C-24/07/2016 - 17e zondag door het jaar
 
 
 
“ Als gij dus goede gaven aan uw kinderen
weet te geven - ofschoon ge slecht zijt - 
hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel
de Heilige Geest geen aan wie Hem erom
vragen. “ 
( Lc. 11:12-13 )
 
 
 
 
 
 
WELKOM
 
Ja, ik ben blij u allen weer te zien en te ontmoeten. Als ik een keer moet overslaan vanwege de leeftijd, zeg maar, des te dankbaarder ben je als we SAMEN kunnen komen…. elkaar aankijken, even een hand, knik, een paar woorden straks misschien……. Gewoon, maar toch kan ieder ervaren, dat je nodig bent, dat je er mag zijn, dat jouw kijken goed en nodig is, en luisteren en vooral ook samen het bidden. Daar gaan we wat bij stil staan, straks, en dan kan de Heilige Geest alles wat in ons leeft weer wat nieuwe maken in ieder van ons.
Daarom vragen we vergeving voor al wat zondig was, ook tekort aan God gedacht, en aan onze mensen om ons heen.
 
HOMILIE
 
 
Ja, we krijgen van de goede God wat mee over BIDDEN ….ja, na deze lezingen is er veel te vertellen over bidden….En als je het aansnijdt, er met gelovigen over praat, dan blijkt het voor heel veel mensen een klus te zijn om te bidden….we hebben wat woorden gelukkig geleerd, zoals vandaag Jezus dat leert in het Onze Vader ….. en we hebben het Weesgegroet, en wat we hier geholpen door het boekje allemaal aan kunnen meedoen.
Maar als het alleen moet, liefst niet te lang, zelfs de rozenkrans valt velen lang, en zoals we het kenden uit de tijd dat mensen nog meer aanvoelden, dat BIDDEN goed is werd het gauw afgeraffeld…..
 
Toch wil God in DEZE TIJD, dat voor moderne mensen gebed, bidden een ongekend woord is….niet geleerd, en die woorden zeggen tegen IEMAND die je toch niet ziet of hoort.
En om er iets toch van te begrijpen, wil , zo denk ik er over, dat God ons mensen van deze tijd het opnieuw wil bij brengen.
Hoe dat uit te leggen ? Als je net de eerste regels  van het evangelie hebt meegelezen, horen we dat de leerlingen Jezus aantreffen en Hij is aan het bidden……
Als je dat gelezen hebt, kun je je afvragen: wat en HOE bidt Jezus,…..Hij spreekt over God als Vader in de hemel, dus Hij praat tegen Iemand…. Eerst nog even zeggen: Jezus is de zoon van God, Hij heeft ons mensen pak aangetrokken om alles van ons mee te komen maken, en Hij doet mee.
De leerlingen willen dat begrijpen, en ze zeggen: leer het ons ook….!
En Jezus komt dan met zijn GEBED, dat dag en nacht uit de mond van miljoenen mensen opkomt, in ontelbare talen …..
WACHT want u hebt in uw leven al dikwijls een preek gekregen over het bidden, en dat we dat moeten doen, en dat we elke dag enkele keren moeten bidden,,,, en nog vele andere goede adviezen.
 
We hebben nodig in DEZE TIJD, dat bidden niet begint met ons…..Er is er EEN, die begint…..Je kunt het zo’n beetje vergelijken met wat er tussen mensen gebeurt, die verliefd op elkaar zijn, of gewoon een thuis vormen, familie, of vrienden….
Mensen die houden van …..praten er ook over, of praten met elkaar…we willen dingen van de ander weten…heb jij zorg? Houd je echt van mij? Ben je ergens bang voor? Vind je het zwaar om dat werk te doen ?
Of gewoon: zullen we vanavond gezellig uitgaan? Zullen we gewoon met elkaar STIL zijn , en genieten dat we bij elkaar zijn?
 
Zo wil God, wil Jezus dat het tussen Hem en ons zo gaat…..
We zij gewend dat bidden is alleen maar wat vragen,….een kaarsje opsteken….
In het Onze Vader leert Jezus onze taal met de goede God…..en let op, dat elk woordje van het Onze Vader IS AL een gebed….als  Je  GOD Vader, noemt , en dat Uw Naam worden geheiligd….dat de mensen U leren kennen, en houden van die Naam in plaats van spotten en vloeken…….
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel….dat houdt in : vrede, ;liefde, mooie woorden, goede dingen dat die gebeuren moeten en dat moeten we doen, maar U moet ons helpen want anders komt er niks van terecht……
Dan pas vragen we om de voor ons  belangrijke dingen…elke dag brood, en dat we kunnen vergeven aan mensen die ons pijn hebben gedaan, en dat we niet in de verleiding komen van kwaad te doen……
Weer een preek over bidden dus, maar we raken eraan gewend wat naar het hart te kijken, het Hart de liefde van God en dan onszelf…..
WE mogen leren, dat we net als verliefde mensen geen woorden nodig hebben of zo maar wat zeggen of heel stil zijn….
Het gaat anders worden toch, niet: JE MOET, maar je mag, en: IK Jezus hoor graag iets van je, hoe je je voelt, en hoe je het maakt Amen