C-22/05/2016 - 8e week door het jaar - H.Drievuldigheid
 
 
 
 
 
“Toen Hij de fundamenten legde voor de aarde,
was ik aan de zijde van de Kunstenaar,
en ik was zijn troetelkind, dag voor dag , 
en ik speelde aldoor voor zijn aangezicht!”
( Spreuken 8:28-31 )
 
 
 
 
 
 
 WELKOM
 
Ja, we zien elkaar weer, en van hier uit zeg ik van harte idee een welkom toe, en vooral kijk even rond wie er allemaal zijn en als je rond kijkt naar de anderen is uw, jouw welkom nog meer treffend!
We hebben een Hoog Feest, de Heilige Drievuldigheid…..O jee, denk je misschien, dat gaat me boven de pet…DRIE PERSONEN  en toch EEN ?
We gaan ontdekken, dat het mysterie, dicht bij je is, ….je draagt het mee in je vanaf je doop ….
God wil ons alle liefde delen met iedere mens, en we zitten er klaar voor om dat nog eens extra de liefde Gods te mogen ervaren.
Daarom gaan we naar Hem om te vragen te vergeven wat ons tekort is in uw ogen, en ook dat we elkaar vergeving vragen aan elkaar, zodat we één zijn, uw Volk van Jezus uw Zoon, warm door de Heilige Geest!
 
HOMILIE
 
 
Dierbaren, we hebben uit het boek Spreuken, nog uit het oude testament, een boek vol gezegdes, en nadenken van mensen die om zich heen kijken naar alles. Hier gaat het over de Schepping….en met die tekst krijg je tegenwind van moderne mensen, die het maar achterlijk vinden om de Schepping toe te schrijven aan een Levend Iemand,……
Maar, wij die geloven, misschien in de theorie dat heel die Schepping in een grote uitbarsting is ontstaan, of hoe evolutie er in speelt…..er hoeft voor ons niets af van wat mensen om ons heen denken….maar we voelen ons rijker dat de Kunstenaar ons doet aan voelen, dat Hij er bij is, bij alles en iedereen!
Ja, en dan kunnen we erin trappen door moeilijk te gaan doen over de drie Goddelijke Personen……
Nee, geen verheven moeilijk verhaal, maar naar ons NU toe…..Het ligt geel dichtbij, en op uw boekje staat afgedrukt, hoe de cabaretier Toon Hermans, het als Gelovige heeft opgeschreven:
Heer,
het geeft mij een rijk gevoel
als ik de dag beginnen mag
‘In de naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest’
DAN begin ik de dag
met het begin van al het levende
de oorsprong van alle liefde.
 
En vanuit mijn hulpeloosheid
voel ik dan toch die machtige binding
met uw eeuwige aandacht voor ons.
Zij voedt mijn hart met levenskracht en dankbaarheid.
 
daar is het feest van vandaag mee uitgelegd, gedacht en ook beleefd….een gewone mens, die niet bang was om te geloven, maar het aan elke mens in de zaal zou willen meegeven, en nu hij al zo lang de tijd heeft DAARBOVEN zal hij blij zijn dat hij nog wat doen mag voor God door het in ons hart te strooien!
God, we horen over Hem als de Barmhartige, die wil delen aan elk mens en aan allen….en zoals Toon het zei….God heeft AANDACHT voor jou en u en mij….
 
En waarom dan vader Zoon en Heilige Geest?
och het is dichtbij, en afgedrukt om ons heen….de relatie man en vrouw en kind….ook DRIE,… van en aan elkaar geven en leven uit elkaar geboren…..En als je geen kinderen hebt dan is het nog voor ieder….je echt ook een vader en  een moeder en jij bent de derde.
Willen we God verstaan, dan zien we hoe Hij in de drie-eenheid die we als mensen zo ervaren, wij een afdruk zijn van Gods wezen…..
Van ons doopsel af is de Drie-eenheid nog eens op ieder gelegd en in ons aangeraakt met toen als hoogtepunt het overgoten worden met het water in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…..en het mysterie ging door bij het ontvangen van de sacramenten, maar, zoals bij velen, voor het naar bed gaan, getekend worden door papa of mama in de Naam van de liefde van de Drie….
Laten we bewuster geborgen verder gaan met ons leven, bevriend , geliefd door de grote God, die warm je volgt bij alles….tot we nog meer in hem mogen opgaan in de Hemel.
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb