B-25/10/2015 - 30e zondag door het jaar

 

  “ Verkondig overal Gods lof met deze woorden:

Ik haal hen weg terug uit het noorden;

van het uiteinde der aarde breng Ik hen bijeen,

ook de blinden en lammen, de zwangere en barende vrouwen.

Bedroefd gingen zij heen, getroost leid ik hen terug.”

( Jer. 31:7b-9b )

 

 

INLEIDING

 

Welgekomen allemaal! Al meer dan 60 jaar mag ik met mensen de Eucharistie vieren, en het Woord van de Heer verkondigen. Vandaag zeg ik met nadruk: goed dat iedereen er is, want bij het Woord van God willen we samen niet zo maar de lezingen over ons laten komen, over wonderlijke dingen, doe TOEN gebeurde. Ik heb het gevoel, dat ik het voor ons mensen van deze tijd duidelijker kan maken, dat het WOORDEN zijn waarmee God juist in de tijd, dat zoveel mensen het stuur van hun geloof kwijt zijn, wil bemoedigen.

We bidden eerst tot Hem, die ons hoort, en bij wie we ons tekort mogen neerleggen en ook rekenen dat we ten opzichte van andere tekort zijn geschoten!

 

HOMILIE

 

Als je straks naar huis gaat, en je gaat zitten, en je vraagt je af: waarover ging nou eigenlijk de boodschap van God…..dan zul je misschien wel onthouden hebben, dat het over wonderen ging, lang geleden, en dat mensen het goed gingen maken, en ja, dat die jonge man , Bartimeus van blindheid werd genezen door Jezus.

Maar we zeggen toch, dat God tegen ONS wat wil zeggen…..

Ik ben er over na gaan denken, en ineens kwam iets naar boven, waar we samen NU over moeten, mogen nadenken…

In de eerste lezing hoorden we een stukje uit de tijd van de profeet Jeremia, een tijd, dat het het Joodse volk slecht ging, zoiets als we nu elke dag op de TV zien, : ze moesten vluchten en van alles maakten ze mee, ook ziekte, en de handicap van blindheid, die vaak voor kwam, omdat men geen medicijnen

en dokters had……

Jeremia, krijgt de boodschap, dat er een andere beter tijd komt, en dat ze allemaal van die nog over zijn weer thuis zulle komen.

Ja, en WIJ? wij zijn niet op de vlucht…..Maar wat wij meemaken, behalve het probleem van vluchten van mensen,……wij praten er toch nog wel over, dat het ons samen als kerk, als mensen van Jezus het niet goed gaat….dat er zoveel mensen zijn weggegaan….en als zijn we ze kwijt, ze weten amper van God, nog iets meer dan wat vaag…of lachen erom…

En onder ons mensen  worden er ziek, en ze komen mensen tegen die hen helpen en verzorgen, en mee leven, vooral als het iets ernstigs is….maar we zijn vergeten, dat er voor ieder IEMAND is, GOD, en die God is zelfs nog mens geworden en in JEZUS gekomen.

Ik ben al blij als je hoort dat mensen vragen of je een kaarsje wil opsteken voor iemand die ziek is, of het moeielijk heeft…maar bidden…En de meeste mensen denken, dan: wat moet ik,

en Hoe moet ik bidden ?

En ja, dat is het ANTWOORD voor ons, als wij zelf vergeten om voor onze mensen van wie we houden te bidden, omdat het bij ons 'dat geloof in de moderne tijd' ook geleden heeft……

En Jezus komt….in het verhaal van vandaag, voor ons voor mij voor jou en u….Veel mensen op weg …en langs de weg zit een jonge man, die niet kan zien….en Hij leert ONS mensen, als je van de goede God, van Jezus wat wilt, moet je ROEPEN…..

Hij kent die naam, en hij roept: Jezus, deZoon van God, en voor het eerst roept hij ook: heb medelijden met mij, ontferm u over mij, kyrië eleison….Hj heeft dat gebed uitgevonden.

Maar de mensen wilden zo maar door lopen….en God, Jezus bleef staan….en hij vraagt die man bij hem te brengen…..en dan zegt Jezus niet….o jij ben blind, jij wilt zeker zien?

Nee, Jezus zegt : wat wil je dat ik voor je doe?…….

misschien vond hij andere dingen nog belangrijker om te vragen…..

Maar bij hem is het toch: dat ik kan ZIEN…..

Zo zijn WIJ NU ook in dat verhaal…..en Jezus vraagt ook aan ons: goed welkom dat je er bent, maar wat kan ik voor je doen, wat wil je eigenlijk?

En NOG IETS…..God vraagt aan ons tegen mensen te zeggen, die ziek zijn, …wat kan ik voor je doen….en vind je goed dat ik  MET je bidt, aan Jezus vraag, om hulp……Ja, God is bij ons, je wordt er stil van, en we waren het een beetje kwijt….wij de kerk, van Jezus, al die gedoopten…..En het gebeurt wat Jeremia vertelde…de mensen komen terug….en ze zien, en ze ontdekken….God is liefde….God is in en door onze band met en in die kerk…..

 

 

 

 

  

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb