B-03-21/01/2018 - 3e zondag door het jaar.
 
“ Jezus sprak tot hen:
Komt, volgt Mij.
Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.”
( Mc. 1,17 )
 
INLEIDING
 
Zoals altijd heb ik bij het begin van de H.Mis ieder van ons als het ware  wakker moeten maken met de bekende woorden: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen!…..bekende woorden, maar omdat ze telkens herhaald worden zijn ze zo voorbij: wat heb je ook weer gezegd?……En na die woorden kunnen we gerust even rondkijken….ja, ieder, hoort bij God, in ieder van ons aanwezig leeft in de liefde van de Heer, en je kunt er aan toevoegen: ieder heeft iets warm, echt dichts uit het Hart van de Heer voor de anderen meegebracht. Daar komen we voor bidden, en er nog eens goed over nadenken….en dadelijk bij het evangelie  zien we Jezus hier onder ons rondgaan en zeggen: de Tijd is er, het Rijk van God is nabij….ja buiten wordt er niet veel over gezegd maar expres over gezwegen, maar Jezus blijft ons geven en Hij gaat ons aanspreken…..ons bij de naam noemen om het zo maar te zeggen,
Beginnen we daarom met de goede God vergeving te vragen , dat we niet altijd goed luisterde, dankbaar waren voor alles wat U ons geeft en ook de dingen waarin we met mensen tekort zijn gekomen.!
 
HOMILIE
 
 
Ja, we hebben kort  gehoord van de ontmoeting van twee der meer bekende apostelen : Simon ( ook  Petrus genoemd), en Andreas……..Jezus spreekt hen aan bij het vissen, en de hele tijd is Hij tegen iedereen aan het praten over Gods Blijde Boodschap die Hij komt brengen….dat de tijd komt, dat mensen het goed zullen maken, en vooral: liefdevol  goed met elkaar en niet te vergeten met God……
En de twee leerlingen nodigt  Hij uit om met Hem mee te gaan…volgt Mij, gaat  met me mee. En het stukje verhaal meldt ook nog dat ze zomaar hun vader in de steek lieten, Zebedeus, die met een paar knechten verder moet zien te gaan met zijn vissersbedrijf.
 NU :     
Ik weet het, en ik zou van de ene kant met u nadenken over de bijzondere roeping van de eerst apostelen,….en als mannen van nu worden geroepen als bisschop of priester, diaken, en misschien ook wel de kloosterlingen…..zij worden door Jezus meteen geroepen en AANGESTELD om heel hun leven in te zetten om de MENSEN UIT HET KWADE WATER TE VISSEN……Nu  apostelen en priesters  zijn niet  bedoeld als vissers die de beestjes voor de consumptie willen vissen, maar om ze OVER te HEVELEN naar het GOEDE WATER,….en we hoorden pas over Jezus , die Zich liet dopen, ons bestaan kwam heiligen, en die het nieuwe water heeft toegediend, toen wij  In die Jezus gedoopt werden….
 
Ja en dan ga ik misschien wat te vlug….de aparte roeping voor bisschop, priester, tot een taak in de kerk…. eist hen helemaal op, ze worden bijzonder geroepen om bij alle tijden klaar te staan om MENSEN TE VISSEN om naar het GOEDE WATER  te brengen!
Ik denk dat u, om zo te zeggen:als gewone gelovigen, rustig kunnen blijven zitten  als Jezus tegen apostelen zegt: ik zal vissers van u maken?
 
Ik denk dat we goed bezig zouden zijn, als we Jezus’ stem hier hoorden zeggen tegen ieder van ons: ik wil van ieder mensenvissers maken…..
Een voorbeeld….als een mens een sport ontdekt, waar hij of zij plezier in heeft,…..dan ga je bij de vereniging, om daar te leren hoe het moet, maar OOK om van die club te zijn om samen in de sport omhoog te komen, tot kampioen.
En als je enthousiast bent voor sport, voor je vereniging, je werk…dan wil je enthousiast daarover praten, en proberen om anderen mee te komen om ook bij de club te komen.
 
Kijken we naar de Kerk van nu, en zien we weglopen of thuis blijven, of zich uit laten schrijven…..Blijven we op de stoel zitten?Hebben we gehoord van de Heilige Geest, die kracht die ons tot vissers van mensen kan maken, ….
Nee niet kunstmatig opkloppen…Begin dan maar met bidden, en dat hardop ook DURVEN doen…och Jezus, kijk om ons heen, en zie hoe leeg de mensen raken als we uw Liefde kwijt raken….Geef ons een goed idee, geef ons durf om onze buren nog eens te vragen om toch nog eens mee te gaan…..
KIJK en als je zover komt dat je erover kunt praten ben je een VISSER van Jezus aan het worden…Hij heeft zijn werk gedaan en is ten Hemel, en Hij wacht en wil, dat ons gebed , onze vraag tot Hem komt, en dan kan Hij aan de Vader vragen….Och Heer. laten we nog eens de kracht van de enthousiaste Geest geven aan deze mensen, …ze zijn al zo ver dat ze hier nu ZIJN !
 
 
 
Als ik in mijn hart kijk, God, merk ik  dat ik meer tijd nodig heb om op die roepstem van Jezus in te gaan en op Jou te vertrouwen.
Laat mij daarom af en toe een plaats opzoeken, waar ik die stem van Jezus beter kan horen, en waar ik de kracht vind om in Jouw naam zorg te dragen voor mijn medemensen.
Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb