Doop van de Heer

“En zie,daar ging de hemel open
en HIJ zag de Geest Gods neerdalen
in de gedaante van een duif en 
over Zich komen.”
 
Ja, we zijn er weer, ijverige mensen hebben de stoelen voor ons klaar gezet, uitnodigend... en dank nog eens daarvoor, voor jullie wekelijkse karwei! 
We kijken  nu  zo  allemaal één kant uit, niet naar de priester, die hier staat, maar we zijn gericht, kijken, naar het  altaar, de tafel, en het Boek....daar kijken we naar, want dat brengt ons samen, en de mensen op de kamer kijken met ons mee. En hier maakt Jezus zich bekend, Ja, God gebruikt gewone tekens om iets extra's van Zich te laten zien, maar het is zo GEWOON, dat we elkaar mogen aanstoten ...... kijk toch eens!....
We gaan binnen bij God door samen te bidden, ons vrij te maken van wat we aan tekort en zonde mee dragen.
 
Preek
Vandaag heet ons samenkomen: Het Feest van de Doop van de Heer.
We zijn in het evangelie erbij, hoe Jezus, dus de Zoon van God, ineens onder de mensen komt. Johannes is met de mensen bezig om hun geloof wat op te porren. Anders dan ze van de joodse Priesters gewend zijn.
Johannes de Doper wordt hij genoemd, want mensen die een nieuwe start willen maken met God, en die een goed mens willen worden, gaan het water in, en hij laat ze onder dompelen, om alles af te spoelen, alles aan zweet en vuil van verkeerde dingen.
En dan hoorden we, dat Jezus ook naar voren komt. Hij die geen zonde kent, Hij staat in de rij om ook aan de beurt te komen en ook onder te duiken in het afwassende water van de rivier de Jordaan. Alles komt hij van ons mensen mee maken, hoe het voelt!
Johannes wil hem niet dopen, want hij weet, dat Hij de Messias is. Maar hij moet, want Jezus gaat het water in.
En nou wil ik proberen in die paar woorden u iets nieuws te laten zien, dat ook voor JEZELF  IS!
Jezus komt na de duik, meteen uit het water, staat stil en moet je kijken wat er staat. Jezus voelt dat de Hemel open gaat en de Geest van God voelt Hij over zich komen, met het teken van een duif boven zijn hoofd.
En Mattheus vertel het precies, Hij voelde de Geest over Zich komen.
Hij, Jezus, die al de Zoon van God is en dat weet, HIJ ervaart als mens, hoe het is, als God dicht bij ons komt, als wij ook de heilige Geest ontvangen.
Jezus weet nu wat Hij ons komt brengen, dat we hier op aarde  onze gewone dingen doen en meemaken, en dat God ons vasthoudt, aanraakt, laat voelen dat we deze mens mogen zijn, zelf, en ook voor God, dat jij die mens bent.
Het lijkt zo moeilijk u dat te vertellen, maar het is nodig voor ons , nu in deze tijd, wij als gedoopte mensen.
Dat feest van de Doop van de Heer is voor ons NU, nieuw, God dichterbij zoals we misschien nooit voelen.
Onze doop is anders, in dat water dat over ons kwam, was Jezus er, en die Geest ook, en we kregen een witte doek over ons gelegd, een lichtje aangestoken, en een zalving voor ons als kind op ons voorhoofd....
Kijk eens op het boekje op de voorpagina, Veelgeliefd, dat was wat Jezus te horen kreeg, maar dat is ook voor ons, en ook die warmte, die veiligheid , de Heilige Geest.
Beste mensen, we denken er niet dikwijls aan, vermoed ik. maar, het is, ik ben gelovig, gedoopt en ik ben katholiek en doe maar gewoon, want doe je dingen gewoon goed, dat is het.
Maar toch.... zijn er momenten dat ons iets kan overkomen, dat we vandaag in het evangelie lezen, dat Jezus dat ook voelde, ervaren heeft! Hij voelde Gods Geest over zich komen, als een bevestiging. ja, het is goed dat JIJ er bent.....
Ik heb dat ook eens meegemaakt, eenmaal ver in Frankrijk, en zo maar tijdens een Mis daar....Och ja, ik was al 28 jaar priester, en ik voelde me gelovig en er bij horen waar ik toen woonde in de parochie..... en toch kwam er een soort gevoel ineens, even maar, weldadig, ja, je bent goed bezig met te geloven, je bent geliefd zoals je bent. Ik ga met je mee in het leven.
Toen ik thuis kwam moest ik naar een groep jongeren met wie ik al dikwijls bij elkaar kwam, en een van de meisjes zei: wat is er met je gebeurd? Je bent wel dezelfde maar anders meer geïnspireerd.
Ja, vandaag met de ervaring die we bij Jezus ook horen.... we mogen ook bidden dat die Geest van God ook bij ons komt. We kunnen het goed gebruiken zeker waar zoveel mensen om ons heen het geloof kwijt geraakt lijken te zijn, en toch die Geest leeft in iedere gedoopte .
Die Geest is in ons, maar Hij dringt zich niet op....Soms klopt Hij bij je aan... door een ingeving, die je krijgt. Maar je bent met van alles bezig en je hoort Hem niet kloppen. En dan wacht Hij en klopt nog eens, en als je gewoon doorleeft, gaat Hij weg, en later zal Hij kunnen zeggen: Ik klopte wel maar je deed niet open. Al moet Hij twee, drie of meer keren kloppen, Hij blijft zacht aandringen. Ik kom wel terug als het je uitkomt. 
Het wordt beste mensen een dag om te bidden om die inspiratie, die aanraking, dat enthousiasme ... als je dat krijgt moet je het ook doorgeven, erover praten.... Ja, zo is Gods Geest nu in ons en met ons bezig ! Amen