B-Pinksteren 24/25 mei 2015  -
 
 
“ .....wij horen hen in onze eigen
taal spreken van Gods grote daden.”
( Hand. 1:11 )
 
 
Welkom op deze bijzondere dag: Pinksteren!..... Ja, maar, wat gaat er in ons, in je om, als je van Pinksteren hoort? Het is goed  dat even extra ons af te vragen....We weten van oudsher: een groot feest, we horen dadelijk het enthousiaste verhaal van het eerste Pinksteren van de kerk, toen in Jeruzalem...Maar wat is het voor ons NU ?
Ontbreek dat ‘enthousiasme ‘ me niet een beetje? Is het een feest over wat TOEN gebeurd is ?
Je ziet aan het boekje dat we gebruiken...rijk uitgevoerd, nog nooit zo verzorgd er uit gezien.... Dank aan die mensen.....
Je kunt er aan zien, ook luisterend naar de pausen van de laatste tijd, ik zou zeggen vanaf
Paulus VI....... De Geest van God wil juist ons NU opnieuw bemoedigen, warm maken,...... de Heilige Geest  wil jezelf laten zien, hoe je met jouw persoon in Gods handen bent, en jouw en mijn gewone dingen, wat je doet en wat je kunt zeggen....Hij, die Geest komt ons vernieuwen!
Goed dat iedereen er is, er valt van alles over te vertellen, maar laten we eerst maar bidden om vergeving van wat nog niet goed was, en dat we het nieuwe mogen voelen en ervaren, zoals dat bij ieder van ons past!
 
HOMILIE 
 
 
Op deze bijzondere dag praten over de Heilige Geest.....We kunnen Hem niet zien...of Hem dichterbij halen....bij God de Vader, kun je je iemand beter voorstellen, ....bij de Zoon, zien we Jezus.....
Bij de GEEST zien we Hem op bekende platen: boven de gedoopte Jezus bij Johannes in de gedaante van een duif...Geest is een moeilijk woord, en vele gelovigen horen het, en denken aan: misschien geleerd, of te geleerd voor mij, iets voor theologen ?
En toch waar het Pinksterverhaal over gaat, het zijn gewone mensen en die de   meeste leerlingen van Jezus waren simpele, mensen, ja van goede wil, en ineens zo zou je het kunnen zeggen.....zijn ze ANDERS,  maar toch  dezelfde mensen, ANDERS:  ze zien zichzelf en beleven zichzelf meer DIEP, ........ze begrijpen alles van Jezus en God ineens beter, en ze kijken anders naar de mensen, en een VREUGDE komt over hen, en ze willen het met elkaar delen, vertellen,..... en dan gaan ze naar buiten om het te vertellen aan de mensen daar, en ze maken zich verstaanbaar bij mensen met een heel andere taal.... Uit het verhaal kun je opmaken dat er ook gezongen werd, en het verhaal gaat over Jezus, die Leeft, die er is voor ieder, die de wereld heeft gered....
 
ZO NU, Als  je met Pinksteren hier samen bent, , dan zijn we ook bij elkaar, is zoals je overal kunt lezen  ook bij ons, in ons, en Jezus noemt hem de HELPER, Hij die je doet begrijpen, Hij Helpt om jezelf te zien als IEMAND door God geliefd, juist zoals je bent...En Hij de Geest ., de Helper komt om je mooier te maken, je karakter, je persoon, je liefde voor mensen, ....
 
Het zijn allemaal woorden, en daar probeer je naar te luisteren, maar we kunnen vandaag ook eens vragen.U bent er ook hier bij ons....KOM, dan, en we kunnen bidden om die Geest onder ons te beleven en binnen te laten in ons bestaan.
Als we het zingen, krijgt het gebed van ons gelovigen nog meer kracht:
Zend uw Geest o Heer, Kom bij ons, zend uw Geest, o Heer, Kom bij ons, zend uw Geest o Heer, Kom bij ons, o Heer kom bij ons.....
 
We danken dat we samen bidden kunnen, vanuit ons hart en ook luisteren naar de anderen tegelijk....Ja, Heilige Geest, kom hier, wees bij ons.....
We zijn niet zo gewend zo maar hardop vanuit ons hart te bidden , te vragen, en misschien kunnen we niet zelfs zeggen, wat het beste voor ons is. H.Geest van God U vervult ons bij alles , de Helper mogen we U noemen, en U bij ons weten.
Vervul ons met Liefde, dat we zo leven en bij U horen, zoals U dat verlangt van ons. Ook mogen we U noemen, TROOSTER, U die pijn kan helen, of verdraagbaar maken bij pijn en verdriet. Kom bij  ons. 
Kom bij Ons, die ons in uw kerk weten, het lichaam van Jezus Christus. Heilige Geest help ons ook daarin de plaats te geven, die we onder al die gelovigen ook voor ieder is gegeven....dat we luisteren kunnen, uw ingevingen opvangen en kunnen gaan doen en beleven. Kom Heilige Geest, help ons in de relatie waarin we mogen leven de mensen met wie we een heel bijzondere band hebben, dat we de liefde door U verwarmd mag worden zodat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen.
Heilige Geest help ons mensen van deze tijd, om in uw kerk nieuw te worden, geef ons kracht om te bidden en anderen te helpen de weg naar U te zoeken en te vinden.
Vervul ons, en we weten dat U, Heilige Geest ins ons bidt, zoals Paulus dat heeft gezegd; want we weten niet hoe we moeten bidden maar U kunt nu in ons smeken met onuitsprekelijke verlangens.
Amen
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb