A-19/11/2017- 33e zondag door het jaar
 
 
 
 
 
“ Aan de een gaf hij vijf talenten,
aan de ander twee, aan een derde één,
ieder naar zijn bekwaamheid….”
( Mt.25:14-16 )
 
 
 
 
 
WELKOM
 
 
Fijn dat ieder er is….Welkom….. betekent precies: het is goed dat je er bent. Goed voor de anderen…..Ja, en Jezus leert ons vandaag na te denken over juist dat GOEDE, dat ieder van ons voor onderweg in haar/zijn leven heeft meegekregen…..Hij noemt het talenten!
We staan er veel te weinig bij stil…..En als we het evangelie dadelijk horen en ieder van ons mee leest moeten we voor één keer even naar het positieve durven kijken. Een voorbeeld horen we daarvan in de lofzang op de sterke vrouw….ook woorden die ik in de loop van de jaren tijdens een uitvaart van een vrouw, huismoeder hoorde.
Maar leggen het eerst bij de Heer alles ,waarin we ten opzicht van Hem en onze 
medemensen, tekort geschoten zijn.
 
 
HOMILIE
 
 
Dierbaren, ja, om het Woord van Jezus echt tot onszelf te durven laten doordringen, kan ik meteen hardop zeggen: de parabel, het verhaal van de talenten, gaat niet over kapitaal of geld.
Talenten. wij gebruiken het nog al eens als het gaat over mensen die opvallend goed zijn in wat een mens kan: bijvoorbeeld, iemand die geweldig muzikaal is, en als je een kind virtuoos al jong piano hoort spelen, ga je even rechtop zitten…..en je bent er weg van…Hetzelfde geld voor sporters, voor mensen die bijzonder goed kunnen leren…..Er zijn ook talentvolle huizenbouwers, en zelfs mensen, die als krantenjongens begonnen, tot kapitalisten zich hebben ontwikkeld.
En wij…..ik denk wel eens dat niet genoeg aandacht is geschonken aan talenten van mensen, en ik heb veel mensen ontmoet, die zich in de wereld maar terug houden, omdat zij NIKS BIJZONDERS hebben, of zullen hebben. Maar we moeten ons Gods Woord tot onszelf laten klinken…. Ja, die Jezus die tot ons spreekt in het evangelie, Hij is bezorgd, Hij heeft je lief, Hij luistert naar alles wat in je omgaat….Om een voorbeeld te noemen:
Zonet kreeg ik tussendoor een mailtje van een jonge oma, die zuchtte ; ik heb geen baantje meer…. , maar ik pas op twee kleintjes, en straks ga ik naar de kapster….En haar heb ik meteen kunnen schrijven, wat ook in de Bijbel staat: Aan ieder zal gegeven worden zelfs in overvloed ! Wat je betekent voor die twee…en straks bij de kapster, wie weet hoe je daar een goed woordje kunt delen met wie er zijn!
In het relaas van Jezus horen we Hem praten over vijf , drie en één talent, die mensen toegeschoven krijgen om daarmee te gaan werken, er goed mee te doen.In dit verhaal lijkt het ,dat het zou gaan over multi-miljoenen winsten op die talenten, ja …..zelfs één talent klonk in het oosten van toen als één miljoen nu hier.
  Vandaag zou ik met ieder, en samen willen nadenken, ja over ONS, waar we hier ook zitten….Velen liever achterin, want ik stel niet zo veel voor als gelovige…. dat hoorde ik vaak gelovigen over zichzelf zeggen. 
Wij hebben, zeker, wij die hierheen zijn gekomen,…….staan we wel ooit erbij stil, wat we gekregen hebben  als persoon, al deze mensen, met dit werk dat we kunnen en gedaan hebben, met hoog of laag, zoals sommigen het voelen naar zichzelf toe…..ik heb niet veel school gehad, ….. of je als mens  plezierig hebt gewerkt en goed hebt gedaan….alles wordt afgemeten naar wat je op de bank hebt kunnen zetten, en waar we niets van mee kunnen nemen, als onze tijd hier op is.
Vandaag zouden we maar eens moeten DANKEN, dat we ieder onze eigen gaven hebben gekregen, en je mag er zijn zoals je daarmee hier nu zit.
Maar nog iets anders…en ook daar staan we nooit lang bij stil: wat heb Jij gekregen als gelovige….? 
Je doet er dus al iets mee net als de twee eersten uit de parabel met hun kapitaal deden…..je bent als gelovige hier,…en jij helpt een ander geloven, omdat jij er ook iets in ziet, tijd aan God te geven, bezig te zijn met zijn Woord en met wat we met ons gebed hier van de goede God afbidden.
Wij hebben het talent van het geloof…proberen we er wel eens voorzichtig over te delen met anderen die steeds maar zeggen, of liever erover zwijgen, dat ze Jezus en God niet kennen….We hebben priesters en diakens te kort  en religieuzen, maar toen we die genoeg hadden in onze jeugd, werd veel naar hen  toegeschoven….Nu in de andere tijden, De goede God wil dat we hem helpen, ja juist met jou geloof……
Pas nog zijn we ,voor de tweede keer in Valkenswaard, op zaterdag tijdens een markt naar de mensen toe gegaan: Bid jij nog wel eens?  gaat bij jullie alles goed? Zou je dan een gebedje willen komen doen, of voor wie in jouw familie ziek is? 
In de korte tijd zijn er meer dan 500 binnen gekomen, en hebben hun gebed opgeschreven…..En wie deden het…ja gewoon parochianen, van elke opleiding, ook een paar jongeren, sommigen  nog op de basisschool…..Dat leren we voor ons nu , deze dag van de talenten!
 Dus tot slot: we moeten, net als Jezus, onze rijkdom inzetten in de opbouw van een betere en een propere wereld voor onszelf en voor onze medemensen. ‘christenen' zijn de ziel van de wereld. Ze zijn bouwstenen van dialoog, samenhorigheid, ontwikkeling en vrede’,  zei onze goede paus Franciscus eind oktober op het congres, Europa herdenken. Waarop wachten we om de talenten die we van de Heer onze God in bruikleen hebben gekregen voor al dat moois te gebruiken? Amen.