Negentiende zondag 2014

“ Maar de Heer was niet in de storm.
Op de storm volgde een aardbeving.
Maar ook in de aardbeving was de Heer niet.....
Op het vuur volgde een zachte bries.
Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn
gezicht met zijn mantel, ging naar buiten
en bleef staan aan de ingang van de grot.”
 
 
Wat er allemaal gebeurt, mooie dingen, en ook  vreselijke dingen, rampen  vervolging en marteling van duizenden gelovige Christenen, wreedheden van mensen tegen weerloze mensen....En we horen roepen, er is geen God als zo iets allemaal gebeuren kan....Waar is Hij dan?
WE zien Hem niet, we kennen een naam, God, en ook Vader, Zoon, Jezus,.....maar niet zien.....En toch is Hij er, dat wordt ons gezegd met de verhalen waarmee Hij ons zelf vandaag aanspreekt....in de profeet Elia, en heel anders bij de apostelen in de storm op het water.
Bereiden we ons voor, alles even opzij zetten, ook wat ons in de weg staat naar vrede, vragen we om vergeving!
 
HOMILIE
 
 
Ja, waar is God ? Ik durf die vraag stellen, en dat doen velen en het lijkt in de wereld om ons heen, bij wetenschappers maar ook bij mensen die je op radio of televisie hoort praten....Ik geloof er niet in, er is niks, bewijs dat maar! Er is geen schepping geweest, alles bij toeval ontstaan, een evolutie!
Maar beste mensen, dan zouden we hier voor niks en noppes zitten.....
En uit het verhaal van de apostelen op het meer, en ook wat Jesaja helemaal alleen in een grot schuilend mee maakt....
God spreekt tot ons met dit WOORD tot ieder van ons en tot allen samen.
En dan moeten we eerst even bekomen voor de sensatie van hun storm  en hun angsten, en dan dat merkwaardige komen van Jezus over het water.....
Moderne bijbeluitleggers besteden meer aandacht aan het lopen van Jezus over het water, om vooral uit te leggen dat dat zo niet gebeurd kan zijn.....
Maar dan weten we nog niks....wij nu hier durven het gewoon laten komen...en we zien...God komt nu ook naar ons....
Toch die ervaring...dat Hij er is, al kunnen we Hem niet zien zoals we elkaar zien, maar we zijn NU hier om ons te laten sterken, omdat Hij er is...
Jezus loopt op het water naar de angstige mensen...Ik ben het , weest niet bang...Zo roept God tegen de mensen van nu, ook die angstig zijn, op de vlucht, of vervolging.....Ik ben er, zegt Hij als we zelf iets voelen, of als we om iemand zorg hebben...Hij heeft er alles voor over, het onmogelijke. 
Hij loopt over het water.... Hij roept ook ons, in onze angst, om wat we doormaken , net als tegen Petrus: KOM....
Ja, we zijn gelovigen, en we durven eigenlijk niet sterk genoeg te geloven, net als Petrus op de golven en dan zakken we ook weg...Maar Hij steekt zijn hand uit...Je moet toch niet twijfelen!
 
Ook wij moderne mensen met alles wat bedreiging is, en wat op ons afkomt....We zijn niet zo sterk, en we komen daarom hier om bij te laten tanken...nog eens voelen...Ik ben er voor jou en jou en voor jullie allemaal.
Terug even naar de eerste lezing:  Elia op de berg, er gebeuren bange dingen, maar God is niet in
bangmakend in storm en vuur, maar zacht , in de bries...zeker.
Kom Heer Jezus kom !