Tekst:C-16/10/2016 - 29e zondag door het jaar
 
 
 
 
“ Maar zal de Mensenzoon bij zijn komst
het geloof op aarde vinden? “
( Lc. 18:8 )
 
 
 
 
 
 
WELKOM
 
 
Ook op deze dag ben u van harte welkom …… We weten dat velen niet meer zeggen te geloven, of laten zich niet meer zien bij de Vieringen…..maar we voelen ons toch vandaag meer dan ooit dicht bij….. de mensen, bij iedereen. Want jullie merken het ook, dat deze  mensen je vragen:” wil je voor mijn een kaarsje aan steken, en een gebedje bij de lieve Vrouw in jullie kamer” ? WE gaan ons vandaag morgen rijk aanrekenen, wat we als gelovigen voor het grijpen hebben in het gebed….Maar, net als de leerlingen in Jezus’ tijd: komen we met vraag: Heer leer ons bidden.
Laten we dan ruimte maken in onszelf, en geven we eerst aan God aan, dat we hier verkeerd deden met zijn geboden en hoe we tekort schoten naar  mensen Toe!
 
 
HOMILIE
 
Gods Woord, Zijn Liefde doet ons samen kijken en voelen, hoe God bij ons is door de KRACHT van het GEBED……..
We kennen de uitdrukking: Nood doet bidden……Sommigen zeggen: de meeste mensen zijn zo ver van God, dat ze zelfs in nood die weg niet meer weten… Maar ga maar eens naar de Sint Jan of hier de kapel of een kerk die open is…er branden lichtjes van mensen…..Dan kun je zeggen: ja, die kaarsen en lichtjes staan er, sommige branden een week….het is allemaal NOOD van mensen, Een roep om Hulp, om Genezing…..
Het verhaal uit de eerste lezing vertelt ons een verhaal uit het Joodse volk op weg naar het Beloofde land, waar het wordt aangevallen….Mozes roept een leger samen, en terwijl zij strijden strekt hij zijn armen omhoog, om zijn gebed kracht bij te zetten …… 
Ja, en de strijd duurt lang, en ze geven Mozes een steen om op te zitten, en twee mannen Aaron en Chur ondersteunen zijn naar de hemel uitgestrekte armen, en zo lang Mozes dat doet, voortgaat met gebed…..blijft zijn leger aan de winnende hand.
Bidden is veel meer dan : VRAGEN IN NOOD, maar Jezus zegt zeker NIET, dat we niet mogen vragen….
Mensen met zo maar een kaarsje, en die geen woorden weten van hoe het God te vragen, te bidden,….maar God ziet het graag dat die en die Hem zoeken…..God heeft dorst naar iedere ziel
Jezus legt het uit met het verhaal van een weduwe , die bij de rechter blijft aandringen, …..Ze is niet opstandig, niet woest, maar ze zet door en blijft zeuren….Ze hoopt erop, en zo gaat het, dat die rechter, al heeft hij geen recht voor haar zaak, van dat mens om er van af te zijn, haar zin geeft!
…Ja we hebben denk ik allemaal wel eigen vragen die niet verhoord zijn, dat iemand beter zou worden zo maar…..Er zijn mensen die vreselijk opstandig kunnen worden, en ik denk dat God dat begrijpen  zal….en misschien komen we erachter dat God ons toch hoort en iets anders geeft……
Let wel, en dat horen we in de bijbel ook dikwijls…..Veel mensen hebben in het Oude Testament en in de tijd van Jezus het Nieuwe Testament gebeden om genezing…..enkele hebben het gekregen maar ik denk de meesten niet.
Wij mensen hechten veel aan ons leven en van dierbaren, en toch komt er voor ieder een dag dat we opgeroepen worden….Ook de mensen die Jezus geneest, zijn later toch gestorven.
 
Ik zeg dus zoals Jezus aangeeft: Blijft bidden : houdt niet op met een kaarsje te branden en vooral met woorden te zeuren bij Jezus of God de Vader, en we blijven Maria aanroepen, en de heiligen die je aanspreekt, dat ze ons bij Jezus helpen ….
Maar  bidden is OOK iets anders…..Het woord bidden  verstaan wij ALLEEN als VRAGEN……
Maar de mens die ontdekt dat er IEMAND is naar wie we kunnen roepen….er is IEMAND, die je graag hoort, die je liefheeft…..De moderne mens is in de drukte , vooral toen de tv kwam met de avondprogramma’s en dat betekend in een gezin vaak ophouden met het rozenkrans gebed of avondgebed om maar iets te noemen.
Jezus zegt ons daarom ook: Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden? 
Ik zeg, kijkend naar u op deze plek en hier Nu…ja, Kom maar Heer,hier zijn nog mensen die u willen horen en ontdekken hoe U liefdevol en barmhartig bent. Amen