Een eerste gave van de Heilige Geest

Pater Tardif vertelt over hoe hij de gave van het spreken in tongen ontving en hoe dit ook bij hem aanvankelijk twijfels opriep.
 
Ik herinner me een dag waarop ik in Los Angeles de H. Mis opdroeg in het bijzijn van een nichtje en een vriend. Na de lezing van het Evangelie wilde ik gaan preken, maar toen gebeurde er iets heel eigenaardigs. Ik voelde mijn wang stijf worden en ik begon woorden te zeggen die ik niet begreep. Het was geen Frans, en geen Spaans. Toen het ophield riep ik verbaasd uit:
-"Vertel me nou niet dat ik de gave van de tongentaal krijg!"
- "Toch is het zo, oom," antwoordde het nichtje. "U hebt gesproken in tongen!"
 
Ik had vroeger zo de spot gedreven met deze gave, dat de Heer me die gaf op het moment dat ik ging preken. Op die manier ontdekte ik dit mooie cadeau van de Heer.
 
Ik lees ergens hoe iemand schrijft over hoe hij zich pater Tardif herinnert vanaf de eerste keer dat hij hem heeft ontmoet in het Olympisch stadion van Montreal in 1979. Hier waren meer dan 70.000 mensen.
VOOR MEER INFORMATIE OVER GEBEURTENISSEN IN HET LEVEN VAN PATER TARDIF (ENGELS EN FRANS) ZIE  http://emilientardif.cartefoi.net
Pater Tardif heeft over de hele wereld tijdens massabijeenkomsten met een groot charisma het evangelie verkondigd en de gave die hij ontvangen had gebruikt voor de genezing van velen. Hij was in Libanon, Mexico en Zaïre, om maar enkele te noemen. Ik denk daarbij natuurlijk ook aan de bijeenkomsten in Nederland: de grote bijeenkomst in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Maastricht, de Jaarbeurshal in Utrecht en in kerken in meerdere plaatsen zoals Eindhoven, Tilburg en Hengelo. Maar telkens keerde Emiliano Tardif terug op de basis in Santo Domingo, dat zijn tweede vaderland was geworden.
 
Ook mag niet vergeten worden, dat hij steeds meer gevraagd werd om grote groepen van priesters te inspireren in een retraite. De laatste keer was op 8 juni 1999. Tijdens deze priesterbijeenkomst in Argentinië werd hij nu plotseling zelf voor zijn Levende Heer gehaald.