C-26/05/2019 - 6e zondag van Pasen 
 
“Jezus zei: Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen, wat Ik u gezegd heb.”
( Joh. 14:25-27 )
 
 
Dierbare mede gelovigen, we tellen al de  zesde zondag, maar ook al krijgen we vandaag geen Paasverhaal dat ons vertelt van de opstanding van Jezus en hoe Hij Zich kenbaar maakte en MAAKT.
Gods Woord wordt ons gegeven en vandaag horen we Jezus dingen zeggen die Hij vóór zijn lijden en dood aan zijn leerlingen mee gaf.
En zo worden we voorbereid op het zo mooie en waardevolle Pinksterfeest, dat aan het komen is.
Bidden we om die woorden te kunnen aanhoren en beleven, en toe te laten……wat wil zeggen, wat in ons aan zo mooie dingen leeft, maar och misschien wat nog slapend.
Heer wij vragen vergeving voor onze zonden ons tekorten, en dat we gemakkelijker lijken te luisteren naar wat heel sterk op het aardse gericht is en ons trekt….Ontferm U over ons!
 
HOMILIE
 
 
De lezingen van deze morgen, Gods Woord, vragen aandacht voor hoe de apostel Sint Jan op zijn oude dag, wij zouden zeggen aan het ‘dromen ‘ is over de Hemel, de wereld die Jezus ons heeft bereid aan de andere kant van het dan pas blijvende Leven met God…helemaal anders…
En ik pak die woorden maar aan om meteen over te stappen naar enkele woorden van Jezus, die we voor ons nog eens op een rijtje zetten…..en ja, Pinksteren  komt er al aan…Jezus heeft het over de Heilige Geest….die ons alles komt “leren”….vertellen wat Ik jullie allemaal heb verteld.
En als we over GELOOF praten en LEREN, dan is dat voor velen moeilijk, en 
DAT MOET IK ER NOG EENS BIJ ZEGGEN…..als velen dat horen noemen, en ik, ik heb niet zoals het heet: doorgestudeerd, dan kruip ik in mijn schulp, en ik kan toch niet met de anderen mee praten of het kunnen volgen.
Dan zeg ik nog maar eens dat Jezus gewone mannen onder wie gewone vissers heeft gekozen en tegen wie Hij nu praat.
En  ik MOET DAN TOCH VANDAAG, als we over de GEEST horen spreken, de HELPER……dat ik NOG NOOIT, zo denk ik van mezelf: er een goede Preek over heb gehouden, over die Geest, Helper, ook wel TROOSTER genoemd…..
En ik durf er bij te zeggen, dat als we in de kerk door wie dan ook blijven praten met woorden als:  ‘LEREN, KENNIS, WETEN,……we ons afsluiten op wat die Geest ons wil geven…..
Zelf in 1981, ik praat over dat jaar dat ik voor het eerst in Paray-Le-Monial toevallig voor mezelf, aan kwam…..
En ik hoorde daar mensen praten over Gods liefde, Jezus heilig Hart, en men zong en bad zo ruig en meeslepend, nieuwe liederen, zoals ik ze nooit had gehoord….en ineens overkwam me in die paar dagen daar….dat ik die GEEST voelde waar Jezus tegen ieder van ons over wil praten….en wil geven…..
Ja, hier voelde ik IETS in me, ineens hoorde ik erbij, de spanningen om de kerk namen af….de mensen om me heen leken geen vreemde, en ongeoefend ging ik met hen Frans praten, maar ook ging ik mee met hun gebeden, anders, wij doen ook ons best natuurlijk, maar nu dieper, enthousiaster, en wat ik niet bij mij leek te passen…..die dagen had ik een brok in de keel, zoals je voelt bij huilen, nee, niet uit droefheid, maar een bijzondere vreugde. En dan gebeurde er wonderen onder de mensen, bij het bidden, genezing, ja bekering,, iemand die daar was en nooit  iets aan zijn geloof had gedaan, bekeerde zich…..
We lezen in het korte Pinksterverhaal van de de eerste dag van de Kerk als Maria en de apostelen en andere mannen en vrouwen in gebed al een dag of tien bij elkaar zijn….Storm….die de mensen in Jeruzalem opvalt,: wat is er aan de hand…De leerlingen zien vuur, er gebeurt iets met ieder, en elkaar aankijken zien ze vurige tongen boven het hoofd van de anderen….ze durven de straat op, ze voelen iets alsof ze ineens kunnen  praten over Jezus en over wat Hij vertelde over de Geest die Hij zou zenden.
 
Pinksteren …..vieren wij met om zo te zeggen naar de kerk te gaan…de koren doen meer dan eens hun best…de priesters proberen te vertellen, wat toen gebeurde…..en pinkstermaandag  lijkt het weer gewoon te zijn, een blije uitgaansdag voor ook gelovende naar iets moois om te zien in de natuur, of tentoonstelling, of zomaar even samen op een terras.
 
Toen ik na de dagen in juli 1981 in de parochie terug kwam, vroegen ze in de jongerengroep: wat is er met jou gebeurd? Ik ben ja blij thuis gekomen, en kennelijk had ik een nieuw vuur in me, dat ik zelfs op de priesterwijding zo nooit had gevoeld.
Ik leerde in Frankrijk ook de leider Pierre Goursat van de Emmanuel gemeenschap kennen, en deze man sprak er vaak over dat hij ook die ervaring had gekregen. Met een jaar of twintig was hij bewuster zijn katholiek zijn gaan beleven, en pas toen hij een jaar of 57 was, kwam hij in aanraking met de charismatische beweging, die begonnen was in Amerika op een RK universiteit…..De toenmalige kardinaal Suenens van België ging er heen, en vond jonge mensen die zich vervuld voelde van de Heilige Geest, andere mens geworden werden, en toch zichzelf gebleven, gedoopt in vuur, enthousiasme en brandend geloof. En de kardinaal ging meteen aan Paulus VI vertellen wat hij gevonden had…paus Johannes XXIII had voorspeld dat de kerk nieuwe gaven zou gaan ontvangen.
Ik heb maar een een menselijk lang verhaal, dat ik als een kleine mens van toen af had meegekregen. Natuurlijk is het niet allemaal vuurwerk wat de Heilige Geest ons aanbied, maar wel diepgang, blijdschap om ons geloof.
De kerk van nu heeft het zwaar, en toch weten we, dat hetzelfde vuur in ons is  sinds het doopsel. En toch geven we het de ruimte niet. priesters, en zelfs bisschoppen verkondigen ons geloof , en toch dat ene charisma, dat in bv de Korinthe brief beschreven staat, als diepe werkelijkheid en welke gaven de geest rond wil strooien onder ons, die bij ons passen…..De paus houdt niet op onze aandacht te vragen en hij zal met Pinksteren met name mensen noden om in Rome met hem om die Geest en gaven te komen bidden.
Pas nog met mijn 65 jarig priesterfeest, heb ik van de Heilige Geest  het aangedurfd om hier mijn woorden eigenlijk te onderbreken door met u samen te gaan bidden, en vooral te zingen om die Geest…en mensen die nooit hadden meegezongen met een nieuw lied hebben het aangevoeld….Pinksteren komt. Dat zal geluk en nieuw leven brengen in de kerk, we durven bidden om genezing , om geloof, om te durven vertellen van Jezus die in ons al leeft en bidt ….Amen