A-16/07/2017 - 15e zondag door het jaar
 
 
“ Toen verzamelde zich bij Hem een menigte zo talrijk, dat Hij in de boot moest stappen om daar plaats in te nemen, terwijl de menigte 
langs het strand bleef staan……”
( Mt. 13: 1-3 )
 
 
 
 
 
WELKOM
 
Ik weet al waar dadelijk het evangelie over gaat…..en  als ik hier zo rondkijk, tegelijk ieder aankijkend om tegen u te zeggen: Goed dat je er bent!….. hier zit ieder op de gekozen plaats, onder andere om te komen luisteren naar Gods Woord, naar Jezus…en dadelijk in het verhaal komen mensen in die tijd naar Jezus toe buiten aan het meer, voor de koelte bij het water, maar ze hadden toen geen geluidsinstallatie, en daarom gaat Jezus in een bootje zitten, want zijn stem wordt weerkaatst door het water, beter, dan kan ieder hem verstaan.
We komen dus naar Jezus luisteren en op drie zondagen verpakt Hij zijn boodschap, door ons mensen uit te leggen….hoe het gaat met de dingen die God voor en met ons mensen wil doen…het lijkt op wat een boer doet, die gaat zaaien….zo met de hand, ….. en de korrels vallen op de akker, maar ook veel ernaast.
Eigenlijk is het al zo, als we willen luisteren, we kunnen het niet allemaal horen, of we zijn  afgeleid door onze zorgen….of omdat het warm is……
Maar we zitten hier goed, kijkend naar deze  plek  naar het BOEK en het altaar….met straks even dichtbij als bij de mensen aan het meer.
Heilige Geest van God help ons bij het luisteren , en eerst als we nadenken en vergeving willen vragen om wat we aan verwondingen mee dagen van dit bestaan van deze tijd.
 
HOMILIE
 
 
We hebben het verhaal gehoord…over de boer die naar de akker gaat om te zaaien voor de nieuwe oogst. Wij ouderen hebben dat zo zien doen, ik heb er als kleine jongen al naar staan kijken….de boer, met een zak zaad dragend in een zak…en met elke zwaai van zijn arm zie je de zaadjes op de grond neerkomen…..Wil je kinderen van nu daarover praat, moet je zaad laten zien, en naar de machine gaan, en die openen, en dan kunnen ze de zaadkorrels klaar zien liggen, die er dadelijk uitkomen, en hopelijk ook op de akker vallen, en dat er graan gaat groeien voor brood.
Beste mensen ….. we kunnen net als de leerlingen aan Jezus vragen: waarom vertel je dit aan de mensen, en waarom leg je het aan ons nog dieper uit over hoe dat zaad terecht komt, goed op de akker of tussen onkruid, of op de weg erlangs….
Het is voor ons NU, dat we ons realiseren…..Jezus praat tegen ons…..en ook tegen ieder van ons……met wat ons goed of niet goed gaat, of : hoe we ons voelen.
Ik probeer dus maar uit te leggen…..Ja, we zeggen: Gods WOORD….en Jezus loopt mee en vertaalt meteen: ja dat WOORD van God, dat is alles wat ik met jullie en met jou wil doen…..en dat je je gelukkig voelt, of om het te zeggen met de parabel: dat het zaad van Gods boodschap bij jou binnen komt.
Het Woord Gods is niet alleen maar WETEN of VEEL KUNNEN NOEMEN….
God heeft bij ieder van ons, bij mij en jou liefde gezaaid in je hart…..en wat komt er van uit; naar je Geliefde, naar kinderen naar mensen die je hier zo tegen komt….en dat Zaad van God , Liefde, is soms heel simpel….vriendelijk knikje, iemand straks bellen….maar liefde naar mensen die ik niet goed kan hebben, of die ik maar liever mijd…..Kijk dan valt er iets van Jezus woord bij mij op de stenen, dat zaad gaat dood, daar komt niets van terecht…..En zo zijn er veel grote en kleine dingen.
Ik heb wel eens de indruk, dat we bij de prediking allemaal opnoemen van wat moet en niet mag…..En vroeger waren er pastoors, die gingen uitvaren over mensen die er niet waren, maar die niet deugden…en dat werd nog eens onderstreept door een harde klap op het hout van de preekstoel…….
Ik denk dat het beter is, even  stil te worden en durven bidden….Lieve Heer, help ons met uw Geest, Kom hier bij ons…..wijs ons aan wat nu de zaadjes zijn die U in ons leven in ons hart hebt meer gelegd, en help ons Jezus, om Uw Woord voor NU . voor DEZE TIJD, Voor de moeilijke dingen, waar we samen over denken moeten……Strooi Heer uw zaad, uw verlangens  die U van ons  hebt, en laat U ons vast wat voelen wat we ook aan goed  in ons hebben……Ja, dank zij u, kleine maar het is er en dat het komen gaat, en strooi het nu uit. Amen
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb