Lieve Lisette en Gerard,

Bij het H.Vormsel van Lotte

 

 

 

Ons even treffen in het dierbare B-03/05.2015 - 5e zondag van Pasen

 

 

“Blijft in Mij, zoals Ik in u.”

( Joh.15:4 )

 

 

Beste mensen, Elke zondag is bijzonder, en dat beleef je tegenwoordig veel meer als jaren geleden: ieder die hier is, u, jij , hebt zelf gekozen om hier nu samen te zijn, om te geloven in God de Vader, om te luisteren naar zijn Woord, om er zelf te zijn voor de anderen, om hen te zeggen: ja, ik ben ook van Jezus, die vandaag bijzonder tegen ieder zegt: Blijft in Mij en ik in u!

Maar, er is toch nog iets bijzonders, een van onze jongeren  heeft erover nagedacht, om temidden van ons, en met ons de stap te zetten: 

Mag ik bijna 18 jaar, HIER het Heilig Vormsel Ontvangen, de Gaven van de Heilige Geest in mij !

Lotte, Vandaag ben jij dus welkom, want jij zult ontvangen van de Heilige Geest, maar onder en MET ONS! Jouw roeping, want die keuze is je ingegeven van de Heer zelf, om ons allen die wat vaak in een koude kerk lijken beland, de warmte te laten zien.

Ons samenkomen is voelen en tasten naar God , naar Jezus, naar het nieuw worden door de Heilige Geest ......

 

HOMILIE

 

We zetten ons, CONCREET,voelbaar, zoals Johannes al ons aanspoorde in de eerste lezing, we willen ECHT God horen, zoeken wat we aan goede daden kunnen doen.

Op deze zondag dat ik me bijzonder gezegend voel hier weer eens te zijn, waar ik mooie jaren mocht wonen.

Mag ik als priester het WOORD delen,  dat God ONS MENSEN VAN 2015 hier bijeen. Natuurlijk kijken we toch bijzonder naar Lotte, naar wat zij van God ‘s Geest graag wil ontvangen,  temidden van ons, maar.... Jezus kijkt juist naar ELK hier onder ons.

De Heer wil ons juist nu bijzonder raken in dit samen zijn.

We leven in moeilijke tijden, dat  weten we en voelen we, maatschappelijk, in het wereldgebeuren, maar ook in ons kerk -zijn En veel mensen komen niet meer zoals eerst.... lijken vervreemd maar God blijft de mens zoeken, om ieder te laten weten, dat Hij van ieder houdt.

Ik denk, dat we in ons kerk-zijn teveel tijd hebben te weinig hebben verteld, en vooraan geplaatst, dat God, dat Hij in Jezus er is met zijn Liefde, met zijn waarde voor elke mens, met ieder zijn of haar eigen karakter. En 

Dit jaar met dit Pasen, heb ik in  al die verhalen over Jezus die opstond uit de dood om met elke mens en alle mensen te kunnen zijn, bijzonder getroffen door de verhalen, dat Jezus bij de eerste leerlingen Zich liet zien, en zei : KOM, voel maar, kijk naar mijn wonden, leg jouw hand in de wond bij mijn hart.....

Nu in het evangelie vandaag zegt Hij eigenlijk tegen ons hetzelfde.....Ik ben de wijn- stok, jullie de ranken, verknoopt aan elkaar.... Ik heb met dit Pasen, al zo oud toch opnieuw ontdekt: God begint opnieuw...met RELATIE, met zoeken naar de moderne mens....

In het scheppingsverhaal zegt God het al: het is niet goed dat de mens alleen is....en we zien om ons heen, en vooral zien we in ons eigen leven: mensen zoeken elkaar, vooral partners, mensen zoeken anderen om alles te delen en je geheimen aan iemand durven toevertrouwen.

Een jaar geleden stond ik in de Augustinuskerk voor een echtpaar, dat elkaar gevonden had, ....het was net in de eerste week na Pasen...en ik had me goed voorbereid, wat ik allemaal  zou kunnen zeggen, en ineens ben ik wat opzij van het altaar gegaan, en ik zei: ja, jullie zitten daar , we stapelen in Gods naam geluk op jullie leven, en we zijn hier in een volle kerk, met oud en jong, en ineens voel ik wat op de eerste zondag gebeurde in Jeruzalem....Jezus stond ineens midden tussen zijn leerlingen en de anderen......

Hij zei: Vrede, Hij blies over hen en zei: ontvangt de Geest....en Hij zei kijk maar, voel maar Ik ben het. En degenen die bij dat huwelijk waren werden nog stiller, en niemand zag zich op de eerste rij, of het bruidspaar alleen, Ieder werd aangeraakt.

Ook nu hier.....we zien Hem lichamelijk niet, maar IEDER wordt nu door hem aangekeken, aangesproken, en als dadelijk zo maar Lotte gevormd wordt, tussen ons bijzonder wordt aangeraakt, is er de Heer hier.

Niet eerst zeggen wat we allemaal moeten doen en niet mogen....dat komt wel als we Jezus binnen hebben gelaten, of liever, geleerd hebben dat dat kan...God is mens geworden om met ieder de RELATIE te gaan beleven.

Dat beleven we, we gaan samen met Lotte dadelijk eerst uitzeggen dat we de Heer liefhebben, en ons verlangen naar geloven in Hem .... en dan als de handen worden opgelegd bij Lotte en de zalving met chrisma, als een laten voelen en aanraken door Jezus ......dan gebeurt het ook met ieder die gedoopt is en gevormd, maar ieder die zich zou voelen met lege handen.....

God spreekt tot ons via jou Lotte....Hij heeft het verlangen in je hart gelegd om deze stap te doen, en juist NU in je leven, bewust, op zoek en tegelijk gevonden....We danken God, om wat hij door jou geeft en daar begint in jouw leven als gelovige HIER.... gaan vertellen overal ...Daarom eerst een gebed tot de Geest, ik zal proberen het voor te zingen. Zend u Geest o Heer, kom bij ons! 

 

 

 

 

 

  

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb