C-27/10/2019 - 30e zondag door het jaar

 

“ Wie anderen bijstaat wordt welwillend ontvangen, en zijn gebed verheft zich tot de wolken toe.

Het gebed van de arme dringt door de wolken heen, zo lang het de Allerhoogste niet bereikt, rust het niet…"                                                      (Sir. 35:16-18 )

HOMILIE

Dierbare mede gelovigen,

 

Ja, vandaag wordt ons Gods Woord gegeven, ik denk om ons naar het Hart van de Heer te brengen, of liever gezegd….nadenken, hoe God ons wil helpen om het ons nog eens te zeggen, hoe Hij naar ons kijkt.

Misschien denken we na dit stukje uit het evangelie te gauw….o ja, ik ben niet als die Farizeeër, en ik zal wel meer willen lijken op de tollenaar….We trekken voor alle zekerheid het pak van de zondaar aan…..

En omdat Jezus op het laatst duidelijk gaat zeggen, kiezen we zo de beste.

Maar ik denk wel eens, en dan heb ik het over mensen als u die nog in God geloven, die weten dat Hij er IS, maar wat nog veel belangrijker is: dat we weten, dat God me hoort, dat Hij mijn denken kent, dat Hij naar mij luistert.

 

Nogmaals dit verhaal van Tollenaar en Farizeeër ….misschien. als we er over nadenken, worden we wel wat onrustig…..

Farizeeërs dachten over zichzelf veel goed…ze gaven 10 procent van hun inkomsten, vastten als de Wet dat voorschreef, en op sabbat naar de synagoge……….

En zoals Jezus ons zegt: Die Farizeeërs  praten tegen God…Wat doe ik toch allemaal goed….en hij laat de mensen in zijn hoofd passeren en hij vindt dan ook, dat die anderen allemaal eigenlijk voor de hel en minstens amper voor het vagevuur opgroeien…..want ze doen niet veel goed, en horen ja omdat ze Joods waren er wel bij, maar hoe….wat komt ervan terecht ?

 

Ik zeg daarom…hoe denken wij, dat God ons ziet…..?

Hoe dikwijls als het bij ons erover gaat: wat er toch met de kerk nog is…en hoe velen we niet meer zien, en dan zeggen we:  

ze doen maar en velen lieten zich uitschrijven. Voor de meesten om ons heen is God…Jezus…vage woorden en en een Naam …De verhalen uit de bijbel: vergeten, en worden aan de kinderen amper doorverteld

En stiekem , zijn we die mensen aan het beoordelen; ze horen toch niet meer bij ons

Maar God is toch in Jezus tot ons gekomen….Wat moet er met die mensen? Gaan ze ja naar de hel, het eeuwig ongeluk?

Als we kijken naar de tollenaar……

Ja, die kant mogen we gerust op gaan….Ik trof lang geleden in de kerk met Kerstmis iemand…hij stond er al een uur voor de nachtmis, achterin, bij de deur….Ik zei nog: plaats genoeg….nee, kapelaan, dit is mijn tegel, mijn plek een keer in de week….en nou op dit uur…..Ik ben niet zo'n ‘" bid-mens "…Hij ziet me wel, ik probeer het thuis en op het werk goed te doen….

Ja, we moesten daar eens gaan staan, een hele mis……

 

“wees mij zondaar genadig”

Beste mensen…als we het over heiligen hebben, denken we misschien aan mensen, die vromer zijn dan wij”

Ik vertel er dan maar bij, wat de H.Theresia, die bescheiden achter in de kerk hangt  met ons mee bidt.

Ze schreef op…bidden is niet een duur kerkboek  pakken, …want daar kan ik mijn gedachten niet bij horen, en als ik wil bidden, heb ik heel kleine woorden, en direct gaan mijn gedachten naar van alles en nog wat, wat ik straks moet doen.

Ik heb Onze Lieve Heer nooit horen praten en niet gezien met deze ogen, maar Hij is toch in mijn hart…en soms komt er een mooie opwelling in mijn hart, of ik kijk simpel naar de hemel. Het is een kreet van dankbaarheid, ook als het me niet goed gaat …maar ook bij vreugde….

En als ik geen gebed meer heb, dan bid ik heel langzaam, een onze Vader of een stukje ervan, of tegen Maria een Weesgegroet,…..en zo weet ik dat God, dat Jezus  of de Heilige Geest er wel is…….

Die Tollenaar is slecht aan zijn rijkdom gekomen…..en wij allemaal met veel kleinere dingen….en toch…God kijkt naar je uit….naar alles wat je ook tegen Hem zegt…. 

Vertel het aan de mensen van nu…de hemel is vlakbij en een gebedje maakt je anders, kost eigenlijk geen moeite , een paar woorden….En luister…Hij noemt je al bij je naam, al sta je helemaal achterin, of zit je daar maar.

 

 

Maar, de Farizeeër was wel vol van zichzelf. Vond zichzelf geweldig.

En of dat niet genoeg was: keek ook nog neer op de tollenaar.

Moest, zoals dat zo vaak bij mensen gebeurt,

zijn eigen positie onderstrepen door anderen te kleineren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb