A-11/06/2017 - 10e zondag door het jaar  - H.Drievuldigheid
 
 
 
 
“ Onmiddellijk viel Mozes op
zijn knieën en boog zich neer.
Toen sprak hij;
Och, Heer, wees zo goed en
trek met ons mee.”
( Ex.34:8-10 )
 
 
 
 
INLEIDING
 
 
We zijn hierheen gekomen om samen te komen in de tegenwoordigheid van God, zoals we Hem noemen…DRIE-EENHEID : Hij die is,  Vader, Zoon en Heilige Geest….. Daarmee sluiten we de  mooie kring af, die we samen hebben beleefd  in dit jaar: het vieren van Kerstmis….Gods menswording, PASEN…..Jezus die lijden en dood onderging en opgestaan is uit de doden, en PINKSTEREN vorige week….het feest van de HELPER, die is gekomen om ons te inspireren, warm te maken in liefde voor Hem en voor de mensen.
Maar VANDAAG lijkt God voor ons  zo onvatbaar …..We ontdekken, dat Hem kennen met die drie letters GOD, dat is niet genoeg, dat raakt Hem niet….Hij is Mysterie, geheim…Aan Mozes maakte God in de woestijn voor het eerst zijn Naam bekend…JAHWEH, IK BEN….Hij die IS, … en later verscheen Hij aan Abraham toen Sara te horen kreeg nog moeder te worden in DRIE PERSONEN. Dat staat altijd voor ons in de icoon voor het altaar!
Ik denk dat het goed is, dat we de nabijheid van de lieve God aan ons, en ieder van ons, proberen nieuwer te mogen beleven.…..Zoeken …en Hij is er.
Bereiden we ons dan  voor op deze viering, die zo moeilijk lijkt te vatten, ..dat de lieve Heer ons zuivert van alles wat ons gericht zijn op Hem en de medemens in de weg staat.
 
HOMILIE
 
 
Ja, zo enkele dagen voordat we het feest gaan vieren van de Heilige Drie-Eenheid: God is Vader, de Zoon en de Heilige Geest,….ik ben blij ook nu er met u en jullie over na te denken, het dicht in en bij ons laten komen…..Veel mensen zeggen:’ dat snap ik niet, en wat ik niet snap vind ik onzin, en hoe kan dat ?’..
Maar ik wil iedereen hier meenemen, en je zult gaan zien dat je dat heilige niet te vatten geheim van God, in ons is.
We beginnen met wat we van het begin hebben mee gedragen en ook leren zeggen, en dat kunnen we nog elke dag vaak herhalen: Kruisteken maken en zeggen: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest……of eer aan de vader, de Zoon en de Heilige Geest…..
We kennen allemaal het verhaal over Sint Augustinus, die op het Noord-Afrikaanse strand op en neer liep en alsmaar denken: hoe kan dat God, Drie en toch EEN?….Terwijl hij liep kwam hij iedere keer langs een jongetje,dat op en neer holde met een grote schelp van de zee naar zijn kuil op het strand. Augustinus zei: wat doe je toch? Ik breng de zee in mijn kuiltje was het antwoord…..’Maar, dat kan toch niet …de grote zee in jouw kuiltje…..O, mijnheer, u loopt te denken over de grote God, en die wilt u in uw hoofd kunnen begrijpen, maar God is te groot voor uw kleine hoofd!
 
Ik ga met u zoeken dichtbij onszelf…..Het eerste dat men overal van je vraagt, waar je je melden moet: hoe heet jij ? Ja je bent iemand, je hebt een naam, en daar hoort alles bij: hoe je bent en hoe je er uitziet..
Ik mocht jaren voor de klas staan en ik heb ontdekt, dat kinderen het niet leuk vinden als je hun NAAM niet kent….
De NAAM GOD, is de eigen Naam van de lieve Heer…..
God wordt als stopwoord gebruikt, en voor een ander woord gezet om mensen uit te vloeken,!
Even terug naar jouw naam, van ieder hier…Het begon toen je geboren werd, en je ouders hebben er over nagedacht…..en ouders beginnen hun kind te vertellen, en thuis te laten voelen, met alsmaar die VOORNAAM te herhalen…..tot hij of zij het na kan zeggen. Kinderen, voelen aan…die paar letters zoals ik heet…is een spiegel van wat in mij leeft.
Nog even verder terug……Man en vrouw leren elkaar kennen……voornaam, en soms met lieve woordje versierd…..Ze komen nader, handen ineen, en groeien tot de diepste eenheid, waar kinderen uit voortkomen….ook weer ieder met een naam, 
Hier raken we het binnenste, het HART van God eigenlijk al aan……Als je de bijbel leest, of liever mensen met ook een naam……Denk aan het verhaal de jongen Samuël,  …. God roept hem in zijn slaap, tot drie keer toe, en als hij naar de hogepriester gaat bij wie hij woont, denkt hij: je hebt gedroomd…Maar de derde keer…God roept zijn naam twee keer in bijna alle verhalen: Samuël, Samuël……..
U en ik ook met een naam….en er wordt ons gezegd door Jezus….Ik houd van je….En de mensen ontdekken dat we God VADER mogen noemen, de vertrouwde naam, die elk kind krijgt….En Jezus wordt de ZOON genoemd: de Hoogste in de liefde van God’s leven in Zichzelf en dan de Heilige GEEST, moeilijker, maar Hij heeft ook de Naam de TROOSTER, die LICHT brengt, zodat je kunt gaan voelen dat van God alle LIEFDE komt.
Daarom maar een gebed…:Vader in de Hemel we danken U, dat U bent zoals U  bent  als Vader, die we ons kunnen voorstellen, met de Zoon en de Heilige Geest….Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd….
Ja lieve Heer, het meeste hoorden we van Jezus, en Hij raakt ons mensen aan als Hij bij ons is, aanraken ook in de Hostie, in de hand en zalving van een zieke,  in de ringen van hen doe trouwen in uw verbond, in Uw leven.
Ja, laten we maar uitgaan van onze naam, die ieder heeft, en U bent de eerste die ons aanspreekt, ook mensen die U nog niet kennen……
Kijk naar de schelpen van de dopelingen met hun naam, levend in en met U…..en we kijken naar de Icoon vóór het altaar…Drie Personen, hier afgebeeld…en aan de voorkant is er een open plaats aan die tafel voor jou.
En we bidden met Mozes uit  de eerste lezing; Och, Heer, wees zo goed en trek met ons mee…..!
Dank God voor uw liefde. Amen
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb