Achtentwintigste zondag C 13-10-2013

“ Zij bleven op  een grote afstand staan
en riepen luidkeels:
‘ Jezus, Meester, ontferm U over ons.’”
( Lc. 17: 12 en 13 )
 
Een woord van welkom moet er altijd zijn, ..... en dan gaat het erom dat iemand tegen ons zegt; Goed, dat jij er bent,  jij met jouw persoon, ... we komen bij elkaar om te bidden, om naar Gods woord te luisteren,  en het is goed dat samen te doen.
Bekende woorden gaan we horen, en dan kan de verleiding komen:” o, dat weet ik al “ , maar het is de manier van God om met ons mensen om te gaan en ons voor ieder Zijn woord te geven.
Daarom is het goed, even aandacht en stil worden tegenover de goede God, en Hem en elkaar zeggen, dat we van goede wil zijn maar toch het niet allemaal goed heb kunnen doen. En zo belijden we onze schuld:
 
Preek
 
Op deze zondag, die we nu al vieren, komen we Jezus tegen in de ontmoeting van hem met die melaatsen.
Mensen in nood, roepen hem om hulp, want ze hebben niks meer te verwachten van het leven met die ziekte.
Mensen met melaatsheid, waren onrein, vies, mochten met niemand meer in aanraking komen, geen huis, geen onderdak, wachten tot het erger wordt en de dood volgt.
We kennen het nog uit het verhaal van de Heilige pater Daminaan de Veuster op Hawaii, die vrijwillig, naar het eilandje Molokai ging , dat ze iemand zouden hebben om te verzorgen, en van het leven nog iets te maken.
Onze tijd kent ook nood, nood van mensen, die je elke dag ziet, mensen op de vlucht, bang voor hun bestaan.
Mensen in nood, van armoe, ziekte , en dat zien we ook om ons heen. 
Onze paus roept ons op om morgen bijzonder overal te gaan bidden tot Maria, vanuit de verschrikkelijke nood van al die mensen, hier en overal. Onze bisschop laat ons daarom het volgende weten.
 
’s-Hertogenbosch, 13 oktober 2013
 
Aan u allen die werken in het pastoraat, vrijwilligers en dierbare gelovigen,
 
Paus Franciscus wekt bij velen hoop. Zijn eenvoud en zijn zorg voor alle mensen spreken aan. Zijn uitnodiging om te bidden voor Syrië viel dan ook in goede aarde. De paus roept voortdurend op tot gebed. Het is goed om hem daarin te volgen. Zelf zoekt hij steun bij Maria, de moeder van de Heer en onze Moeder. In het kader van het Jaar van het Geloof roept paus Franciscus alle gelovigen op om 13 oktober een bijzondere Mariadag te laten zijn. Vertrouw je toe aan Maria. Maria is de Moeder van de Kerk en van alle gelovigen. Bidt daarom vandaag tot haar voor uw parochie en voor de mensen dicht om u heen.
 
Deze dag die in heel de wereld gevierd wordt past goed bij ons, gelovigen van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Wij hebben een bisdom dat rijk is aan Mariabedevaartplaatsen. En velen van ons steken een kaarsje op bij de Zoete Moeder wanneer zij in de kathedraal komen. Ouders en grootouders betekenen op die manier veel voor hun kinderen en kleinkinderen. Zij bidden op voorspraak van Maria voor hen, vooral in tijden van nood.
 
Juist in deze tijd van grote veranderingen biedt deze dag een kans om onze (nieuwe) parochies toe te wijden aan Maria. Het is een daad van vertrouwen. Het spoort ons eveneens aan om - samen met paus Franciscus – verbonden met Maria eenvoudig te leven en zorg te hebben voor alle mensen.
 
Deze zondag vier ik, in verbondenheid met u allen, om 11.45 de Eucharistie in de kathedrale basiliek van Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch. In de middag is er om 15.00 uur een viering in de kathedraal rond de Zoete Moeder. Dit alles om onze hoop te stellen op Maria. Op haar voorspraak vragen we aan God bij ons te zijn in deze tijd van veranderingen. Het bisdom zal ik aan de zorg van Maria toewijden en met klem nodig ik u uit om uw parochie op deze zondag in gebed toe te vertrouwen aan Maria.
 
We laten het niet bij deze ene zondag. In 2014 maakt het bisdom van 26 april tot en met 3 mei met mij als bisschop een bedevaart naar Lourdes. Daar roepen we de hulp van Maria in bij de uitbouw van de nieuwe parochies in het bisdom. Maria doet wonderen, door te sterken in het geloof, door mensen in de diepte met elkaar te verbinden. Door de gelovigen binnen te trekken in de liefde die bergen verzet. We gaan in Lourdes ons leven vernieuwen. Dat kan, kijk naar Paus Franciscus. Met u vertrouw ik mij en het bisdom op 13 oktober toe aan Maria. Met u wil ik deze toewijding van 26 april tot 3 mei volgend jaar verdiepen in Lourdes.
 
Een goede zondag voor u allen,
 
+ Drs. A.L.M. Hurkmans bisschop van ’s-Hertogenbosch