C-13/12/2015 - 3e zondag van de Advent
 
 
 
“ De mensen stelden Johannes de vraag:
Wat moeten we doen “
( Lc.3:10 )
 
 
 
 
WELKOM
 
Fijn dat u er bent, ja ook in deze voorbereidingstijd…..Ja, de dagen worden korter, kijk maar naar buiten, …. Een dag, met zijn licht, is maar kort…..Dat geldt ook hier op onze plek waar wij de aarde bewonen. En we horen dadelijk de vraag van  mensen in de tijd van Johannes de Doper….: Wat moeten we doen?
In de winkelcentra gejengel van muziek, wat bleek, mooie versieringen, alles lijkt te schitteren, en mensen verdringen zich om te kopen, iets voor de andere of voor wat we samen zullen gaan genieten en eten.
Wat moeten we doen? Het ziet er hier ook mooi uit….brengt de dank over aan die het weer zo mooi deden.
Hier ook wel iets van de vraag  over wat kerstmis is….wat we moeten doen…Ginds daar staat een mooi stalletje…. En daar eens naar toe gaan, goed kijken, een beeldje in je handen nemen, je moet voelen,aanraken….dan weten we: wat we doen moeten van God.
We gaan bidden om te verstaan, en vragen eerst om vergeving.
 
HOMILIE
 
Beste mensen, kerstmis komt dichterbij….en ik denk dat het goed is om vooral te onderstrepen wat in het evangelie staat over de mensen die naar Johannes de Doper kwamen om beluisteren wat hij vertelde OVER HEM DIE KOMEN MOEST.
Wij van deze tijd, en wat we zo mee gekregen hebben, we weten dat de verlosser er is gekomen, en wel zo simpel: als een klein kind…Gewoon met alles van ons mee komen doen, dus een vader en moeder hebben, afhankelijk zijn, de tijd van kind zijn.
God, Koning ook genoemd…..is en laat Zich zoeken, want zo gewoon is Hij !
Daarom is het ook ONZE VRAAG nog steeds als toen voor de mensen bij Johannes: WAT MOETEN WE DOEN?
 
Ik vind het geweldig het kerstmis dat dit jaar komt….want behalve alles wat we kunnen doen, zingen en kijken, en luisteren naar mooie liederen….we weten dat de meesten rond ons het wel mooi vinden, maar weinig begrijpen….Het zijn de niet- gelovigen, die we het verhaal moeten kunnen vertellen. Neen niet oordelen, het echte kregen ze misschien nooit te horen!
Ze zijn al bezig met wat ze moeten doen…..
En zoals ik zei: dit jaar is het misschien toch gemakkelijker….Er IS in ROME op 8 december een DEUR OPEN GEZET…..
Ja, kun je zeggen: het is maar een symbool, maar zo kwam de God van ons weer even in het journaal: een kleine man, een paus, helemaal alleen, de deuren open…… Barmhartig, warm van hart, licht, open, jij kunt er bij, je hoort er bij!
Je voelt, ervaart soms méér met stilte dan met veel woorden over MOETEN DOEN.
 
Je ziet hier heel duidelijk gebeuren: GOD ROEPT NIET om wat allemaal MOET gaan gebeuren…nee, Hij zet de deur open. Hij kent zijn hart: kom binnen,Ik ben er voor jou….kom toch binnen…..
We kunnen de deur vinden ook bijvoorbeeld in de hoofdkerk de Sint Jan.
Als je kunt moet je het gaan doen…..die deur die voor jou open staat, en de kerk binnen, en stil even worden, dat jij er mag zijn, dat dit er allemaal voor jou is…..en dan kun je God Zeggen, of Jezus zeggen…dan ben je al ver.
Vorig jaar was het wel geen heilig jaar maar we waren met velen in de straten om de Sint Jan…en gevraagd: wil je nog eens binnen gaan…? Heb je iets te vragen? ook als je maar wat gelooft, kom maar binnen…in die korte tijd kwamen in een paar uur honderden binnen, en naar voren om hun wens en gebed op te schrijven en een kaarsje aan steken…..
IN de kerken van onze parochie staat ook een DEUR open voor in de kerk….het is maar een symbool….kom maar binnen….
Het is nog enkele dagen, en wat je al kunt doen, bidden  voor je kinderen of voor mensen die veel mee maken en niet weten; waar te zoeken? We kunnen bidden om een mooi Kerstfeest…….
Wat moeten we doen? …… Jezus zegt, wat ik hier probeer met u en jullie samen te beleven, dank dat je er vandaag al bent. !!!!