A-19/07/2020 - 16 zondag door het  jaar

 

“ U, God, die over de macht beschikt, U spreekt met veel zachtheid uw oordeel uit….Door zo te doen hebt U ons , uw volk geleerd, dat de rechtvaardige menslievend moet zijn,…en  U hebt uw zonen hoopvol gestemd, dat U, waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer biedt !.”

( Wijsheid 12:18- 20 )

 

HOMILIE

 

In ons bijeenkomen om naar het Woord van God te luisteren, en Jezus hier te ontmoeten in de heilige Eucharistie…..Je hoort, dat na die maanden, dat de kerken dicht waren, of dat er via de Televisie of radio we alleen luisteren leerden, en als dan voor ons DE ONTMOETING MET JEZUS zou komen, KON dat niet, omdat er gevaar was, iemand te besmetten, met hoest of aanraken…..

En dan leerden we toch naar Jezus te gaan in gebed….we kunnen U niet ontvangen…. in de Heilige Communie, waarin U ons raakt met uw zachte handen……Al die weken mochten we zoals dat heet : een geestelijke communie ontvangen…..

Ja, en voor zover ik weet is het nog nooit voorgekomen, dat een gevaarlijke besmettelijke ziekte met alle macht bestreden moest gaan worden, en ook met alle inzichten, hoe mensen elkaar of door anderen kunnen worden aangestoken…..

Men liet op de tv, beelden zien van verschillende heiligdommen en bedevaartplaatsen overal in de wereld…..ik stond er van te kijken, hoe in de kortste tijd dat je je kunt voorstellen, alles dicht.

 

Indrukwekkend op een avond, dat in Rome het Sint Pietersplein daar helemaal leeg  lag……enkele politiemannen, en de paus alleen ging rond op het plein om namens alle gedoopten katholieken te bidden….alleen,…… en ik heb mensen gesproken, die al heel lang vergeten waren om te bidden……ineens gingen ze nadenken…..

In de parochie hier kwam ik twee jongetjes tegen: ze mochten dit jaar hun eerste heilige Communie doen…Jezus komt dan ook bij ons in de hostie om te laten voelen, dat Hij van ons houdt, en wij mogen dan dikwijls terug komen, want we zijn dan helemaal broertjes…..alle twee misdienaar…..

Ik ben ook gaan denken over alles wat er gebeurde, overal stil,….wat gaan de mensen nu doen…Alles vergeten, en nu ook de kerk dicht laten….als het ergste van de corona virus weg zal trekken ?

Maar door de week was de kerk nu juist extra open…een H. Mis kon dan niet, maar op vele plaatsen kwamen mensen bidden, een kaarsje aansteken, even stil ervan zijn, en kijken naar voren, want in vele keren  stond de Monstrans er met de HEILIGE HOSTIE……

Jezus is en blijft ons trouw….

 

Op deze zondag …..gaat Jezus ons het verhaal vertellen van de boer, die zaait over zijn akker, ja echt goed zaad, gekocht bij goede  telers.

En ik kan me dan indenken wat Jezus over de ervaring van de boer verteld….De knechten kwamen vertellen: hoe kan dat nu? U hebt het beste ons laten zaaien, en op vele plekken is er onkruid….hoe kan dat dan?

Jezus zegt dan: het is de vijand die dat doet….en wil alles vernietigen wat we goed wilden doen….

Ja, ineens duikt de vijand op, het kwade dat je van veel mensen ziet gebeuren, haat zaaien…….kletspraat door vertellen die nergens op slaan……en toch ook …in de kerk gebeurt het, dat mensen als heilig werden aangezien en dan heel slechte dingen zijn gaan doen…

Overal is kwaad, en komt nu te voorschijn…

Och beste mensen…..overal het kwade…we dragen het bij ons…zo gauw praten we mee over anderen heb je gehoord van die en die….

Ja, terug naar de tijd van nu…de kerken zijn weer open…en nu worden wij geroepen, om  te gaan zaaien, het goede nieuws….

WIE DENKT ER AAN…en toch blijven we bidden vanaf het begin ondanks de ziektes en het verdriet van mensen, gestorven of gehandicapt door het ziek zijn voor de rest van hun leven….

EN WIJ WORDEN GEROEPEN OM TE KOMEN ZAAIEN….naar mensen, naar onze buren…Och gaan jullie zondag met ons mee…er moet van alles aangepast worden, voorzichtig dankbaar voor het leven dat we hebben, en WIJ KUNNEN HET NIET ALLEEN,…we gaan Jezus zoeken, en zijn Naam uitspreken is al veel, even daar stil  zijn. Dat kost je toch geen moeite, je zult het zien, je zult het voelen, dat Hij je graag ziet komen over de drempel;……ja, ook al heb je van de kerk verdriet ondergaan, 

God is er ook altijd, en net zoals Jezus ons kwam laten zien….IEDER mag terug komen …

ik vond dit gebed…..

 

Lieve Heer Jezus wil mij toch sparen omwille van de tarwe van mijn goede wil,
want ik wil met hart en ziel een lief mens worden,  en welgevallig in Uw oog zijn.

Als ik in doornen ben verstrikt, wil ik vertrouwvol wachten tot U komt
en mijn gewonde leven op UW schouder neemt.
In U geloof ik, Herder van de honderd schapen, en ook voor mij.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb