B-30/09/2018 - 26e zondag door het jaar - Jubileum Par.Willibrord 65 Priester

 

 

“ Terwijl zij daarover spraken, stond

Jezus zelf plotseling in hun middelen zei: Vrede zei u !”

( Lc. 24,36 )

 

“Toen kwam God bij hem staan en riep

evenals de vorige keren : Samuel, Samuel!

En Samuel antwoordde:

Spreek, uw dienaar luistert.”

( 1 Samuel 3,10 )

 

 

Dierbaren,

 

Ik mag hier staan, wat steunend op de vele jaren, in dankbaarheid…..Ik heb er veel over nagedacht, ik wilde liever geen feest, want ik heb hier al twee keer verlegen gestaan, en tegelijk dankbaar jegens de lieve Heer, die me in 1999 hier bracht, bij jullie dit volk van wie ik houd! ook van degenen die ik nog niet heb ontmoet of zelfs er iets tegen kunnen zeggen, kinderen, jongeren oud of jong…… En wellicht ben ik tekortgeschoten tegen deze of gene, maar afgezien daarvan zou ik deze dag , ieder van jullie, ook die hier NIET is…Persoonlijk iets meegeven…Dat kan zo maar niet…Maar, waar je ook zit: daar links halverwege, of helemaal rechts op de laatste bank, en  hier vooraan….iedereen. En die er NIET zijn.  Ik ben destijds geroepen als de man Samuel  van de eerste lezing bij mijn naam,…door de de lieve Heer in de persoon van de bisschop.

Maar ik voel  IETS  IN ME dat ik vandaag nog  eens ANDERS over de lieve Heer  met jullie moet praten, WANT ik heb vaak over ONS GELOOF gepreekt…Ik heb net als de meeste priesters vooral de NADRUK gelegd OP van alles wat je MOET DOEN en NIET MAG, EN IK HEB TE WEINIG VERTELD over de goede God, over JEZUS die JOUW bij NAAM kent en je liefheeft…..We ZIEN NU, dat juist dat belangrijkste, de mensen van Nu, ouderen net zo goed als de jongeren ….Ze weten niets.

Ik heb er ook voor gebeden….ja dat vooral doe ik ook, en dan praat ik tegen Jezus en tegen de Vader in de hemel en tegen de Heilige Geest…..Hoe MOET IK DAT VOOR ELKAAR KRIJGEN?

Ik heb gevraagd, Jezus, hoe IK NU UW VERHAAL mag mee geven aan ieder!

Eerst, ja las ik in dit heel oude verhaal over SAMUEL, een jongen, …In dit simpele verhaal….roept de God , die nog niet als JEZUS zich had bekend gemaakt: GOD EN OOK MENS ….En God liet in die kleine jongen Samuel VOELEN  dat HIJ, GOD, IEDER  bij onze NAAM kent, GOD heeft je LIEF, en het staat er dat in die tijd de meeste Joden niet meer geloofden…waar moeten we die God zoeken. Het boek begint ons ook nu te vertellen, dat een Woord van God een ZELDZAAMHEID was….en een visioen kwam toen niet dikwijls meer voor!  Ze stonden er niet open voor!

Ja, die goede God had Samuel uitgekozen om de geestelijk leider te worden van het volk….EN HIER laat God zien hoe HIJ dat bij Samuel doet (en dadelijk ja bij elk mens) Meestal doet God het niet zoals wij met elkaar praten of elkaar roepen…en er staat bij het begin van het verhaal, dat God in die tijd maar zelden zich zo liet horen in het leven van een mens……Ieder kent hij alsof we de enige zijn tussen al die miljarden mensen….Ik mag en moet meegeven dat God, onze lieve Heer jouw hart wil verwarmen in deze kille tijden.

Ja,  beste, Iedere mens heeft een NAAM, en zo als we dat  horen bij Samuel in de nacht een stem. En de toegewijde jongen dacht: het is de baas, die me roept,,,,,Hij er naar toe, maar Eli  zei tot drie keer toe: ik heb je niet geroepen , ga maar weer slapen. Tot drie keer toen, en dan schiet het de oude Eli binnen…..God is het die hem roept ! Maar Samuel kende God nog niet, Wie Hij is en hoe ….en Eli zegt: als je nu weer wakker wordt dat iemand je roept…bid dan: Spreek Heer, ik luister…..

……Dat is mijn verhaal, en geen sprookje, maar dicht bij ieder…. Ik voel aan dat God ons hier en nu ieder wil geven te begrijpen: jij bent  voor IEMAND…. ja, dat heb ik te weinig tegen je gezegd …We weten dat het zelden zo gebeurt….dat GOD ons in Jezus naderbij komt, dat zelfs heiligen nooit hebben ervaren, zoals de Heilige Theresia van Lisieux, om er een te noemen, van wie de foto achter in de kerk hangt……Zij schreef het eens op: Ik geloof maar ik heb zijn stem nooit gehoord, en nooit een visioen, en soms twijfel ik, en kan mijn gedachten er niet lang bij houden als ik wat zeg……En toch is Hij in mijn hart, ik weet het, echt ja, …….We dragen deze schat . zegt Paulus, in aarden potten, kwetsbaar, gauw stuk….

Wat die Theresia zegt zien  we in de evangelie -lezing…..Het is een beeld van de allereerste PAASDAG, de avond na zijn verrijzenis…..INEENS zien ze Jezus zoals ze Hem kenden, en Hij zegt VREDE, Hij laat zien, wat er gebeurd is…zijn wonden…..HIER IS HIJ VOOR ONS VOOR JULLIE< VOOR IEDER> KOM EN BEGIN AAN DE NIEUWE TIJD, 

En we  zien Hem niet, en daarom hebbend we de plek waar wij ZIJN TEKEN ontelbare keren hebben gevierd….straks WEER, ik al 65 jaar, dag in dag uit met mensen…..

We zien Brood en wijn……en woorden, teken voor alle mensen….En we versterken elkaar …we kijken ernaar, en die naast me, gelooft, en ik wil ook.

Maar sommigen kunnen het niet, of niet meer, ze zijn hier niet, OF: hebben we het goed verteld?

Terug naar Samuel…..Jezus wil ieder van ons noemen….Heb ik jouw naam niet genoemd?  of alleen weet je iets VAAGS over je eerste communie….en toen snapte je het?

Het is vandaag PINKSTEREN ja, hier, nu jij er bent en jij en wie dan ook, net als ooit, wat de mensen van nu niet meer weten….Toen mannen en vrouwen met Maria bij elkaar hoorden een wind, een kracht, zagen vuur en toen zagen en voelden ze , dat het licht werd van binnen en blij, en enthousiasme, en ze gingen de straat op, en vertellen dat Jezus er NOG IS.

Daarom zijn we hier, daarom sta ik hier en ik wil weer zeggen… EN ik zou ieder willen geven, dat je geloven kunt……

En we bidden om de Heilige Geest…… Gewoon doen, niets van buiten, zo maar ….Je bent het niet gewend ook niet als je elke zondag al komt, maar bidden is denken we iets voor onszelf, onze Vader, Weesgegroet, mooi, vlug gezegd, maar je hebt vast iets. En al je geen onze Vader meer kent…je hebt toch dan die eerste woorden: ONZE VADER…en ze komen uit jouw mond, en jij zit hier, en jouw naam is ook geroepen… Ja, dan begint het... 

Ik probeer even kort te bidden met jullie samen ,  misschien een beetje anders dan  we gewend zijn, en we gaan HEM aanroepen zoals Jezus  ons zei dat te doen…de Geest  aan roepen, de Trooster, het Licht dat in eider van ons al gelegd is bij de Doop,  de Liefde van God.

ZINGEN>>>>>>>

Zend uw Geest  Heer, kom bij ons, zend uw Geest o Heer kom bij ons…..

Zing het, en als je niet wilt ook goed, je bent er zoals je bent, en helpen elkaar…en nog eens, en wat ieder zo raag wil, en dat mensen zo anders worden en toch ZICHZELF KUNNEN BLIJVEN….. ( LIED: kumbaya) Zend uw Geest o Heer, kom bij ons.  Ik probeer er eventjes maar bij te zingen, doe mee en ook goed als je het niet kunt….maar de warmte, het licht is ook voor jou AMEN