B-08/04/2018 - 2e zondag van Pasen - Beloken Pasen. Barmhartigheid
 
 
‘Vervolgens zei Hij tot Tomas:
Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde,
en wees niet langer ongelovig maar gelovig.”
                                                                                                ( Joh.20: 27 )
 
 
 
OPENING
 
De mooiste dag van het jaar sluiten we af, maar we kijken eerst bewust even rond: we zijn en behoren bij elkaar, gedoopte, van Jezus Christus, mensen met geloof hoop en liefde, die we na dit Paasfeest 2018 nog bewuster, en dankbaar blijven delen.
Ja, denken we, het wordt de dag van de ongelovige Tomas….Maar de Heilige Johannes-Paulus II heeft aan deze zondag nog diepere gedachten mee gegeven: de Zondag van Gods Barmhartigheid, geïnspireerd door de verschijningen van Jezus, zuster Faustina…….Als we met deze gedachte gaan zoeken naar wat Gods WOORD ons vandaag wil meegeven, zullen we veel kunnen leren van de apostel Tomas.
Daarom vragen we eerste vergeving, vooral dat we zo weinig gedacht hebben aan Gods Barmhartigheid, en om die uit te delen aan mensen die we ontmoetten.
 
 
HOMILIE
 
Dierbaren, het zal in de preken van priesters en diakens,  de tijden door, vooral wel doorgeklonken hebben: 
HET ongeloof van die apostel Tomas…..en misschien als ze ons dan straks thuiskomend vragen: waar ging de preek over?  Dan zij  we misschien gauw klaar……ja die man die Jezus zo had gekend kon en wilde niet geloven, dat er voor het eerst Iemand uit de doden was opgestaan, Jezus die daar op de avond van de eerste Paasdag ineens bij hen binnen stond.
 
Ik denk ,dat wij mensen van deze tijd er aan mogen LEREN DENKEN, dat DIT Evangelie vandaag GODS WOORD is tot ons, tot ons samen en tot ieder van ons.
Een heel gezelschap is daar bij elkaar, leerlingen van Jezus, maar ook vrouwen, onder wie de Moeder van de Heer, ze zitten daar stil weggesloten bij elkaar, omdat ze niet weten wat er MET GELOVIGEN nu zal gaan gebeuren, nu Jezus gedood is aan de schande van het kruis!
Berichten komen via vrouwen het eerste binnen, en later van Petrus en Johannes, die naar het lege graf zijn gaan kijken.
Niemand lijkt te denken aan een Jezus die LEEFT EN VERREZEN IS….
Het verhaal is ook voor ons….wij horen al heel ons leven de boodschap van Jezus die LEEFT, die is VERREZEN, en we willen dat geloven.
Maar als we hier, om een voorbeeld te noemen, kijken naar de plek hier vooraan in deze kerk….daar heeft de baar gestaan van vele van onze dierbaren…..en velen hebben hier gezeten, bedroefd om het afscheid, en wat ging er dan in ons om……We hebben het GELOOF aan de VERRIJZENIS dat komt in elke uitvaart aan de orde, daar geloven we in, en dat is en wordt ook gelezen in de Heilige Schrift op zulk een moment.
Soms, blijven we steken in het verdriet….heel menselijk.
 
Daarom is het goed dit even door ons  te laten doordringen…..Jezus leeft, en GELOVEN wordt en is veel mensen in deze tijd afgenomen…..en velen zijn na het sterven zo maar met eerbied en tranen naar een crematorium gebracht en met kaarsen en bloemen herdacht.
Veel mensen hebben hetzelfde gevoeld als die TOMAS van vandaag….
GELOVEN IN LEVEN NA  DE DOOD ?…..’ Er is nog nooit iemand teruggekomen…..zeggen we dan…..
We mogen ons proberen in te denken dat Hij hier weer is, telkens, als we in geloof samen zijn.
In het verhaal staat, Hij toont zijn handen en voeten en zijn doorstoken zijde rechts is het lichaam….En als Tomas er bij is….zegt Hij kom en zie en voel maar, kom maar met je vinger…..
Beste gelovigen van nu, we zien JEZUS hier nu niet, en toch omdat WIJ er ZIJN, omdat we ons vast kunnen houden aan het kruis, aan een beeld, aan het verhaal.
En ik weet het zelf, in de lange jaren, en zo vaak in zulke afscheiden van mensen, van kinderen zelfs, stond ik hier of elders te zoeken naar woorden om het verdriet uit te zeggen van al die mensen…..
En dan komt het GELOOF erbij, juist omdat we elkaar hebben, ieder van ons, heeft er wat van….sommigen roepen, ik zie niks en hoor niks en voel alleen maar verdriet….maar kijkend naar Tomas ben ik steeds ook gekomen op de aanwezigheid van Jezus, die LEEFT.
Hij is er, voor ons Katholieken, als Hij komt verborgen weliswaar in het Brood van de Eucharistie…..en als we genadig zijn om vooral te komen, is het stil, gesteund door een lied ……en we kunnen elkaar steunen dat het leven méér is….. 
En tussendoor komen we tot de woorden van die man, die Jezus bij zijn eerste verschijning miste: MIJN HEER EN MIJN GOD..
Zeggen we het maar na, of liever eerst met de woorden erbij: KOM NU JEZUS NU 2018, en help ons uw NAAM te zeggen. en Troost te vinden en liefde en vrede, in deze wereld zo vol ellende en problemen van mensen. KOM EN BLIJ BIJ ONS. AMEN