A-16/04/2017 - 1e zondag van Pasen
 
 
 
 
 
“ Hij zag en geloofde,
want zij hadden nog niet begrepen, 
hetgeen er geschreven stond,
dat Hij namelijk uit de doden moest
opstaan.” 
( Joh.20:9 )
 
 
 
 
 
 
 
 
OPENING
 
 
Ja, juist op deze dag kunnen we elkaar WELKOM heten…..het grootste feest van het jaar; Feest van nieuw leven, feest van opstaan, feest van geloof…..We hebben de tijd van het jaar mee, om OPSTAAN UIT DE DOOD TE KUNNEN VIEREN, want om ons heen zie je  in de natuur alles tot leven komen: ….vogels nestelen, bomen beginnen zich groen uit te dragen. 
Maar wij mensen van deze tijd kunnen in dat natuurgebeuren zó opgaan, dat we het EIGENLIJKE van ons PAASFEEST zouden vergeten, en dat merk je overal om ons heen…… Sommige winkeliers hebben van alles aan te bieden; eieren, tekens van nieuw leven, echt leven, maar ook van Chocolade en prachtig en kleurig verpakt……
En als je naar al die uitstallingen kijkt, merk je ook, dat sommigen van de winkeliers PASEN van uit de aanbieding hebben weggefilterd…..
Sommigen spreken nog van het: HET LEVEN VIEREN….. maar dat het IEMAND is, die opstaat uit de dood, het graf geopend.
Geniet je van je paasbloemen, het zoeken naar eieren van de kinderen, doet dat gerust, maar er zit veel meer voor ons in: een NAAM, IEMAND, en als Hij levend is  komt Hij en zegt: weest niet bang, en Hij noemt ieder bij je eigen NAAM. Laten we Hem gaan ontmoeten, laten we luisteren naar Gods Woord uit de Bijbel…..en ontdek in de vele verslagen van wat gebeurde die morgen van pasen: dat DE VROUWEN  het zijn, die deze boodschap als eersten ontvangen.
Maken we het stil in ons, om het echte LEVEN te geloven, en wat levend ervaren….
 
HOMILIE
 
 
Ja, het Is Pasen geworden, ook hier onder ons en in ieder….Het gaat om de levende Heer Jezus, het gaat om uitzicht op ons leven van nu, en,  dubbele punt ! Er is leven over de dood heen, dank zij Hem die de nieuwe Schepping brengt.
Maar deze gedachten staan onder druk, in de mensheid, die gedeeltelijk helemaal bevangen is van de ‘secularisatie. De moderne mens, die alles denkt wel “ door heeft “ ….Dit leven, het einde door de dood is voor de meesten, zeggen ze: helemaal het einde……En alles wat we zien is heelal en schepping, is ontstaan uit toeval…..en geleidelijke toevallige ontwikkeling…….
 
Ja, en als we Gods WOORD ontvangen, is dat van een andere orde…..En ik moest op deze eerste Paasdag, toch ook eerst aangeven waar we allemaal invloeden van  bekomen, ja van die menselijke gedachten, wetenschappelijk zo zegt men onderbouwd, en als mensen voelen we ook bij ons twijfels opkomen….Ik wil geloven, Ik geloof, maar….eeuwig leven? en hoe kan dat ? en met wel een soort lichaam, anders dan nu? 
Ik kan vele heiligen noemen, en  ik neem maar de H.Theresia van Lisieux, die het laatste jaar haar korte leven dag in dag uit geworsteld heeft met die vraag in haar: is er een Hemel…….
En ze streed en schreef op haar huid: ik wil geloven, en ze had een diepe relatie met Jezus, met God en met Maria….en toch…. De laatste momenten zagen de zusters haar ineens ontspannen, met een glimlach en haar laatste woorden.: God ik heb U lief!
 
En daarom gauw naar het WOORD van God , de verhalen over de eerste Dag, dat een nieuwe Schepping wordt geschapen…..
En de mensen uit de verhalen, de vrouwen zijn als eersten, die naar het graf gaan om, nog helemaal in de ban van de dood en het einde van Jezus hier,….ze gaan het lichaam met kruiden verzorgen, omdat ze dat vrijdag niet af konden maken, vanwege de sabbat beginnend met de avond.
Niemand herinnert zich , dat Jezus gesproken heeft meermalen, dat Hij zou opstaan: op de derde dag…..En als zij het graf leeg vinden hollen ze naar de mannen toe om hen te waarschuwen, en we zien ze ook komen….en kijken naar wat er nog ligt…de lijkwaden, de doek voor Jezus gezicht, opgevouwen, niet meer nodig.
En met die mannen en vrouwen begint ons Paas beleven……We leggen onze twijfels er maar bij, en we kijken, en we horen van enkelen, die Jezus ontmoetten, echt zagen, en herinner het verhaal vandaag vooral van Maria Magdalena…. ze blijft maar bij dat lege graf, en ze denkt dat mensen zijn lichaam ontvoerd hebben..
Nog komt de werkelijkheid niet bij haar binnen…..Ja, geloven in OPSTAAN, IN LEVEN NA DE DOOD….het is helemaal nieuw.
En dan ziet ze een man, die ze voor tuinman aan ziet , en vraagt het hem….Ze herkent  Jezus nu NOG niet….? Maria dan noemt Hij haar bij de naam…zoals ze Hem steeds al hoorde spreken: Maria
Ik bid met u , dat we de Heer mogen leren kennen, de verhalen lezen, vooral ook van  de avond op de eerste Paasdag.
Och Heer, zie ons, nu in deze tijd, op deze dag. Dank dat we het mogen beleven, en dat we hier samen zijn om U, en om UW VERHAAL aan Ons van 2017! Kom Heer, roep ons bij de Naam en ga met ons mee, zoals U dat ook hebt gedaan met de Emmaüsgangers….U loopt mee, en alles kunnen we zeggen en vragen en twijfelen,,,en U luistert, …en dan op het goede moment begint U ook tegen ons te praten zoals ieder dan kan begrijpen en aanvoelen. Kom en blijf bij ons alle dagen van ons leven hier, en dat we later U echt mogen zien. Amen
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb