B-18/01/2015 - 2e zondag door het jaar
 
 
 
 
 
“ Eli zei tot Samuel:
Ga  maar weer slapen en mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen:
‘Spreek Heer, uw dienaar luistert.’”
( 1 Sam. 3,3b-19  )
 
 
 
 
 
 
 
WELKOM...... Ja, goed dat iedereen er is, en we sluiten bij voorbaat al degene in die niet kunnen komen meedoen, of die om welke reden er niet kan zijn.....
Ik hoop, dat het kleine uurtje hier samen ons wat opwekt, dat  we opnieuw mogen bezien dat zeker met God het leven van iedere mens de moeite van het leven waard is....en dat de lieve Heer over elk van ons bezorgd is. Je zou het haast vergeten gezien wat mensen elkaar in deze wereld allemaal aan doen.
Vandaag gaat het over MENSEN, ....en het Woord van God in de eerste en de evangelie lezing, gaat over mensen die op zoek zijn naar IEMAND, en die daarbij worden geholpen.
 
HOMILIE
Ja, het Woord van God vertelt ons vandaag aan ons MENSEN VAN NU, van het jaar 2018, hoe God er voor IEDER van ons is .....
We lazen uit het oude boek over Samuël, een man van God......
Het gebeurt in de nacht, met een kleine jonge Samuël, die door zijn ouders aan God is toegewijd en jong naar de tempel gebracht, uit dankbaarheid dat ze hem kregen, terwijl de moeder eigenlijk geen kinderen kon krijgen.
Hij wordt bij de hogepriester opgevoed en opgeleid tot Rechter van het volk, Hij hoort dan in  de nacht zijn naam noemen:....Samuël, Samuël....! 
Hij denkt, tot drie keer toe dat de oude priester Eli hem nodig heeft, en hij vliegt telkens zijn bed uit, naar de baas....‘Hier ben ik’......
Maar het blijkt dat God hem roept.
Het is maar zelden dat God zo roept....en er wordt erbij verteld,  dat Samuël wel in de tempel diende, maar Hij kende God zo  nog niet...en er staat in het verhaal , dat hij nog  nooit een woord van God had gehoord.......
Dat is dus Samuël …. 
Deze tekst is voor ieder van ons uitgeknipt….want God wil tegen ons IETS ZEGGEN, ons Laten doen, ons vraagt……of goede dingen ons wil ingeven.
En NA DIT VERHAAL zeggen we misschien ook wel: IK HEB GOD net zo min als die Samuel, me bij mijn naam horen noemen……..
Daar komt het tweede bovenop……..Op een iets andere manier, KUNNEN WE HIER ZIEN, hoe God onder ons is………Hoe God kennis maakt met de mensen…..In het evangelie van Johannes is dit uitgeknipt, maar ervoor staat dat twee andere leerlingen tegen wie de Doper had gezegd: dat is HEER , de Verlosser….Ze lopen zenuwachtig achter Hem aan, en Jezus draait zich om en zegt….bij de kennismaking…Kan ik iets voor jullie doen? 
Zij zijn dan wat verlegen…….ja, Heer, waar woont U….en dan zegt  Jezus: KOM EN ZIE, en ze gaan mee, en blijven de dag bij Hem
 
 Ik denk het zeker, dat de lieve Heer ons vandaag ook bij de naam wil roepen....Ieder, zoals je heet, u, jij en ik.....
Toen die Samuël, vandaag veel later komen bij Jezus twee eerste leerlingen. Uit dat verhaal lees je verderop dat een Andreas is, en de andere is een Simon, het meest bekend want hij krijgt de bijnaam van Petrus; de ROTS
 
Ja God, roept dus ook NU ieder van ons…… En wij denken: Hij heeft nog nooit mij geroepen….. Nee, , misschien niet zoals Samuel, die Hij moest wakker maken….Maar hebben we de Heer de kans gegeven om iets tegen ons te zeggen? We denken als het over bidden gaat altijd dat wij van alles moeten zeggen….maar wij priesters hebben het te weinig me u en met elkaar gedeeld, dat Jezus ons ook in de stilte bijvoorbeeld na de communie ONS ook iets wil zeggen…..anders dan gewoon zoals we praten misschien, maar met een gedachte die ons wordt ingegeven  :
Hij roept,misschien niet om iets heel ‘belangrijks’ te gaan doen, zoals bij de Samuel, en de eerste apostelen.
Nee,  maar God  WIL KENNIS MAKEN  met ons maken, dat we in ons gewone denken en doen ook in contact met mensen, dat we ook met de Heer verbonden blijven en zijn! want God heeft mensen nodig...God wil door ons de dingen doen, ook hier in ons wereldje van je gezin, je familie, kennissen, je buurlui
Waarschijnlijk wil God  juist via ons tegen iedereen zeggen, zoals ieder van ons dat voelt....ja, je bent voor MIJ , die verborgen God,  belangrijk, ja door jouw gewone dingen te doen...praten, kijken, een goed woordje voor iemand....
Als je dit verhaal kent, zou je nooit gedacht hebben: dat woord is voor mij....
God wil me .....
En we kunnen zeggen, dat verbeeld je je maar ...... En we zeggen dan maar als de eerste leerlingen:: Waar woont U?
 
Ik denk er veel over na, en je kent verhalen als deze, en van onze tijd bijvoorbeeld dat Maria naar een meisje ging in Lourdes om haar bij haar naam te noemen: Bernadette..... en door dat zij dat even meemaakte, komen miljoenen mensen nog God zoeken bij Maria daar.
Ik ben ervan overtuigd dus dat die niet zo maar een verhaal uit de boeken is van TOEN....God noemt ons bij je naam, en we worden er even stil van en we kijken elkaar even, misschien wat overdonderd aan....ja, jij ook, en wij ...en Hij zegt goed dat je er bent, dat je dat toch nog  eens kan zeggen, jij kunt toch nog gelukkiger worden, nieuw  worden Laat alles van jezelf door Mij oppoetsen, je hoeft niets te doen maar laten doen..... en  dan gaan jullie mijn verhaal vertellen aan degen die het nog niet weten, dat ik de Lieve Heer ben, dat Ik ieder ken en liefheb, hij en zij, ook je kinderen en kleinkinderen, en die je ziet zitten of lopen....
En als je mijn uitleg van het verhaal niet kunt geloven, straks krijg je de heilige hostie, ja wel verborgen, en die Lieve Heer komt ook dan toch bij je!
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb