A-18/10/2020 - 29e zondag door het jaar- Missiezondag

 
“Bij uw naam heb Ik u geroepen, en u een eretitel gegeven,
alhoewel u Mij niet kende….”
( Jes.45:4 )
 
 
Op het Boekje van de viering staat als het goed is: MISSIEZONDAG…..
Ik weet niet waar je direct aan denkt…..jaren lang werd de preek vroeger gewijd aan het werk voor de Kerk, voor wat missionarissen, mannen en vrouwen over heel de wereld aan HET DOEN zijn……Heel goed bedoeld werd dan, misschien door de namen te noemen van missionarissen die vanuit onze parochie waren weggegaan….en natuurlijk werd er bij gezegd: dadelijk gaat de schaal rond voor het Missiewerk……
Ook dat was goed en goed bedoeld….
Nu ligt het voor ons een beetje anders, er zijn nog wel mannen en vrouwen die ook nu naar verre landen gaan om goede werken te doen; en toch ja, het gaat er om om Gods NAAM BEKEND te maken aan mensen, die van de VADER, de Zoon JEZUS, en de HEILIGE GEEST, maar in ons praten van nu, worden de goede werken van zoveel mensen dankbaar genoemd,
En toch zijn we vroeger en NU TE VEEL blijven steken in de COLLECTE;
hard nodig en goed bedacht, maar ik dacht bij mezelf wel eens: kom ik er zo niet een beetje gemakkelijk af….een paar euro's, een tientje, …goed gedaan …maar we worden toch wel even aan je schouder getrokken….Is het alleen met een goede bijdrage al gedaan, en dan de dingen van de dag…en verkondiging, het werken ginds ver is de opgave voor die daar werken namens ons, kunnen we dan zeggen.
Ja, MAAR, als het gaat over HET GELOOF verkondigen, denken we, misschien te gemakkelijk aan de goede mensen ver weg aan hun werk…Of mensen in deze parochie, hier in Aalst hangt hier in de zijbeuk  het monument, dat ons doet denken, ons verbonden doet voelen met 22 martelaren, jongens en mannen in Uganda, van wie hier relieken in het altaar rusten, … de jongste was 13…
Jezus herinnert ons aan hun geloof ., dat hen de dood koste; En tegelijk, om het zo maar te zeggen heeft het hun de dood gekost.
De lezingen van vandaag komen naar ons toe…Voor ons  lijkt in de gewone gang van ons leven God dikwijls ver van ons bewuste leven….En ik neem  maar twee zinnetjes, een van de eerste lezing en een tweede uit wat Jezus ons zegt NU TE DOEN!
Ons denken aan God, willen we best invullen, maar de dagelijkse dingen die we doen, vragen heel veel aandacht, en er ontstaat een VER GELOOF…..terwijl de God, die we met die drie letters aanduiden, is IEMAND, die van JOU en VAN MIJ HOUDT….en je dat toeroept, in de eerste lezing, die ons steeds zegt……Ik heb je bij je naam geroepen…en dat doet Hij al vanaf ons Doopsel….Ik wil je aandacht graag, Ik zie je wel, Ik houd van jullie.
En vanuit de de woorden van Jezus roept Hij ons toe: Geeft aan God wat aan God toekomt…..
Ja, en dan vergeten we vandaag misschien even de portemonnee, en - ik denk dat het een Gave is van God aan  ons in deze tijd…
Bij zijn bijzondere liefde voor iedere mens, vraagt Hij ook JOUW ANTWOORD aan die God…en dat is, zoals dat gaat bij koppels van verliefde mensen….als je van Hem houdt dan zegt je iets terug, je zoekt zelfs : wat kan en mag ik vandaag tegen hem zeggen…Geef God wat Hem toekomt: JOUW LIEFDE.
Wij die hier bij elkaar gekomen zijn, we voelen ons als gelovigen soms eenzaam, vooral omdat zoveel mensen Hem de rug hebben toegekeerd, God mag je amper ter spraken brengen om het zo te zeggen, want Hij is voor moderne mensen uit de tijd…..terwijl achter dit leven van zoveel mensen een kloof open is, leeg, niets meer…
En wij die geloven, die in het evangelie horen hoe Hij als mens geworden een van de onzen, Gods Naam is blijven aanroepen, en Zijn hand op ons legt.
Jezus U houdt van ons, en van alle mensen overal, ook in deze tijd…maar velen kennen Uw Naam nog niet…we bidden, we vragen…kom ons helpen, om iets van uw verhaal aan mensen te vertellen, die U nog niet kennen,  of eigenlijk het echte verhaal vanuit uw kerk maar vaag over hoorden praten, ….We bidden voor uw kerk overal vandaag dat U kunt komen in ons, bij ons hart met uw Liefde van uw Heilige Geest, en bij allen voor wie onze zorgen worden gevraagd in hun bestaan, maar ook dat hun geloof ons iets kan terug gaan zeggen, omdat we het beluisteren….gaan zoeken. Er zijn zo’n mooie bladen over de Missie, vaak van een gezichtje van een jonge of meisje die dezelfde dingen geloven, waarin wij houvast zoeken.
Kom HEILIGE GEEST….maak ons nieuw, ook hier.