C-17/07/2016 
16e zondag door het jaar
 
“ Een verscheen de Heer aan Abraham……
Abraham sloeg zijn ogen op
en zag plotseling drie mannen voor 
zich staan. Meteen liep hij van zijn tent
naar hen toe. Hij boog diep voor hen en zei:
Wees zo welwillend, heer, uw dienaar niet 
voorbij te gaan. “
( Gen. 18:1-4 )
 
 
 
 
 
WELKOM
 
Gastvrij …staat op het boekje….een oud verhaal over Abraham, en hoe , eeuwen later, JEZUS, God die ons mensenlichaam heeft aangetrokken en gastvrij wordt ontvangen door Martha en Maria.
Voor mijn gevoel kunnen we door ons om te beginnen WELKOM te voelen, gastvrij bij elkaar, maar ook kunnen we als moderne mensen ons BELEVEN VAN GOD wat gaan dieper laten maken door Gods Heilige Geest.
Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is heel dicht bij ieder van ons.
We kijken elkaar, we weten dat we goedwillend zijn maar ook onze beperktheden hebben naar elkaar, en daarom beginnen we dat voor diezelfde God neer te leggen in het uit zeggen van onze zwakheden en zonden.
 
HOMILIE
 
IK wil met u kijken naar het verhaal uit het evangelie, eerst: deze keer, niet zozeer aandacht hebben voor de twee zussen Martha en Maria, die met elkaar botsen omdat ze ieder heel anders zijn dan met hun geloof.
We willen alleen kijken naar Jezus, die bij deze twee binnen is gekomen, niet om zo te zeggen: te werken…Hij is vrij, kan genieten van wat ze aanbieden als logies en de maaltijden.
Dat brengt Hem vanuit dat verhaal uit lang geleden ook DICHTER bij ONS. Meestal denken we dat we moeten geloven en van alles eerst moeten, dienstbaar aan verplichtingen….nee, hier komt  Jezus bij ons op bezoek, zoals we hier zitten en zijn, met onze persoon, ons huis of flat, en als we straks eten…Hij eet wel niet letterlijk mee, maar Hij  wil ons laten voelen, hoe Hij geïnteresseerd is voor alles van IEDER, alsof wij de ENIGE zijn die bestaan.
Dat kun je beleven, door niets te hoeven zeggen, gewoon tot ons te laten doordringen.
 
In het tweede verhaal van Gods WOORD vandaag lijkt helemaal anders, en toch ligt de nadruk op de drie PERSONEN, in wie GOD zichtbaar op bezoek komt bij Abraham!
Ook een bezoek  dus…..GOD die we niet kunnen zien komt er tastbaar. En het heel aparte  van dit verhaal is, dat God op bezoek komt, DRIE PERSONEN, en als Abraham met ze praat, noemt Hij de HEER, ……
Ook hier wil ik stilstaan bij God, die ook bij de mensen van nu op BEZOEK WIL KOMEN, dat aspect , dat Hij er is voor IEDER, van IEDER Houdt en voor IEDER zijn woord en nieuws heeft, zoals bij Abraham, dat hij nog  al oud toch nog vader wordt met zijn vrouw Sara.
Dit verhaal is, de eeuwen door talloze gelovigen en ook in preken in het OUDE TESTAMENT gelezen, en heel velen hebben van ouds af aan….met de drie Personen, God tastbaar gevoeld als Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus heeft ons dat bij gebracht…..en het zit aan ons vast om zo te zeggen, bij het bidden en vooral bij het kruisteken met de DRIE NAMEN.
In de kerk hier staat voor in de kerk een grote icoon waarop dit afgebeeld staat, en mensen van alle tijden hebben de ervaring van Abraham  willen afbeelden, om ons God voor te stellen zoals in dit verhaal…… prachtig beschreven hoe Abraham , Een God, die  bij ons, bij mij op bezoek komt, en komt eten, meedoen met wat WIJ aan het DOEN zijn……
De moderne mens, die van velen te horen krijgt, dat er geen God is, hoog in de hemel , en je te horen krijgt dat alles van de schepping per toeval gekomen is…… God begint opnieuw, simpel door ons te laten voelen dat Hij HIER BIJ ONS KOMT EN IS.
Dat we deze teksten mogen koesteren, bij ons houden, en….als je een plaatje hebt van de verhalen van vandaag, en die zijn er veel door de tijden gemaakt, bekijk het nog eens…… Een mooie zondag….en we worden geroepen om het door te vertellen aan de anderen!!!

Icoon in de O.L.Vrouw Presentatiekerk