B-11/03/2018 - 4e zondag van de veertigdagentijd
 
 
“ De mensenzoon moet omhoog geheven worden
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat een ieder die in Hem gelooft,
eeuwig leven zal hebben. “
( Joh. 3:14 )
 
 
INLEIDING
 
Welkom  op weg naar PASEN……..Het moge een ontdekkingstocht worden
deze laatste weken voor het feest. Misschien kunnen we mooie dingen noemen die we gaan beleven in die dagen……Paus Pius XII heeft in zijn laatste jaren geprobeerd ons het PAASFEEST terug te geven, als het Hoogtepunt van het jaar…..Van de liturgie was vooral in de kloosterkerken nog iets te bespeuren van wat de eerste christenen beleefden…Zij beleven een hele nacht en tot ver in de dag erop, wakker, wakend…..om te luisteren naar de mooie geschiedenis van Gods Liefde op weg met de mensen naar het hoogtepunt, waarin Jezus’ opstanding uit de doden werd gevierd.
Pasen mag en moet worden een feest van OPSTAAN uit de DOOD, uit wat niet zou kunnen en wat God ook met ons beleven wil in deze tijd.
In de eerste lezing wordt gelezen hoe het Joodse volk in het oude testament van de goede weg geraakten…Ze werden voor eeuwen hun land uitgedreven, hun verwachting bij de meeste joodse gelovigen uitgeroeid…tot een heidense koning Cyrus hun terug stuurde naar hun beloofde land ….
Wij die stil zijn onder wat ons in de kerk overkomt….we leven TOCH in een tijd van hoop…Velen hebben de rug naar Jezus gekeerd, of kennen hem helemaal niet…..Toch gaat PASEN door…God die leeft in Jezus onder ons….In de nacht zullen met name honderden jonge mensen in diverse kerken van ons land gedoopt worden….MENSEN DIE JEZUS kunnen liefhebben, en zijn Naam onder ons als de NIEUWE , de LEVENDE verkondigen.
Gaan we binnen, en ontdekken wat Jezus ons vertelt…Zijn kruis wordt opgeheven onder ons.
 
 
HOMILIE
 
 
We hebben het verhaal gelezen over Nikodémus,, een van de meest vooraanstaande Joden…….Hij wil het niet voor de anderen weten en daarom gaat hij Jezus in de nacht opzoeken.
Als WIJ dit lezen, kijk je niet verder dan wat er staat….; het gaat over die voor ons onbekende man…die met zijn vragen naar Jezus komt……Prima als we proberen NU mee te denken, maar zouden we het WOORD van GOD op deze zondag, ook MOETEN LEZEN…..IK, WIJ gaan naar Jezus toe in de stilte van ons hart….Klinkt dat misschien gek ? Dat zijn we helemaal niet gewend.
Maar nadenkend zou ik, nu we hier , SAMEN, en EIGENLIJK, ieder van ons ………
En we houden na de eerste zinnen van Jezus al stil om ZELF op te zien naar de mensenzoon, die aan het kruis moet worden opgeheven  zoals  destijds dat heidense beeld van een koperen slang, dat Mozes moest maken tijdens een grote ramp van het afvallige volk…en wie ernaar op keek naar de slang aan de paal werd genezen.
HET KRUIS…..
Ik denk dat het op deze vierde zondag van de vasten goed is om te doen…..Draag je een kruisje om de hals of aan de rozenkrans in je zak….of misschien alleen thuis, of dat ook niet meer ?
DAT ZEGGEN IS GEEN OORDEEL: bijvoorbeeld,  dat jij niet hier zou mogen zitten bij Jezus, ja ieder voor zich helemaal alleen! Dat jij zonder kruisje aan je lichaam minder zou zijn….
WEL nadenken….over het kruis. Hier in de kerk . kom je het overal tegen. Groot en klein….op elke statie bijvoorbeeld van de kruisweg. …hier op het altaar enkele keren GETEKEND in de steen.
Hoog boven ons hoofd hangt Hij, we kijken ernaar op, en ontdekken, dat ieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben….
Beste mensen, ik denk dat we we gezegend zijn, tastbare beelden mogen hebben, en al zijn we al zo lang gelovig, we kunnen op een bepaald ,moment voor iets of het lijden of dat van een ander komen staan…. en we kijken om ons heen en kunnen dat TEKEN blij bij ons voelen…..ER IS IEMAND…..
We horen in het  gesprek van Jezus met Nikodémus, dat Jezus bij hem ook naar iets tast….Nikodémus kent natuurlijk de bijbel , en het verhaal, van de opstanding van het volk in de woestijn tegen God…en er komen bijzonder slangen op hen af, en wie gebeten wordt gaat dood…Dan beginnen ze te bidden…en Mozes krijgt het bevel van God, om een heidens teken op te richten; een bronzen slang aan een paal…..
Nikodémus kent, het en Jezus vertaalt dit verhaal naar Hem zelf…Hij wordt aan een hout, een paal opgehangen en gedood……Hij zal het TEKEN zijn voor ons leven….al wie gelovig naar Hem opkijkt, zal ervaren  dat God (  ondanks alles ) de wereld lief heeft, zal niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben in Hem.
Ja, wij, het kruis….we gaan het op goede vrijdag AANRAKEN……voelend naar het lijf, dat Zich offerde en ons leven bracht over de dood heen!
En het is niet alleen voor ons….duizenden mensen oud en jong dragen een kruisje in hun oor of aan de hand, …..misschien niet denkend aan Hem….en de velen die het eens weggooiden  of niet dragen of niet kennen…..
En toch is het teken, dat WIJ DOOR MOGEN, en ik zou haast zeggen: moeten doorgeven…..
En zoals bij Nikodémus, geeft Hij de mens van nu ook eerst zijn teken….om daarna ons te vertrouwen met zijn aanwezigheid.
 
 Gevonden in een preek op Internet :Wanneer wij opkijken naar het kruis, zien we wat Jezus voor ons over heeft. We zien ook waar zonde, hoogmoed, angst en eigenbelang toe leidt, want daardoor hangt Hij daar. Maar we zien vooral dat Jezus toont dat die weg leidt naar de overwinning en dat Gods liefde groter is dan het kwaad wat wij mensen Hem en elkaar aandoen. Het kruis is teken van God liefde, van hoop, van bemoediging, echter alleen als we dat er in durven zien daarin durven geloven, door Christus die het kruis heeft gedragen en heeft overwonnen. Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb