Tweeëntwintigste zondag 2014

“ Wordt andere mensen met een nieuwe visie.
Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God 
van u wil, en wat goed is, wat zéér goed is en
volmaakt! “
( Rom. 12:2 )
We gaan er echt voor zitten, we hebben op de klok moeten kijken om hier nu op tijd bij elkaar te zijn. We wisten van tevoren, dat we hier niet alleen zouden zijn. We kunnen van elkaar op aan, en we duiken om zo te zeggen in het mysterie van het leven, ....God ... Wie is HIJ? Is Hij er wel echt? 
Vraagtekens.... komen af en toe bij ieder van ons op... 
En toch, die drang, dat geloof, dat samen komen, en samen ons beetje geloven bij elkaar leggen en laten groeien tot een NAAM, God, Vader, Jezus, Heilige Geest.
Welkom dus in en bij het vieren.
Beginnen we met God te vragen dat Hij vergeeft, alles wat in ons nog tekort is, laten we het zo maar formuleren.
HOMILIE
Het gaat nu echt over geloven....nee geen lang vaag gepraat, maar samen en ieder van ons gaat nu vandaag weer de sleutel zoeken, hoe krijg ik die deur open bij mij, bij ons , de deur naar God......
We hebben in de eerste lezing al gehoord dat de profeet Jeremia die sleutel heeft gevonden , ondanks de tegenspraak van mensen...Ik wou dat ieder van ons het hem na zou kunnen zeggen: Heer God , U hebt mij verleid, ja, ik geloof, want U bent mij te sterk! En al lachen andere mensen mij uit...Ik ben van U en U bent alles voor mij.
En St.Paulus zegt vandaag tegen ons: Wordt andere mensen met een nieuwe visie, een nieuwe kijk op die God.
Jezus heeft het er ook over, en Hij is bezig met zijn vrienden uit te leggen, hoe Hij van God naar Jeruzalem moet, en wat mensen Hem gaan aandoen, de dood  in jagen...Maar ik zal opstaan...de derde dag.
En Petrus wil niet dat het gebeurt want hij snapt het niet dat het zo moet...en die krijgt een strenge veeg uit de pan van zijn beste vriend Jezus: ga weg jij satan, je kletst maar wat !
Maar we zijn allemaal als Petrus....geloven in God, is mooi en wel, als je het zo’n beetje aan kunt kijken, en je leven loopt aardig, ...maar als er lijden komt kijken, en die dood waar we allemaal mee worstelen.
En op de achterkant van het boekje staan wat woorden van de vorige paus Benedictus, die onder andere daar zegt: 
Het gaat bij ons altijd ook om: Is God er echt ? Of is Hij het niet? Is die God echt de goedheid....of moeten we goedheid  zelf UITVINDEN?
Terug naar Jezus, terug naar Jeremia, terug naar ieder van ons....En God zegt doorheen ook VANDAAG in 2014 ....Hier ben Ik....!
Ja, en dan maar antwoorden zoals het ons gegeven wordt...als we ja zeggen tegen God....U verleid ons, en we bezwijken voor U, en we willen zeggen: Ja, dank U dat U er bent voor ieder van ons ...
En Jezus spreekt van dat Hij echt zal komen vanuit de Hemel, en dat Hij nu met ons mee loopt bij alles, en weet wat er allemaal speelt in ons, in de vreselijke dingen van het nieuws op deze wereld, van mensen.
Kom maar God, kom en maak ons nieuw zoals Paulus het zegt, geef  ons dat we het nu  nieuw gaan zien, U bent er, u vervult ons, U maakt ons warm zeker nu we bij elkaar zijn.....