A-21/05/2017 - 6e zondag van Pasen
 
 
“ De apostelen vaardigen Petrus en Johannes af, die na hun komst, een gebed over hen uitspraken,
opdat zij de Heilige Geest zouden ontvangen…
Ze waren allen gedoopt maar de Geest was nog over niemand neergedaald. Zij legden hun de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest.”
( Hand. 8:14-17 )
 
 
WELKOM
 
We zeggen vaak tegen elkaar: wat gaat de tijd toch snel….U bent allemaal weer gekomen en nog wel, kijkend op de kalender , het is vandaag al de zesde zondag van Pasen 2017!
In de weken vooraf hebben we Pasen gevierd….we hebben de verhalen verteld gekregen over de vrouwen die op zondag na het Joodse Pasen al vroeg naar het graf van Jezus gingen,  en ze vinden het graf geopend, de plek waar Hij lag was leeg….Het komt aan de vrouwen in de geschiedenis van de kerk om het grote nieuws, en tegelijk het raadsel te verkondigen aan de de mannelijke leerlingen…Petrus en Johannes….en daarbij hoorden we nog vele ervaringen van gewone mensen, zoals wij dat zijn.
God vertelt het ons over de eeuwen heen, maar Hij wil ons ermee raken, en moed geven om te geloven….en dat geloof begint met de Levende Heer Jezus…..Hier komt hij niet zoals bij Maria en de leerlingen in de zaal, op de avond van de eerste Paasdag….Hier komt en kwam Hij elke keer dat we bij elkaar waren om nu Pasen te vieren en we keken naar het ontsteken van de grote Paaskaars, symbool van de Heer die hier en nu en tot eeuwig met ons optrekt en leeft, en aanraakt, en bezielt, en troost en bemoedigt.
Vandaag in het evangelie komt Jezus toch nog eens zeggen: Ik laat jullie niet verweesd achter…Ik ben er, en blijf je trouw.
Beste mensen we kijken vandaag naar de twee laatste Paasweken die uitmonden in Pinksteren……
Bereiden we ons voor om Gods Woord te ontvangen door onze schuld te belijden.
 
 
HOMILIE
 
Meestal begin ik op maandag al te lezen wat de komende zondag aan lezingen geboden worden…..Toen ik ze gelezen had, en zag dat Jezus ons vandaag spreekt over het feit van zijn heengaan, niet meer zichtbaar loopt hij rond over deze aarde, kwam de gedachte bij me op:
Ik wil graag met u vast nadenken over het komende Pinksterfeest…en vanaf komende Donderdag, het feest van Jezus Hemelvaart zouden we negen dagen een noveen kunnen houden. Dat woord NOVEEN zegt: negen dagen bidden we, en zeker als we samenkomen…KOM HEILIGE GEEST…een simpel gebedje……
En misschien kan het verhaal van vandaag in de eerste lezing ons dichter bij brengen, hoe God met ons bezig, is, hoe God die we niet zien rondgaan, of tegenkomen, toch bij ons is en MET ONS BEZIG is.
Jezus gaat weg, omdat God, die als een mens op aarde kwam en wilde leven en sterven en ook opstaan tot een nieuw leven, later, in de Hemel.
En in dat verhaal horen we nu precies, hoe God ons  tekens geeft, dat Hij nu ook nog met ons en met iedereen bezig is…..
Jezus dringt niets op, Hij biedt aan, en Hij herhaalt in deze Paastijd ook nog steeds: Ik hou van je….zoals het tussen mensen zo mooi kan gaan, in liefde voor elkaar, zo heb ik jullie, iedereen, lief en ik breng je ook graag bij elkaar;
In het begin , dat kun je al lezen uit de geschiedenis van de eerste lezing, kwamen de leerlingen, die allemaal Joden waren er achter, dat Jezus alleen was gekomen voor Joodse mensen en voor mensen, die het joods geloof moesten aannemen, met alle gebruiken die ze hadden, en dan van Jezus kunnen worden door zich te laten dopen.
Hier horen we, dat Petrus door de Geest geleid naar een plaats wordt gevraagd te komen om te bidden met mensen, heidenen, die zich ook bij Jezus wilden aansluiten.
Ze waren gedoopt in de Naam van de  Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar één ding hadden ze nog niet….ze hoorden dat op Pinksteren de eerste dag van de Kerk dat de mensen van toen, die katholiek werden, dat ze niet alleen gedoopt waren en hun namen ingeschreven in een boek, en daarmee uit, nee er hoort bij, dat de Geest over hen kwam, en NU OOK OVER ONS komt, en ineens mensen doet begrijpen, dat Jezus er is, dat ze iets voelen, dat ze vurig worden om de mooie dingen van Jezus te kunnen doen voor en met anderen, en niet te vergeten dat er een vreugde uitbrak juist om dat geloof…..
Vandaag wil ik alleen maar vast vragen: Bid van af Hemelvaart: Kom HEILIGE GEEST…de meeste van ons zijn al gevormd, maar het enthousiasme, vreugde vuur, dankbaarheid, dat hebben we nodig en ook de mensen die niet veel meer over Jezus weten en Hem nog niet echt kennen. Kom Heilige Geest, we weten eigenlijk niet hoe wij om U moeten vragen, Kom, want Jezus beloofde uw liefde, vreugde, Amen