A-13/08/2017 - 19e zondag door het jaar
 
 
 
“Heer, antwoordde Petrus, als U het bent, zeg mij dan dat ik over water naar U toe moet komen.
Waarop Jezus sprak: KOM.”
( Mt. 14:28-30 )
 
 
 
 
WELKOM
 
God brengt ons bij elkaar in Zijn Naam…..Hij is de Schepper van hemel en aarde…..en wij ,moderne mensen, die veel zorgen hebben over ons omgaan met de natuurkrachten in de schepping…..Maar Hij wil niet hier ons dreigend begroeten, ….Hij heeft zelfs onze mensheid aangenomen, een vertrouwelijke, lieve Naam: Jezus….God is de Heilige Geest, die licht en troost brengt…..en vooral NU, nu eens de derde Persoon, HIJ wil ons hier inspireren.
Daarom zijn we ook hierheen geroepen, genodigd…en niet alleen om van alles te horen wat we “moeten” en “niet mag”……
Hij wil ons dit korte woordje GOD….vertalen in liefde, aandacht…..
Hij is degene die als eerste zegt: WELKOM, fijn dat je er bent …en JE bent er , ieder, om met anderen te delen, hoe God, in jou leeft….we zijn allemaal verschillend en zo zijn we aan elkaar vertrouwd…
Twee verhalen, zeg maar geeft de Geest ons…….om die nieuw te laten gaan leven in ons hart,
Beginnen we zoals steeds met onze zondigheid te erkennen en te vragen om vergeving.
 
HOMILIE
 
Vandaag laat God Zich aan ons zien, waar we Hem, om het zo maar te zeggen: ONTMOETEN kunnen……Het verhaal van eerst: Elia, de profeet, en het bekende gebeuren onder de bange boot mensen, en lopen op het water! Bij het me voorbereiden op met u en jullie stil te staan bij het grote geheim van ons geloof; dat God er IS, dacht ik: Ja, misschien denken we aan God, en we roepen hem aan in het Onze Vader, maar ik denk dat de lieve Heer ons wil meegeven, wil laten voelen: kijk goed rond, en weet, dat IK ALTIJD bij en rond JOU en JULLIE ben.
Bij de verhalen, zeker het eerste zouden we het van goede wil meelezen en ernaar luisteren, en dan straks het boekje dicht, en naar huis, , vergetend wat God ons eigenlijk wil laten voelen, naar Zich toe wil trekken.
De eerste lezing uit Elia is eigenlijk teveel afgeknipt….Je moet bij dit verhaal weten, dat de profeet Elia, die koning Achab en zijn niet deugende vrouw Izebel namens God gewaarschuwd heeft dat ze van God noch mensen iets aantrekken…..En Izabel vooral spoort haar man aan om die Elia een kopje kleiner te maken. Echt dreigend, ….. En Elia zegt tegen God: het wordt me teveel, dat gelovig , godsdienstig zijn, laat me maar dood gaan dan ben ik er van af.
Zo treffen we hem op de vlucht de berg Horeb op.
En God laat Elia niet alleen……Hij komt hem bemoedigen, dat het bij God niet gaat om grote kracht en geweld en lawaai in storm en regen……En Hij geeft ook ons les,als we naar ELIA kijken…Het wordt ook ons verhaal, als wij op het geweld van mensen die het geloof in de steek hebben gelaten en zelfs bespotten of vervolgen…..
Hij is alleen ….., Elia, en ook wij in problemen ,zo voelen we dat ook soms…en GOD zegt:  ga maar naar buiten……Dan komt er een vreselijke storm, een aardbeving, een vuur……Maar Elia kan overeind blijven, dit is niet van God….en na al die angstige dingen wordt het stil…..Hij is nog  alleen,  na dat geweld is er een zachte bries…….God is er…..Hij bedekte zijn gezicht….Hij is er…en Hij komt liefde geven en moed bij alles.
Ik zou hier moeten stoppen,….. dat we even stil zijn en in ons de  zachte bries voelen, dat God er is……Voor MENSEN VAN NU, en we sluiten de ogen of kijken naar een beeld, of bladeren  nog eens in  het verhaal……ieder kan dat beleven……En wij leren NU na het oude Testament  de NAAM JEZUS ontdekken……Ineens zijn we op het meer in ja ook een STORM, en golven die over de boot slaan…..
Jezus is niet in de boot….waar is God ? HIJ LOOP OP HET WATER, HIJ komt via de kortste weg….De leerlingen en wij,  kunnen nergens aan denken dan aan bang te zijn: dat loopt slecht met ons af.
Jezus komt….. En we zeggen of ZE zeggen: dat kan niet dat God zo bij ons komt,……. dat zijn  maar dat zijn “droomachtige” angsten in ons…..
Samen geloven in deze tijd, bang als je in de boot van de kerk blijft…aar alleen Petrus durft te roepen: als U het bent, laat me dan ook over het water lopen ondanks de storm, ondanks dat het niet kan…..
Ja, Hij roept: KOM MAAR….. Petrus is zo bang als hij wat durft…en hij zakt weg…Help, red me…
Daar is de hand…..en de wind gaat liggen, en wij kijk n ook hier God aan, mens geworden, tastbaar, …..
KOM, God op zoek naar ons en alle anderen die we als niet gelovigen kennen…. Hij roept….en Hij laat voelen….Ik een er, maar voor mij ben JIJ belangrijk, zoals JIJ bent, ook als je bang bent…..
Och lieve Heer, U weet dat wij mensen ook van deze tijd U nodig hebben, tastbaar, zoals toen uw leerlingen……en U geeft ons vandaag….. even stil te zijn …en dan voelen en weten, ook bij lawaai en tegenspoed…U bent er…..dat we Uw uitnodiging volgen: Kom maar…en uw Naam Zeggen is a genoeg. Amen
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb