Vijfentwintigste zondag C 22-09-2013

“Gij kunt niet God dienen en de mammon”.
( Lc. 16:13 )
Welkom iedereen. Wij hier in de zaal kunnen elkaar zien, en treffen, we hebben elkaar begroet of goedwillend toegeknikt, en we  zitten zo, dat we één kan uit kijken naar hier.
Welkom toch ook degenen op hun kamer, we willen ‘voelen’ dat u er ook bij hoort
Een altaar, een tafel met hét Boek. God gaat hier komen, zoals Hij in Jezus tastbaar onder ons kwam.
Vertrouwde tekens, woord, brood en wijn, maar we moeten het iedere keer nieuw maken, dat het vieren geen sleur wordt.
Daarom gaan we ons aanbieden aan God , maar ook aan elkaar om vergeving te vragen om wat we niet gedaan hebben, of iets verkeerd gezegd, al die dingen van mensen...... we vragen God en elkaar : Ontferm U over ons.
 
Preek
 
Ja, ik denk als je het verhaal van Jezus hebt gehoord, dat we dan kunnen gaan denken: ja, als het gaat over ‘oplichters’, en valse munters of hoe ze ook mogen heten, gelukkig dat geen van ons daarmee iets te doen heeft.
We kunnen gerust rond kijken : van dit evangelie zal niemand een kleur hebben gekregen!
Maar waarom vertelt Jezus dat ons, vandaag dus, aan ons hier bij elkaar?
Even samenvatten: Jezus vertelt over een baas, die er achter komt dat zijn boekhouder niet te vertrouwen is, dat er van alles  weg is. 
En Hij moet op het matje komen, en komen uitleggen waar dat geld gebleven is. De man is een slimmerik, en denkt: ik ben er ingelopen en nu raak ik mijn chique van kwijt
Maar wat gebeurt er? Jezus veroordeelt het gedrag van de rentmeester niet!    
Jezus breekt de rentmeester met zijn woorden niet af, en Hij wijst hem ook niet verachtelijk met de vinger....... Jezus houdt de deur open voor iedereen, ook voor hem, al is Hij het niet met zijn doen eens. ( Net zo min als in het bekende verhaal van de vrouw, die bij Hem werd gebracht omdat ze door haar overspel niet deugde......
En Jezus die zegt tegen ons: je kunt van die oplichter en bedrieger ook nog iets leren !... Hij zegt tegen ons: Moet je eens kijken wat die man daar doet ..... Hij doet van alles om zijn toekomst zeker te maken , die bandiet, bindt mensen, ook alweer door bedrog....
Jezus zegt: 'de misdadigers organiseren van alles om maar niet gepakt te worden, en om maar rijk te blijven of nog rijker te worden'.
IJverig zijn de oplichters, en dan stel ik je de vraag:
'Wat hebben wij er voor over, om de dingen, die we kunnen doen voor mensen, bijvoorbeeld, nog beter, of nog meer te doen?
Wat hebben we er voor over, als we ons gelovig noemen, om niet eens een extra onze vader te bidden voor de mensen, die we bij ons hebben. Durven wij er eens over te gaan denken: 'Hoe zullen de kinderen mijn spullen erven?'
Maar ook, als ons geloof een kostbaar bezit is, anders , maar meer dan geld, ga daar eens over nadenken:
hoe kunnen we die van ons nog eens meedelen van de liefde van God, die in ons woont? 
Ze weten niets, amper iets, van Jezus, ...ja hoe kunnen we dat? Al zou je maar zeggen, dat je er geen woorden van kunt vinden, maar ..... dat je dan maar zegt....Ik heb je een ding te geven van dat geloof: neem van je grootvader of moeder aan, dat die Naam Jezus kan raken, iets van liefde dat bij jou past, je leven al dieper maakt?
Of een kind iets toestoppen, een medaille, een beeldje, ze hebben graag iets dat ze kunnen blijven voelen en aan opa en oma blijven doen denken, en hun weg vinden.
Terug naar de oplichter, die zo ijverig is om zijn toekomst materieel te verzekeren.
Jezus zegt, ik zal je helpen om ijverig te worden in wat Ik je ingeef, niet zo tastbare rijkdom als geld, maar wel rijkdom aan liefde !!!
We voelen hoe moeilijk het soms is.... maar we krijgen nu weer energie erbij,  enthousiasme, voor Gods zaak, en Hij bouwt juist in deze tijd op ons.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb