Achttiende zondag C 04-08-2013

“ .... gij hebt u bekleed met de nieuwe mens,
die op weg is naar het ware inzicht, terwijl
hij zich vernieuwt naar het beeld van de 
Schepper.” 
( Kol. 3:10 )
 
We maken het ons bewust, dat we rijk zijn door hier ieder weer te mogen ontmoeten, dat we met velen zijn, en dat we ieder als persoon ook SAMEN kijken naar God, bijzonder zoals Hij tot ons is gekomen in Jezus onze Heer.
Zijn verhaal is voor ons van deze tijd, nieuw, ... veel dieper, en veel meer dichtbij ....
We gaan erover nadenken, en er naar kijken.
Om dat goed te kunnen, willen we alles wat nog niet goed is, en waar we aan God en de mensen tekort deden, bij de lieve Heer brengen, biddend om vergeving.
 
De paus, die we sinds kort hebben komt er telkens op terug bij ontmoetingen van jong en oud: mensen kijk naar de armen om je heen, en vraag je af, hoe je daar wat voor kunt doen?
In de TV-programma’s krijgt de paus zelfs veel positieve aandacht, en tegelijk wordt er over zijn twee voorgangers gesproken als twee wereldvreemde mensen, die de armoede van zovelen niet zagen. Dat klopt helemaal niet, maar goed, we hebben even met de paus de wind mee, en ook is dat goed voor onszelf om over na te denken.
Ik heb hier zo de indruk, dat het evangelie waarin Jezus vertelt over een rijk man, die het voor de wind gaat: grote oogsten en hij breekt zelfs de oude schuren af om te hopen nog meer rijkdom te kunnen hebben. 
Ja, voor hoelang, wij weten  wat Jezus ons zegt, dat ons laatste hemd geen zakken nodig heeft, want waar we hier aan kunnen hechten hebben we aan de overkant , in de hemel niks aan!
Maar ..... het geeft ons een rustig gevoel, dat we niet teveel hechten aan aards bezit, aan aardse goederen.... en de preek erover is dan DUS VOOR ANDEREN!
En ik wil nog wel positief wat doorgaan: ik heb zo de indruk, dat mensen met noden bij u niet voor niets aan de deur komen ..... Als hier de schaal rond gaat, .... er komen bijdragen binnen. In de kerk kun je tegenwoordig levensmiddelen op een zondag in de maand brengen...ja, we hebben armen, die niet meer rond kunnen komen....
Ja, en dan twee vragen toch nog voor ieder van ons, die dan niet van die materialisten denken te zijn.
Wat kan ik echt geven voor het goede doel? .... Er staat niemand te controleren wat en of je wel wat doet, maar we mogen er wel eens over nadenken: kan ik wat missen, zo dat ik het voel?
In de tweede lezing vinden we dan een uitspraak van Sint Paulus;
“Gij hebt de oude mens afgelegd met zijn manier van doen, en u bent bekleed
met de nieuwe mens.”
Geloven is voor ons eigenlijk meer bijzonder dan vroeger.... Och, je had iedereen om je heen, die zich niet alleen gelovig noemden, maar ze gingen ook naar de kerk... en ze baden, de meesten, allemaal ook thuis.....
Ik moet er eerlijk bij zeggen, dat er niet veel over gepraat werd met elkaar, dat was gewoon,... het hoorde erbij, en het bidden werd door ons mensen vaak ook maar ‘gedaan’ vlug, als het maar gebeurde, dan had je een goed gevoel.
Nu is het meer kiezen, je moet gaan, je bent een uitzondering, ..... 
Maar toch aan wat Jezus vandaag zegt over materialisme, is ook voor ons, maar tegelijk zit er ook aan vast dat we dankbaar zijn voor de dingen waar we van genieten, ieder op z'n eigen manier...... Of het nu je TV. is, de onschuldige centen van de kaartpot, en niet te vergeten dat we eten en drinken kunnen zonder zorgen.
Ook nu is het van belang , dat geloven  ons wordt aangeboden : als een bron met van ALLES WAT VERKEERD KAN GEBRUIKT worden.
Kijken we op naar Jezus onze Heer, God die in Hem is mens geworden, en van wie je hoort en leest dat Hij met de mensen aan tafel gaat, en de bruiloft viert, dus alles ook van ons.