B-16/09/2018 - 24e zondag door het jaar
 
 
“ Daarop stelde Jezus hun de vraag:
Maar, wie zeggen jullie, dat Ik ben?
Petrus antwoordde:
Gij zijt Christus. “
(  Mc. 8, 27-30 )
 
 
 
INLEIDING
 
 
Dierbare mede gelovigen, de laatste tijd kom ik boeken en artikels tegen die ons laten nadenken over wat ons nu allemaal als gelovigen overkomen is. In de tweede helft van de vorige eeuw kwam de afname van gelovigen, van onze , maar ook protestantse kerken…..Tot op de dag van vandaag lijkt dat door te gaan……Maar er staan ook mensen op die op zoek gaan ….. ook bij nieuwe groepen….Het geloof is velen in welke vorm dan ook gebleven, en begint in het hart van vele mensen. Een boekje dat ik las heet : ONGELOFELIJK…en de titel alleen kunnen we hier samen aan elkaar doorgeven. Bovendien hoor je dat hier en daar jong mannen en vrouwen zich melden en vragen om gedoopt te worden.
Wij gedoopten,  fijn dat we elkaar hier treffen om samen te bidden en te luisteren naar Gods Woord, en er komt een vraag ook aan ons nu, de vraag van Jezus: Wie zeggen jullie, te midden van de wereld met moderne mensen, wie zeggen jullie, DAT IK BEN?
Nee,  geen angst om bang te maken, maar om elkaar positief aan te kijken…ja, we weten dat we allemaal tekort komen in het beleven van ons geloof, en daarom keren we ons tot God…..om ruimte in ons hart te maken, U in alles een antwoord te willen geven door onze goede wil !
 
 
HOMILIE
 
 
Op het ogenblik is het wat rustig met aangeplakte gezichten van mensen, die zich willen laten zien…grote affiches als er VERKIEZINGEN op komst zijn! Foto’s van mensen, die zich durven laten zien, met de naam van HUN partij, die alles beter gaan maken en veranderen…..Gezichten, ja, even sta ik stil: gezichten…mensen die door iets  zich gedwongen voelen om zo groot zich te laten aanplakken…….….Vandaag is Jezus met de leerlingen op tocht, de plaatsten staan erbij….. de dorpen rond Caesarea van Philippus……Jezus heeft geen grote foto’s….Hij gaat ook naar de mensen toe, van plaats naar plaats, mensen zullen op Hem wachten, want de faam is groot: Hij geneest de zieken, Hij raakt aan, staat stil bij iemand die achteraan niet opvalt omdat hij of zij blind is, of mensen die niet dichtbij mogen komen, dat ze melaatsheid hebben of een andere huidziekte.
En terwijl Jezus met de zijnen de weg gaat, wordt er natuurlijk gepraat, zoals mensen doen…..en ineens stelt hij de vraag: wat hoor je dat de mensen over Mij zeggen? ….. Wat ben Ik , Wie….
En het Joods volk dat Hem langs ziet komen,….ze vinden het prachtig om brood zo maar van Hem te krijgen en dan die genezingen…..Dat kun je menselijk niet verklaren….Misschien is de vermoorde Johannes de Doper in Hem terug gekomen, of de meest beroemde profeet uit het verleden Elia?
Maar hoe kan iemand terug komen die dood is?
Dan vraagt Hij: ja, dat kan niet , maar wat zeggen jullie: Wie ben Ik ?
En Marcus schrijft meteen op wat Petrus als antwoord geeft: GIJ ZIJT DE CHRISTUS…….
 
Ja, en dan vat Jezus alles nog eens samen, dat Hij de mensenzoon is, van God gezonden om mensen liefde te brengen, God te leren kennen, want Hij komt dichter bij de mensen…..in Zijn gestalte, lichaam, kwetsbaar…..Hij geneest, zieken, Hij helpt mensen in nood, maar heel anders dan de Joden van die tijd dachten….Hij komt als Messias en daarbij dachten ze aan iemand die Bevrijding van de Romeinen, van het land zou brengen……en als ze zien en ervaren van genezing, en broodvermenigvuldiging, dan slaat de menselijke fantasie op hol….maar Jezus zegt… En ik vul meteen maar aan voor ons NU: ik ben geen politieke leider zoals jullie nu op de affiches zien, …..Hij zal ten val worden gebracht door de eigen leiders van het volk, ter dood overgeleverd aan de Romeinen en de schandelijkste dood aan het kruis……
Beste mensen, zo’n evangelie als dit, .Jezus vraagt aan ons ook NU : wie zeg jij dat IK ben?
Ik heb al wat tijd nodig gehad om ons te brengen in de omstandigheden van de mensen van TOEN, maar ook vandaag heeft geklonken na het lezen uit de Heilige Schrift: zo spreekt de Heer….
En dan zeggen we: ja, dat is Hij voor mij…..Maar dan zal Hij van ons mensen van nu vragen:  jullie gelovigen  van 2018 ….Jullie hebben het eigenlijk nodig om af en toe wat stilte momenten te nemen tijdens je dag….O, en daar zijn we misschien niet zo handig in…Maar gewoon de gewoonte aannemen, al was het maar dat je zijn NAAM uitspreekt….
En ik kan geen weddenschap gaan sluiten met jullie hier….maar weet zeker als we dat een keer of drie bewuster zouden doen, dat het ANDERS IN ONS wordt….we zijn gelovigen, en dat wil zeggen, van Jezus zijn, EN OOK de anderen om ons heen, net als in het evangelie, in ons gebedje mee nemen….en je zult zien dat we naar elkaar groeien in die zin, dat je bijvoorbeeld een keer iemand eens extra belt van wie je weet dat ze het zwaar hebben met iets…….
We horen praten over ingevingen van de H.Geest en dan denken we heel ver aan heilige mensen…. Nee, maar het is veel gewoner en dichterbij, een ideetje, om iets te doen…. of een gift voor de evangelisatie, een gebed om priester roepingen….Dan komt er een tuin in ons tot stand….In de tweede lezing hebben we Jacobus horen zeggen: wat hebben we er aan om ons gelovig te noemen als we geen daden laten zien….. ik zeg erbij, als we geen daden van ONS LATEN ZIEN…..we zijn van goede wil, maar er is veel nodig en we hebben het in ons hart vanaf doop en vormsel….
Ja, we zullen vandaag leren: U bent Jezus, voor mij, de Christus, mijn alles!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb