B-19/07/2015- 16e zondag door het jaar
 
 
“Toen Jezus aan land ging,
zag Hij dan ook een grote menigte.
Hij voelde medelijden met hen, want 
zij waren als schapen zonder herder;
en Hij begon uitvoerig  te onderrichten.”
( Mc.6:34 )
 
 
 
INLEIDING
 
Het is een  goede dag, welkom dus,  omdat we elkaar hier weer mogen ontmoeten…..Misschien vindt u dat wat merkwaardig aangeduid. het zal ons vandaag duidelijk worden als we eens proberen naar binnen te kijken in wat Jezus beweegt …. We zien Hem niet zoals we elkaar hier zien, maar Hij nodigt ons uit in dit uur, daarom ook dat de priester andere kleren als gewoon aantrekt, om zijn eigen menselijk tekort te bedekken, en ondanks zich zelf mag hij hier zijn om aan te geven dat de Heer hier is en komt met zijn Woord en natuurlijk het brood en de wijn. ver van uw plaats nu nog , maar Hij zal u straks doen voelen dat Hij er is voor u en ons allemaal.
Laten we ons voorbereiden met onze schuldbelijdenis.
 
HOMILIE 
 
We horen nu eens van dichtbij, hoe God eigenlijk van ons vraagt om met de mensen om te gaan. In de eerste lezing hebben we de profeet Jeremia al namens God horen waarschuwen tegen de leiders van het joodse volk in zijn tijd….Laat tot je doordringen, herders, jullie verwaarlozen de kudde….jullie hebt niet goed voor hen gezorgd en ze hebben geen goede opvang, en ze hebben geen geloof meer.
En God zegt dan: Ik ga het Zelf doen, en Ik ga ze weer bij elkaar brengen …..en als we dan verder van die toezegging lezen…komen we bij het evangelie van vandaag terecht….” Ik zal een wettige afstammeling van David doen opstaan….Hij zal rechtvaardig regeren en eerlijk besturen.
Ja, wij van het Nieuwe Testament zien bij het lezen van het Oude,    Jezus al aangekondigd.
 
Stilstaan bij God….: NU……
Hier kun je heel voelbaar lezen, hoe God, in Jezus mens, met de mensen omgaat….Hier eerst zijn vrienden…Ze hebben van alles meegemaakt, nu ze weer bij Hem thuis zijn, enthousiast vertellen ze over wat ze met de mensen meegemaakt hebben, ook zelfs dat wonderen in Jezus naam gebeurde…en dat ze over Hem, over Zijn Naam konden vertellen…
Jezus ziet dat ze nodig hebben om even tot rust te komen, en Hij stelt voor om per boot naar een rustige plek te gaan, en wat uit te rusten even bijtanken met drinken en eten, en vooral rusten….
Maar daar komen de mensen achter en kijk dan naar het voor mij zo roerende zin van vandaag, en die mag ik jullie ook weer doorgeven….Jezus zag de grote menigte….en Hij voelde medelijden met hen, ze leken als schapen zonder herder…..en dan vergeet Hij vermoeidheid …en gaat tegen allen en iedereen praten.
Ik denk dat we daar te weinig stil bij staan…..Niet een loerde God om bang voor te zijn, maar Hij heeft medelijden en Hij wil geven en Hij wil naar je luisteren….
De mensen om ons heen kennen dat niet en wij misschien veel te weinig….Zo komt God vandaag nieuw ons leven binnen, om te laten voelen, Jij hoort er ook bij, boven aan mijn lijst sta je….en vergeet niet dat ook aan de kinderen en familie en anderen te vertellen.