C-20/01/2019 - 2e zondag door het jaar
 
 
“Toen de wijn opraakte zei de Moeder van Jezus
tot Hem: ‘ ze hebben geen wijn meer!’ “
( Joh.2: 3 )
 
 
INLEIDING
 
 
Weest welkom, bijzonder ook vandaag, want na alle feesten, zoals we die gevierd hebben - dat moet je erbij zeggen - komen we met Jezus en zijn Moeder en zijn leerlingen op een bruiloft terecht. Het grootste feest dat mensen konden vieren, met velen en: ….een week lang…en er was dus eten en natuurlijk de drank: WIJN voor nodig.
Toen ik deze lezingen van de zondag op maandag even opsloeg, dacht ik: iedereen zal me kunnen volgen, dat Johannes ons niet alleen het feest van deze bruiloft wil laten genieten. Een jong stel van zoveel eeuwen; ze komen hier als het ware binnen……
Ik zal dus niet zeggen….dat verhaal is alleen maar symbool, nee, hier zijn mensen gelukkig, hebben gefeest, hebben het wonder gedronken van de wijn die op was en uit een paar grote vaten met water kwamen….verbazing, van de ceremoniemeester, van het paar en alle gasten: Hoe kan dat ?
Ik wil dadelijk meteen samen op zoek naar Jezus, Maria, de nood: het feest gaat zonder een wonder uit als een kaars!
Zoals ik vaak zeg: aan het eind van de lezing is vandaag twee keer gezegd: Zo spreekt de Heer…..kijk naar lezing twee en het evangelie.
ER is een wonder nodig en mogelijk beste mensen…..
Moge de lieve Heer ons eerst bevrijden van alles wat afleidt van Hem, die tot ons wil spreken, en daarom bidden we om vergeving.
 
HOMILIE
 
 
Beste Mede-gelovigen, we hebben het wonder van Jezus gehoord, teken zo uit het leven gegrepen…. We zouden als mensen van deze tijd, denk ik, gerust ook om wonderen mogen bidden voor de vele mensen om ons heen, die zeggen niet te geloven, of Jezus niet kennen als IEMAND, die bij alles met ons mee loopt!
Voor ons lijkt dat toch vanzelfsprekend, of kunnen we Hem toch nog wat beter leren kennen uit de lezingen van deze zondag?
 We zijn er al weer….Dat is toch al wat. En ik zou zeggen kijk vast nog maar eens om je heen naar alle anderen , die er zo over denken, of die Jezus graag beter willen ONTMOETEN op de bruiloft van de dag.
 
Na vele jaren te hebben mogen preken over het wonder van de bruiloft van Kana, wil ik dit verhaal OP EEN HEEL ANDERE MANIER bij mezelf en jullie  benaderen.
Je kent het al lang genoeg om het avontuur te kunnen wagen, en ik zou ons HIER Samen kunnen zien, net als de bruiloftsgasten waar we Jezus en ook Maria tegenkomen.
En bij het lezen van de tweede lezing  EN het WONDER van water die in WIJN verandert, zou ik de stem van MARIA horen, die HIER VANDAAG tegen haar Zoon JEZUS ZEGT: “Ze hebben, ja WIJ DUS, ze hebben geen WIJN MEER!
En Hij zou tegen haar antwoorden: het is nog niet zo ver, dat de mensen mijn praat kunnen begrijpen….dat van die wijn begrijpen ze zo niet !!!!
 
Met DIE WIJN bedoel ik wat er ons op het hart wordt gedrukt door de HEILIGE GEEST, waar over Sint Paulus ons spreekt.
Ja, ZE hebben geen wijn meer….WAT VERSTAAN WIJ van de GEEST…..
ja, die van de Vader, de Zoon en Hij de derde Persoon….?
Maria zegt in ons hier samenzijn tegen Jezus, dat onze wijn op is, dat wij het binnenste van God, dat ons bij de doop werd gegeven.
Even door kijken, als u wilt mee lezen of gewoon naar lezing 2 zo maar wilt luisteren…..WIJ zijn allemaal van en in de Kerk, …God brengt ons hier bij elkaar…en VANDAAG wordt ons door Jezus gebracht, wat WIJ HARD NODIG HEBBEN om het WOORD: KERK te verstaan….iets dat al in je leeft….niet zo maar een gebouw alleen, met zoveel mensen  bij elkaar veel of weinig…en buiten lopen er zeer velen in het leven mee, en ze weten niet wat ze bij de doop aan WIJN , hebben meegekregen;
Kerk is dus niet Paus, bisschoppen priesters alleen….maar wij, ALLEMAAL, en zegt Paulus Ieder van ons heeft een taak. 
Ja, geloven, weten dat Jezus dicht bij je is en de Vader en de Heilige Geest, maar dan is onze wijn gauw op.
IEDERE man of vrouw krijgt het met de doop mee…..ieder zijn/ haar eigen gave, : Goed willen bidden voor alle anderen die het slecht hebben, en die we bijvoorbeeld kennen en PAULUS noemt enkele dingen, waarvan wij denken, dat kan ik niet, dat hoor of zie ik toch niemand doen: zieken genezen, nou ja, kijk maar naar verpleging, en geloof maar dat God ook nu genezen wil en kan als we er om bidden….in de kerk zijn mensen, die iets kunnen uitleggen, en dat je mee telt, en dat je je talenten kent en merkt dat er mensen zijn die zich vreemd en er zich niet bij voelen, ons niet verstaan, anders zouden willen zingen.
Beste mensen, ik kan niet alles opnoemen, maar we hebben en kunnen veel meer als gelovigen…..en we zitten bescheiden op onze plek en we zouden niemand willen  missen van jullie, maar er kan nog veel meer…..
Ik wil dat proberen in een gebedje te doen…..en denk aan de vaten met water die in Kana staan, en Jezus laat proeven, zoals hij de ceremoniemeester van de bruiloft laat doen…..
IK ben hier, en ik kan veel meer, en de lieve Heer wilt ONS. . iets met ons gaan doen, dat de Kerk nieuw wordt, dichterbij, zoals bij ieder dat past.
Maria vraagt dat ook voor ons nu…En we bidden KOM Heilige Geest vandaag, als een nieuw begin van de kerk, en Kom Heilige Geest dat we die we kennen en die we niet meer zien, woorden krijgen om ze uit te nodigen en hoe….KOM , het is maar een begin, zoals TOEN het nieuwe begon van Gods Liefde in het echtpaar, dat “JA” tegen elkaar ging zeggen.
Ja, Heer, wij komen, leer het ons . AMEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb