C-31/01/2016 - 4e zondag door het jaar
  
“ Ze zeiden: is dat dan niet de zoon
van Jozef? “
( Lc.4:27 )
 
 
 
 
INLEIDING
 
Wat gaat de tijd snel…we hebben de zondag al op 31 januari, de eerste maand van het nieuwe jaar is al voorbij…..En zo zijn we bij elkaar om in dat nieuwe jaar even wat inhoud geven, nadenken, hier samen met onder andere Woorden van Jezus….. In ieder geval wordt ons niet zo maar iets van vroeger verteld, nee de WOORDEN van Jezus, ….daar gaat het om en wij die van Hem zijn willen zoeken waar Hij op deze dag in dit jaar, nog wel het HEILIGE JAAR….. ONS mee wil bemoedigen…..want er gebeurt zoveel….maar HIJ loopt bij alles wat we voelen of lijden of waar we blij om zijn…Hij gaat met ieder van ons mee.
Laten we daarom even stil worden….alles wat door ons heen gaat …en vragen:  ook om vergeving voor wat we ons als zondige mensen ervaart hebben….
 
HOMILIE
 
Ja, ook voor de lezingen  van deze dag ben ik even stil gaan zitten nadenken….en bidden tot de Heilige Geest, om wat Hij ONS NU aan goeds wil ingeven? …. 
In het begin van de eerste lezing bij de profeet Jeremia las ik al iets: wacht even….wat daar staat, dat verstaan we gauw voor uitzonderlijk gekozen mensen, …en wij zijn maar gewoon.
En Toch, als Jezus in ons beeld binnen komt, ja Hij, de Zoon van God, denken we Hem ver weg,,,hoog in de hemel, beter dan wie van ons ook….
En Toch haal ik uit de woorden tegen Jeremia gezegd iets al voor ieder van ons:
“Voordat Ik jou in de moederschoot vormde, kende Ik jou…..”
Beginnen we dat binnen te laten, dat het ook geldt voor ieder van ons….God, kende ons, hoe je er uit kwam te zien, wie je bent, wat je in je hart aan liefde mee krijgt, wat in de tweede lezing door Paulus bezongen wordt….
Het wonderlijke van elke mens….. , wat we zelf door God ons juist in deze tijd horen zeggen…..Ik ben bij je.
Dat laten we doordringen…
En dan komen we Jezus tegen op de sabbat, de joodse heilige dag…En Jezus gaat mee naar de kerk zouden wij zeggen. Hij wordt gevraagd of Hij iets wil zeggen, en voor lezen uit de bijbel….en dat doet HIJ, ….
Je hoort dat ze verbaasd zijn, dat Hij zo over God spreekt, sympathiek, en anders dan andere het zeggen, mooier, en Hij kijkt rond als Hij wat zegt naar ieder die erbij is….
En toch….Jezus komt hier vandaan , ze kennen Hem, en Hij is toch de zoon van die Jozef, de timmerman?
Ja, en zo te horen gebeuren er hier geen bijzondere tekens: wonderlijke genezingen.
Jezus is voor hen dus te gewoon gebleven blijkbaar, de zoon van de timmerman, geen bijzondere scholen gehad….
En Hij zegt dan ook: een profeet is niet in eigen stad geëerd, en Hij geeft enkele voorbeelden van wonderen in andere plaatsen…..waarom niet overal ?
 
Ik wil vandaag hier met U er naar kijken en luisteren;
Om ons heen wordt ook schamper gesproken over Jezus, zelfs door cabaretiers…overal wordt ongeloof uitgezaaid, en de  tekenen die door Jezus gebeurden worden weggewuifd als onmogelijk, en niet echt gebeurd, moet je symbolisch verklaren.
Ook wij horen het…. en ik voel juist, ook nu zoveel mensen zeggen niet meer te geloven, dat we bij Jezus in deze tijd mogen aankloppen: Och Heer, als er wordt verteld wat U voor ons mensen deed en doet, vragen wij, dat ook voor de mensen van nu er tekens gebeuren, wonderen, waardoor ze worden weggerukt uit de opgesloten nauwe visie, dat God gevraagd wil worden….Zeker zou ik zeggen in dit heilig jaar….waar in de hoofdkerken een extra deur is open gezet om tegen de mensen te zeggen: KOM OOK EENS BINNEN>…er hoeft niks, ja die God, die Jezus is er om je het gevoel te geven dat je belangrijk bent, en dat God, dat Jezus ook jouw geluk wil. 
Verdienen doen we het niet, maar och Heer, we zullen U zoeken om te vertellen dat U er bent, en vragen : help ons en laat degene die we ontmoeten ook mogen ‘voelen’
……
 
 
 
 
 


Velen zullen opkijken als wij er vandaag om bidden, maar doe a.u.b. toch maar mee !