A-15/03/2020 - 3e zondag van de veertigdagentijd

“ Jezus kwam bij de Samaritaanse stad Sichar, die in de buurt ligt van het stuk grond dat Jakob aan zijn Zoon Jozef ooit had gegeven.Jezus was moe van de tocht en was bij de bron gaan zitten op het zesde uur.Een Samaritaanse kwam water putten. Jezus sprak haar aan en zei:‘Geef mij wat te drinken.”( Joh. 4:5-7)

HOMILIE…..
Met name de evangelielezing boeit mij elke drie jaar met het verhaal van Jezus en de vrouw van Sichar, de Samaritaanse stad. Het treft me altijd, dat Jezus bij een voor de joden bekende bron van Jakob ging zitten, en Hij, de Zoon van God, zo staat er: is moe van de tocht, het is heet, en de leerlingen heeft Hij naar de stad gestuurd om de boodschappen te doen. En dan komt er een vrouw naar de bron om water te putten….alleen op dit uur…..en vrouwen komen meest samen met anderen, liever niet alleen….Met haar is iets, heeft geen contacten meer met de anderen, horen we later. Jezus spreekt haar aan…..Voor ons misschien normaal…maar HIER…? en Jezus vraagt haar: geef me te drinken. Ze laat wel horen, dat Jezus dat niet vragen mag….Hoe kunt u als Jood mij te drinken vragen, ik ben een Samaritaanse, en we mogen toch niet met elkaar praten!? DAAR STAAT ONS VERHAAL….. we hebben net nog een mopperverhaal gehoord van het joodse volk in de woestijn, die niet te drinken hebben. Mozes bidt tot God , en Hij krijgt als antwoord; Sla op die rots en er zal water zijn……Ik zei niet: Ons verhaal….We zijn in de veertig dagen voor Pasen en heel veel meest jongere mensen in ons land, maar naar ik hoor in een land als Frankrijk enkele duizenden in diverse parochies…bereiden zich op Het WATER VAN GOD VOOR. de DOOP…….WAARDOOR HUN HELE LEVEN GAAT VOL WORDEN VAN GODS LIEFDE EN DIE TE DELEN MET ANDEREN…….Water dat leven geeft. EN ZO IS DIT VERHAAL VOOR ONS NU HET VERHAAL…..U hebt al langer kunnen horen hoe het met Jezus en de vrouw gaat….Jezus is dus ook bekommerd om die vrouw, om wie ze is, al kennen we haar naam nog niet,….EN Hij begint haar te laten VOELEN, dat HIJ méér bedoelt dan dat lekker water voor de dorst, die Hij heeft…….Hij zegt, en Hij gaat eigenlijk tegen haar zeggen:,ik vertaal hier even, OOK NAAR ONS….Als je wist wie Ik ben, dan zou je aan MIJ om water vragen, en dan zal Ik jou levend water gegeven..... LET OP IN DIT VERHAAL DAT OOK VAN ONS IS…..Jezus is hier en wil ons dat andere leven geven.De vrouw snapt dat niet zo maar: je hebt geen emmer om te putten, en de put is heel diep….hoe kun JIJ mij levend water geven.
Jezus gaat rustig door om haar te laten voelen, dat ZIJ bij Jezus mee telt, dat Hij haar goed wil doen…..en ze komen op een discussie over water van eeuwig leven, en wie God is, en dat de Samaritanen niet in Jeruzalem mogen komen offeren aan God. Maar zeg ze: ALS U mij LEVEND water zou geven, dan hoef ik niet meer op het heetste uur hier te komen putten…..wij zouden zeggen: dan hebben we toch een kraan thuis. Jezus zegt tegen haar dan, en hier tegen jou, Ik wil je hart RAKEN, ja U Jezus bidden wij dat U ieder wilt raken zoals u deed met de vrouw zonder naam.... 

Tegen haar zegt Jezus: Ga uw man roepen en kom dan hier terug….Die heb ik niet zegt ze…ja, zegt Jezus: ja, je bent eerlijk, dat je geen man hebt maar je hebt er al vijf gehad en die je nu hebt is je man niet….JA, HIJ RAAKT HAAR, EN HIJ ZET HAAR NIET ZO MAAR OP HAAR NUMMER, NEE, Hij laat voelen, dat er OOK VOOR HAAR, en voor ieder van ons HIJ ER IS. En de vrouw laat haar kruik staan en gaat de mensen roepen, die met haar gedoe in haar leven  niets te maken wilden hebben….Het volk hoort Jezus aan, en Blijft….Ja, we zitten er mee, met zoveel mensen die Jezus en die God eigenlijk niet kennen, maar dat Hij er voor ieder van Ons is.....JE KUNT met Hem praten…Hij luistert, Lieve Heer, we bidden voor de vrouw van toen nu in de hemel, en voor alle jonge mensen die U de genade van de Doop gaat geven, en dat zij bij U komen, en dat U een verhaal van liefde hebt, welk bij mij en ons past. . Dank u Amen.