Advent Derde zondag 

A-11/12/2016 - 3e zondag van de Advent
 
 
 
“ Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort
en ziet: Blinden zien, en lammen lopen,
melaatsen genezen en doven horen,
doden staan op en aan armen wordt 
de Blijde Boodschap verkondigd. “
( Mt. 11: 4-6 )
 
 
 
WELKOM
De dagen versnellen naar Kerstmis toe….en de manier waarop wij bij elkaar komen, en deze boeken open slaan….de mensen overal kun je vragen over waar Kerstmis over gaat?  Wat betekent het ? De meesten weten het niet, en als ze zeggen: het gaat over een Kind dan ben je al dichterbij, want een Kind zien raakt iedereen. Kijkend naar zo’n jong leven gaat een mens anders praten, en met lieve woorden.
Ja, u weet waar het over gaat, dus vandaag zeker: WELKOM…..we gaan kijken naar het Kind, hoe Hij wordt als volwassen man, en wat Hij vertellen gaat…..Daar horen we straks van in het evangelie, en we worden door Paulus in de 2e lezing al op scherp gezet: ‘ De rechter staat al voor de deur.!”
 
 
HOMILIE
 
Vandaag komt Johannes de Doper weer in beeld. Misschien kunnen we ons hem niet zo goed dicht bij in ons leven van nu voorstellen! ….Hij met zijn aparte leven van versterving in de woestijn…..
En toch viel het me op, dat Johannes, die we tegenkwamen in het evangelie, dat hij in de gevangenis zit ….. dat lijkt me machteloos, misschien klinken nog wat geluiden van buiten, en hij heeft geluk, dat de leerlingen hem mogen bezoeken af en toe……
En dan zie je iets, wat Johannes bij ons dichterbij brengt….Hij de gelovige man….Hij denkt na, en nu hij in de bak zit en niet meer preken kan en mensen niet meer kan leren bidden en als gelovigen te leven….
Zijn neef, Jezus, is vrij, en zegt en doet….en als zijn leerlingen hem alsmaar vragen stellen, en hij op een moment gewoon geloven moeilijk vindt, dan zegt hij: gaan jullie nu maar eens duidelijk aan Jezus vragen: Ben jij nou de Man op wie we wachten? Of moeten we nog iemand anders verwachten?
 
En ze krijgen van Jezus voor Johannes een antwoord: Gaat hem maar zeggen wat jullie zien gebeuren…..en horen….Blinden zien, lammen lopen. melaatsen genezen en doven horen……
 
Voelt u het zo vlak voor Kerstmis? Wij de gelovigen van NU? We zijn hier, we gaan zeker Kerstmis vieren….en wij kunnen ook de vraag stellen…bent U het dan die TOEN in ons MENSENLEVEN kwam, dat U, Jezus in mijn, in ons leven kwam…..
En WIJ nu, we zijn er veel kwijt die hard roepen en schreeuwen en spotten spotten zelfs….Waar is HIJ dan? En Hoe kunnen we Hem leren kennen?
 
En wij voelen ergens dat de ongelovigen sterk staan: want we zien geen wonderen zoals in Jezus’ tijd …. blinden zien, lammen lopen….
Ja, hier wil ik met ons blijven stil staan even.
Ik moet zeggen, dat het lang duurde,dat ik wonderen heb meegemaakt en gezien…..Ik was bij het eerste wonder in Udenhout, en toen ik terug kwam uit Paray-le-Monial en mensen vroegen, vooral de jongeren: wat heb je daar meegemaakt, dat je zo graag er heen ging?
En ik vertelde van een vrouw, over wie een gebed kwam aan het eind van de Mis, dat zij, die daar lag en niet meer lopen kon, dat zij de kracht van Jezus zou gaan voelen door haar heupen, en straks kan opstaan.
De mensen in de super grote kerk-tent gingen ook allemaal weg na de Mis, en niemand keek rond…..je zag de mensen nog vooraan op hun ziekbed liggen, en ook zij  werden naar het eten gebracht….
Een paar uur later kwamen een paar mensen van de leiding van de Emmanuel gemeenschap…..ik zat te midden van mensen die zich voorbereidden op de biecht ….. Of ik even mee kwam naar een vrouw, die zei genezen te zijn. Ik kwam bij een Belgische Franstalige vrouw, die ik voor de Mis vooraan had zien liggen…. ze was helemaal blij, dat kon je wel zien, en ze begon hard te lopen, en haar man riep nog: doe voorzichtig…..
Ik zag het, kende haar tevoren niet en moest het dus ook geloven….maar we hebben toch hardop gebeden en gedankt.
Een jaar later was ze nog fit en vlug en kon ze haar verhaal doen aan de mensen.
Bij een wonder altijd de vraag: waarom is zij genezen en de anderen niet? 
 
En dan moeten we verder vragen, en constateren, dat ook In Jezus tijd al die mensen genezen zijn en toch later stierven zelfs Lazarus en de anderen die eerst dood waren?
Wonder is een teken van wat de Heer IEDER van ons komt brengen….de eerste boodschap tegen ieder van ons: ik Mag je, Ik heb je lief, jou, zelfs als je je vergelijkt met anderen, en je niks vindt……Dat leren we in onze tijd en vroeger hebben we misschien vooral gelet of iedereen wel in de kerk kwam en daar zich netjes en eerbiedig gedroeg?
Hij is er NU!!
We hebben hier een woensdag in de maand dat we vragen of mensen willen komen bidden voor de zieken en de mensen met gebreken.
Er kwamen er enkelen en voor het eerst ook mensen met kwalen…..en we komen samen, vragen biddend om genezing….dat moeten we leren om te zien, als we DAARMEE bezig zijn, dat je het gevoel al in je voelt opkomen dat Jezus dichtbij is.
langer kan ik er nu niet over praten, maar begin zo, kom Jezus voor die en die….. De blijde boodschap wordt verteld, het raakt je aan…en Hij is bij ons, zoals Hij kwam…. 
 
----------------------------------------------------------------
 
Een oud Joods verhaal
 
 
‘Zijt gij de komende of hebben we een ander te verwachten?  Een oud Joods verhaal zegt het volgende: ‘Aan de poort van Rome zit een melaatse bedelaar, die wacht en wacht en wacht…Die bedelaars is de Messias. ‘Op wie wacht hij dan?, vraagt een jongen aan zijn grootvader. Dan legt de oude man zijn rechterhand op het hoofd van het kind en zegt: ‘Op jou mijn jongen’.
Als wij de Heer met Kerstmis verwachten, dan verwachten we niet slechts Hem, maar ook dat wat je de Messiaanse wereld kan noemen: Het rijk der hemelen, het rijk van gerechtigheid en vrede. Aan dat Rijk mogen we deel hebben. Aan dat Rijk mogen we meebouwen.
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb