A-29/03/2020- 5e zondag van de veertigdagentijd

 

“ Jezus zei:

Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft ( zal wel zoals we zien ) mag dan wel sterven, toch zal hij LEVEN, en ieder die in Mij gelooft. zal in eeuwigheid niet sterven.”

( Joh. 11:25-27 )

 

 

 

Icoon geschilderd door Geert Hüsstege

 

VERHAAL VOOR  ALLEMAN , 

VOOR ONS NU , MET WAT ER GEBEURT IN  DE WERELD

 

 Ja, Dierbaren,

Ja, zoals gewoon voor een pastoor, voor zondag sla ik op maandag het missaal open, om te kijken waar ik komende zondag te midden van de gelovigen over mag NADENKEN, het met hen te bepraten….en dat IEDER er iets uit lezen kan die er is.

Maar op deze maandag dacht ik meteen, IEDEREEN is de hele dag bezig met de grote bedreigende ramp van het corona virus…..En we praten er met elkaar de hele dag over, luisteren op de radio en vooral tv,…iedereen wil horen wat medische deskundigen en de Overheid  ons aan te raden hebben.

IK DACHT kijkend naar het verhaal van deze zondag: WE komen JEZUS tegen, Hij de Zoon van God,voor ons mens geworden, hoe Hij ONDER ONS te maken krijgt met DOOD, ja een goede vriend door ziekte dood….en de twee zussen van zijn vriend Marta en Maria….We hebben allemaal dierbaren aan ziekte en dood verloren en NU KOMT ER een DREIGEND GEVAAR voor wie weet hoe vele mensen…..

Daarom aan JEZUS gevraagd, hoe wij, ik er mee om moet gaan, bezig zijn….

“ JEZUS….. ik wil U vragen, ja met mijn eigen kleine woorden…We gaan samen lezen,  hoe U hier van alles met ziekte en dood, en nog wel met een beste vriend, mee moest maken, en ook zijn zussen, u kwam veel bij hen. Als het bericht komt dat Uw vriend ziek is blijft U bezig met de mensen in een andere streek, die naar U komen luisteren, en U als  Zoon van God ontdekt hebben, en ze komen met van alles dat zeer doet, ieder voor zichzelf, maar vooral die ziek zijn, of op sterven liggen zelfs…..En  twee dagen later gaat U naar Lazarus toe, zeggend tegen de leerlingen: hij is ingeslapen, maar Ik ga er heen om hem wakker te maken…’Ja, zeggen ze, als hij slaapt dan wordt hij toch gewoon ook wakker?……Heer ga met ons mee….en ik wil vooral vragen voor ieder die dit nu leest: dat IEDER VAN ONS kan voelen: dit verhaal is van jou voor nu, en ons bij de ramp van nu, en wat we later mee maken…U bent er ALTIJD voor elke mens

We weten allemaal waar we het over hebben, …het gevaar dat dreigt….We weten dat anderen de gevreesde ziekte al binnen hebben gekregen , en een of meer van je dierbaren zijn al ‘geraakt’…En we horen….dat er verder op of dichtbij al mensen gestorven zijn………

Nu  sla ik een bladzijde over: de tocht naar Betanië, waar zijn vrienden wonen. Jezus is er dan, te laat,…. want Lazarus  is, zoals geschreven, al vier dagen geleden naar zijn graf gebracht…. - we blijven mee kijken-

Jezus  komt daar aan, intussen met de zussen en vele anderen …. JEZUS ziet en voelt ieders verdriet….

En Jezus heeft nu  al moeite om zich goed te houden, ….Hij kan, net als wij, vragen: waar hebben jullie hem neergelegd….. Marta en Maria zeggen: Kom mee en daar zijn ze bij het graf . Jezus ondergaat het menselijk verdriet van de DOOD… ‘je beste vriend kwijt, ook nog jong en Hij ziet de twee zussen weer huilen en ook de vele mensen die  er ook weer zijn….en tussen alle mensen: JEZUS HUILT……. een paar mensen zeggen zelfs ontroerd:’moet je zien: hoe Hij van Lazarus hield.’

 

WE LEZEN VANDAAG uit de Schrift, en dan zegt de voorlezer: ZO SPREEKT DE HEER…..

DUS hier HUILT GOD MET EN OM ONS MENSEN…….kijk even …als er nu iemand weggedragen wordt, en hij, zij is familie of een kennis ‘ van de andere familie ‘, dan val je al stil, maar kinderen of ouders….wat er nu gebeurt HET LIJKT VOOR ONS ALLEN TEGELIJK……mensen in Bergamo Italië, en noem alle landen van de wereld maar op.

Nu begint Jezus - en nu komt wat Hij binnen in zijn Hart ook al  meedraagt…..GOD begint niet met praten en zeggen : wat erg en verschrikkelijk…..Stil zijn…… liever, zoals later als Jezus zelf aan het kruis hangt. Wie zal er wat zeggen?…. Op DOOD heb je zomaar geen antwoord, het zit er in maar een mens blijft leven… anders in ons hart, op de foto, de plek van de urn, of het graf .

(Eens was ik in een parochie geroepen bij een jong gezin, man, vrouw en drie kinderen….kende ze goed…verongelukt in een garage, en de mannen die met hem  daar werkte….kwamen binnen,,,nog met werkpakken aan,….Ze willen iets zeggen…hoe kan dat…en een ander een vloek er boven op…Op een gegeven moment zei er een nogal hard naar mijn richting:" ja pastoor en wat kom je hier dan zeggen of doen?

De vrouw zei; zeg dat toch niet…ieder  van jullie bedoelt het goed…Hij is nu weg, stil…..en is het afgelopen nu?)

TERUG  NAAR JEZUS STEEDS MET ONS ONDERWEG

DIT  is het verhaal van Jezus aan ons….NU, in al de plaatsen van de virusziekte…..en overal waar mensen vermoord worden, in oorlogen  van ziekte sterven.

Terug naar Lazarus, die dood is……

Marta hoort dat Jezus er aan komt, en zij gaat meteen op weg Hem te groeten en met HAAR  vragen natuurlijk…de man, hun vriend die Jezus is, is toch de Zoon van God…Hij heeft veel mensen aangeraakt en genezen, Hij kan geen lijden zien, …Hij heeft een zoon gestorven, levend aan zijn moeder teruggegeven.

En dan kunnen we net als Marta zeggen; als U hier was geweest zou mijn broer niet dood zijn, maar als U God vraagt, Hij zal het U toch zeker geven….En Jezus zegt dan naast haar op weg naar het kerkhof: Hij zal verrijzen…Marta, gelooft dat ook: ja later BIJ DE LAATSTE DAG…..maar wij , ik wil hem nu!

Jezus weer: ‘Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij of zij gestorven’.

Ja, zo gaat de Heer met ons mee, wij met vragen van de mensen die een dierbare verliezen….en die vragen van ONS NU ook.

En als Jezus en Maria dicht bij het graf komen, dan huilt Jezus bij het graf, en ineens gaat er een kracht of licht, wat is het? door Hem heen…haalt de steen voor het graf weg….

Lazarus komt naar buiten…..

En Hij komt, en ze maken hem los van de windsels waarin joden begraven werden.

Beste mensen…..we zijn erg bezig met wat ons overkomt, we zijn bezig en zien mensen bezig met verdriet, met opstandigheid….

Ieder van ons heeft een of meerderen ‘verloren’ zeggen we dan…ja, als je gaat…Jezus is van het kruis af ook begraven, Hij heeft gezegd de derde dag zal Ik Verrijzen….

Ik kan theoretisch zeggen: dat moeten we geloven….en we begraven of cremeren…en je ziet ze weggaan…wij naar huis…. en Toch.

Ik heb het afscheid van velen meegemaakt…..jong en oud…..mensen die niet aan het geloof twijfelden…..Je gaat naar huis, maar eerst de koffietafel,,,napraten…en 

Op het bidprentje van  Lazarus staat de Naam van Jezus….en ook God HUILT BIJ HET GRAF…..en ook de Heilige GEEST.

Ik zie, onder wat nu gebeurt ….het gaat naar het leven.

Kijk jezelf, zie de ander: ieder van wie je houdt, ook de vrouw of man die je niet kent.

Toon Hermans:  “Nu ’t rouw rumoer rondom jou is verstomd, de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.”

Bidden, vraagt de paus vandaag heel bijzonder en de dagen die komen, als zelfs Pasen stil is…..Ja, zoals we doen met 4 en 5 mei….stilte  en nu OPNIEUW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb