A-24/09/2017 - 25e zondag door het jaar
 
 
“ Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden,
roept Hem aan nu Hij nabij is.”
( Jess.55,6 )
 
INLEIDING
 
Ook vandaag kijken we elkaar aan en kijken we even rond naar ieder die gekomen is. Fijn dat u, dat  jij er bent! Samen bidden geeft kracht en helpt om met onze gedachten bij wat we tegen de lieve Heer willen zeggen en vragen.
Ieder met haar of zijn geloven, en ook daar in kunnen we samen zijnde elkaar helpen…want iedereen maakt dingen mee….die je zo aangrijpen, en dan stuiten we op ons menselijke handicap, dat we Jezus, de Vader in de hemel, of de goede Geest met zijn troost niet kunnen zien of voelen, zoals we elkaar voelen.
We komen luisteren naar Gods WOORD, we komen om Jezus te ontmoeten in de ons vertrouwde tastbare aanraking van de heilige Hostie.
Het is vertrouwd en toch iedere keer weer nieuw.
Ook ons vragen om vergeven is niet nieuw. We blijven mensen met onze gebreken….Lieve Heer Jezus luister naar ons en vergeef ons.
 
HOMILIE
 
 
Ja, het verhaal, of zoals we  het ook noemen: de vergelijking, de parabel, kan ons verleiden om hier een lange beschouwing aan te wijden: waarom de mannen die de hele dag in de hitte gezweet en gezwoegd hebben, hetzelfde loon als de laatkomers, die door de baas maar voor één uur waren aangenomen???? Vele vraagtekens ????
Als je gaat vergelijken met de lonen zoals die nu worden afgesproken, dan zou ik een goed verhaal proberen op te zetten en dan kom je ook nog uitvoerig  te praten over vakbonden, en arbeidsrecht……..
 
Daarom  kunnen we  beter maar eerst nu naar de eerste lezing kijken…..en dan laten we ons door Jezus meteen meenemen, in waar Hij ons over wil na laten denken.
Ik ga al zo lang met dit verhaal om, en mag er al zo lang over praten, en voor vandaag leer ik erbij om hier tegen elkaar te zeggen:
Ja, die kwestie over hetzelfde loon dat ieder krijgt:  
Zoekt de Heer nu Hij zich hier laat vinden, en roept Hem nu aan”……En als je dan ook nog bij die tekst van Jesaja verder leest…..” Uw gedachten zijn niet mijn gedachten……
Je hebt wel gauw door dat de landeigenaar waar Jezus over praat, dat is Hij, God zelf, zoals Hij kijkt en doet …..
Het gaat over God, zoals Hij ons, ja ieder van ons niet alleen zo maar aankijkt, maar Hij houdt van ieder…..maar dat snappen wij niet, …. we zien hier mensen die maar een paar uur, en sommigen zelfs één uur gevraagd zijn….en die laatsten krijgen hetzelfde loon?
Ja, ik kan het nog meer uitleggen misschien…….we zien mensen in onze tijd, die zo lui zijn dat ze onder het werk uit zien te komen….van die klaplopers, ….maar bij de mensen die de landeigenaar op het laatste moment nog uitnodigt zien we mensen ondanks hun diploma, hun solliciteren nog nooit gevraagd worden te komen werken of te oud zijn……en bij God krijgen we allemaal kansen en tellen we allemaal mee…..
Daarom gaan we naar het verhaal van de de kerk van nu…….
Het lijkt een kleine groep te zijn, die zich willen inzetten, en er al zijn het eerste uur van de dag….en Jezus zegt zeker die mensen toe: ja, ik ben je dankbaar en ik zal je belonen….laten we het maar noemen…de Hemel.
En wat er verder komt……mensen die bij God de schouders ophalen, bij zijn geboden: dat geldt toch niet meer…..en ze gaan van de ene dag naar de andere…..en op het laatste moment….als het einde komt….ook dan gaat Jezus naar iedereen……kom., doe wat, het is al twee voor twaalf en toch heb ik  voor jou ook aan het kruis gehangen en ik wil jou ook van alles geven…….
 
Ja, God in zijn liefde heeft andere wegen….Is alleen maar uit te leggen met liefde…..Heel menselijk is de reactie van de werkers van het eerste uur…krijgen wij niet meer ?   Het antwoord is de liefde….
Het heeft me moed gegeven, als mensen gered zijn op het laatst van hun leven, met de hakken over de sloot de Hemel binnen.
Laat je door Jezus raken , ook al kun je het nog niet vatten en al kunnen we de manier van leven zonder God of gebod, zoals we zeggen…..ook wij zijn geroepen om naast de landeigenaar te gaan staan, naast Jezus…..en bidden dat allen gered worden. 
Op 7 oktober gaan we net als Hij speciaal naar de markt in Valkenswaard, en we gaan mensen vragen…wil je ook nog eens even naar binnen komen, …geeft niet als je er niets aan doet, maar God , Jezus over wie we spreken, die geeft ook om jou en zal het leuk vinden als je een lichtje aan steekt, en jouw vraag voor wat je graag hebt opschrijven.
Kom, Kijk, Zie de Heer die zich laat vinden, en roep Hem aan, nu Hij nabij is! Amen