Een boek met 150 psalmen

Ik heb het aan het begin van dit boekje al gezegd;
ik kan niet méér doen dan wat gebeden aanreiken om je op gang te helpen
naar de goede God te gaan;
maar heel goed mogelijk ook zul je deze maar menselijke woorden loslaten
en je eigen taal gaan spreken of:
je eigen stilte scheppen waarin je Hem ook eens de kans geeft iets tegen jou te zeggen
Toch hebben bepaalde gebeden, zoals het onze vader en het weesgegroet
een bijzondere betekenis, omdat het teksten zijn die in de bijbel staan
en die we heel goed kunnen benutten als we samen bidden of zingen;
of als we in ons eigen gebed dor zijn en moeilijk op gang komen met iets van onszelf.
Aan het einde van dit boekje wil ik toch nog vast je aandacht vragen
voor het boek van de psalmen, dat een deel is van de bijbel.
In dat boek zijn I50 gebeden, liederen, verzameld die in de geschiedenis
van het joodse volk zijn ontstaan;
teksten vanuit allerlei menselijke situaties, vanuit bewondering
van de schepping en heftige liefde, tot aan de vertwijfeling en hopeloze nood toe.
Ik wil je er hier twee aanreiken:

 

Psalm 63
Uw liefde is meer waard dan het leven

God, U bent mijn God,
U blijf ik zoeken,
Met lichaam en ziel verlang ik naar U,
ik wil naar U,
Daarom ging ik naar uw tempel om te zien
hoe machtig U bent, hoe groots,
Uw liefde is meer waard dan het leven,
daarom wil ik U eren en danken, mijn leven lang,
Naar U strek ik mijn handen uit,
uw naam zal op mijn lippen zijn.
U voedt mij tot ik genoeg heb.
Ik juich U toe, ik breng U hulde.
Zelfs als ik slapen ga,
moet ik aan U denken;
ook in de nachtelijke uren bent U in mijn gedachten.
Want U komt mij te hulp,
onder uw veilige vleugels zal ik weer juichen.
Nooit raak ik van U los, U houdt mij vast...
 zoals een droog en dorstig land naar water.
 

Psalm 23              

God is altijd bij me, in voor- en tegenspoed

De Heer is mijn herder,
mij zal niets ontbreken.
Hij brengt mij naar groene weiden,
laat me rusten aan het water.
Hij geeft mij kracht en leidt mij langs veilige paden,
zoals Hij beloofd heeft.
Al ga ik door een diep donker dal,
ik hoef geen gevaar te duchten,
want U, Heer, bent bij me,
uw staf en uw stok beschermen mij.
Heer, U nodigt mij aan uw tafel,
mijn tegenstanders moeten he aanzien;
U zalft mijn hoofd met balsem,
U vult mijn beker tot aan de rand.
Uw goedheid, uw liefde ervaar ik·
mijn leven lang,
in uw huis mag ik wonen,
tot in lengte van dagen.

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd,
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb