A-05/03/2017 - 1e zondag van de veertigdagentijd
 
 
 
 
 
 
“ Hij gaf ten antwoord:
Er staat geschreven: Niet van brood alleen
leeft de mens, maar van elk woord dat komt 
uit de mond van God.”
( Mt.4:4 )
 
 
 
 
WELKOM
 
Paars, kleur van boete ….. als jongere vond ik het niet aantrekkelijk, tijd ingaan van vasten, niet snoepen om maar wat te noemen, want echt vasten heb ik vanwege de oorlog en de tijd erna niet meer doorgemaakt. Extra bijeenkomsten met preek over het lijden van Jezus. Dat boeide me wel, en tot nu toe is dat nog…. Zijn verhaal onder ons mensen….. Hij doet mee, gaat naar bruiloften en feestmalen …. maar ook de pijn van mensen, …We weten niet : waarom en waarheen…Jezus gaat dezelfde weg.
Ik sta al volop tegen u aan te praten , maar ik  vergeet  niet te zeggen: WELKOM, want dat WELKOM naar iedereen zou ik VANDAAG aldus vertalen…. Goed dat je er bent… dat je er NU bent, zoals je bent..…! Want we kunnen je best gebruiken om mee te denken  nu we in die veertig dagen willen denken over  ALLES IN ONS BESTAAN VAN NU, en vooral ook in de kerk, die we het volk van God mogen noemen.
En bij ons denken en bidden over HET LEVEN zijn we goed af want JEZUS gaat voorop, en geeft een weg. en die tot over de grenzen van de dood. Hij leeft, ja welkom, dat je leeft met en in Hem.
Willen we het even stil maken…..kijken in ons hart, weten dat God er is…Barmhartige, en bidden we om vergeving voor alles waarin we tekort schoten.
 
HOMILIE
 
Vandaag horen we bekende verhalen…. verhalen over verleiding, bekoring, beproeving.Adam en Eva….. en in het evangelie :Jezus.
Voor wie geroepen wordt als ik nu om hardop stil te staan bij de twee verhalen, is het de taak om TEGEN JEZELF TE HOREN ZEGGEN: …..Ja zo spreekt de Heer tot ons, mensen van NU.
Laten we beginnen met in te gaan in het verhaal van Eva en Adam…….man of vrouw, wie we zijn……Want de verleiding van Eva en Adam is niet ver van wat we zelf ervaren , in onszelf ja, en om ons heen…… Wij staan ook onder druk:
Zelf beschikken over wat je eet, hoe we met de gaven van de schepping, de natuur omgaan,……En dan de problemen: te dik zijn, over vruchten gesproken……Drugs, drank,……Och ja, misschien hebben we al veel geleerd en gaat het bij ons toch niet al te gek…. maar wat vertellen we aan de opgroeiende kinderen, en hoe doen we vóór er mee om te gaan?
We denken dat we het WEL goed kunnen doen, maar wat komt er bij ons binnen aan verleidende beelden…..Paren die voor elkaar gekozen hebben ervaren hetzelfde las Adam en Eva….ze ontdekten dat ze naakt zijn….En het uiterlijk van een ander lijkt ineens meer mooi naakt te zijn……
WE kunnen zeggen: Evan en Adam wilden aan God gelijk worden….Wat willen de modernen van nu in deze wereld? 
Voor wie gelooft komt de bekroning en de verleiding om alles te regelen: ik weet wel wat goed is, en zoals ik het zie…..
We zeggen het na het nieuws te hebben gezien zo maar op een dag: Wat is er toch met de mensen gebeurd ? 
Anderen prijzen alles van nu als beter, maar vertrouwen, en respect, en liefde, ja echt geven om wat een ander overkomt, om wat in een ander leeft?
 
Dan naar Jezus in de woestijn….De wereld waarin Hij onder ons kwam was in onze ogen zo veel primitiever….en als Jezus in de woestijn is, en de hitte voelt en de dorst en de honger…..ook dan komt de Verleider naar Hem, om het allemaal zo maar te regelen en alles  handen te hebben.
Jezus hoort en ziet, en laat in Zich voelen wat bij ons op kan komen bij alle verleidingen, net zo goed.
Hij kiest voor zoals God het gemaakt heeft: schepping en LEVEN….geordend, prachtig te zien in natuurfilms….
Kiezen voor God, GELOVEN, erop vertrouwen dat achter alles van ons bestaan HIJ er is voor ieder.
De mensen van de eerste lezing, zijn wij….en we worden gevraagd om in deze veertig dagen na te denken over wat er van ons gevraagd wordt.
Redeneren tegen mensen die niet geloven , daar kunnen we niemand denk ik overtuigen….Er wordt in onze tijd gevraagd te ijken naar de schepping….geniet, ervaar, zoals je bent, en ook zoals je anders er uit komt zien als de jongste en mooiste jaren voorbij lijken te zijn…..
Wat we hebben gedaan ook bij alle goede bedoelingen….geboden kennen op een rijtje, maar even stil zijn bij het bijvoorbeeld opnoemen van de tien geboden….God kwam onder ons, met ons vlees en bloed, met ons uiterlijk, met ons willen velen en tasten, Hij kwam in Jezus…. Ja, heer we roepen U aan, ga met ons mee, en we kennen het verhaal ook van Emmaus, en hoe U luisterde naar de twee mannen met hun problemen in hun wereld toen…..En dan doet U, en we zien het dadelijk weer, Brood wordt genomen, en de beker en ja, daar is uw antwoord: U die ons kent zoals ieder is, en U houdt van ons, Kom ! Amen