A-08/12/2109 - 2e zondag van de Advent

 

“Maar Hij die na mij komt,…

Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.”

( Mt 3.:11 )

 

 

 

 

Ja, dierbare gelovigen, vandaag, de tweede zondag van de Advent, onze gang gericht naar de KOMST van de Heer…..

Kijken we samen even naar wat er in eeuwen aan de KOMST van JEZUS vooraf ging.

Bladerend in het oude Testament, kom je het eeuwige geduld, zou ik zeggen van de goede God, die als Schepper ver van de aarde lijkt zich te bewegen….een God van verre….We komen in de geschiedenis van deze tijd. die God beschrijft als IEMAND van HOOG en lijkend van: VER op zoek gaat naar Abraham.

En in de verhalen over Abraham en Sara, valt het me op , hoe God telkens als Hij deze mensen aanspreekt dat altijd gepaard gaat met de NAAM die de mens heeft.

Daarom moeten we nadenken over ons naderend feest van God, die in Jezus naar de aarde komt.....De aankondiging van de Verlosser van Jezus door de engel…..vertelt Maria dat zij is uitgekozen om een een bijzondere mens te mogen ontvangen en als haar zoon op de wereld brengen…En de naam Hij zal Jezus heette…..de man die komt REDDEN

Zo vinden we in de bijbel bij de profeet  Jesaja naar wie we vandaag luisteren, al generaties voor het gebeuren gaat, dat er een hoogtepunt in de geschiedenis van de mensen op komst is……Deze mens zal niet IEMAND zijn zoals er velen kwamen, die uit waren op eigen gewin en macht en heerser, die onderdrukt, en geen mens van oorlog maar van vrede……

We hoorden het in de eerst lezing.

Hij komt en straalt LIEFDE uit van een lieve God…Hij zal de kleine mensen juist veel aandacht komen geven, Leugens zal Hij niet kennen….

Ja, en zo begint vandaag voor ons ook weer een bijzonder verhaal over een MENS zoals er nog nooit een is geweest. 

En die Jezus, naar wie we uitkijken, en nu komt al meteen het verhaal van Kerstmis ter sprake….

Ja, laat maar komen…we gaan zien net als de Herders, dat waren geen gelovigen…..en wij die in deze wereld leven en van alles mee maken…Wij praten nu al, mensen van deze tijd, dat we zorg hebben of het zo wel kan doorgaan met de NATUUR zoals de mensen er mee om gaan, en zoasl mensen geworden zijn, ….hoe de misdaden die in heel de geschieden zijn blijven komen, lijken nooit erger te zijn dan juist nu….Overal hoor je van kindermisbruik, van kleine kinderen van wie men in Afrikaanse oorlogen  wrede soldaten maakt….en verder…. mensen die anderen vervolgen om geloof  om hun voedsel te ontnemen, …het is teveel om op de noemen…..

En toch sta ik hier niet om ons, om elkaar angstig te maken…. Jezus komt er aan…..

En veel mensen zijn juist nu vervreemd van HEM….Mensen zelfs die gelovig waren, hebben er een streep door gezet…bij al dat kwaad en lijden op de wereld ook nu nog…

En we kennen het verhaal van Jezus, hoe hij kwam en stil opgevoed werd  tot Hij volwassen werd en rond de dertig jaar uitgezonden, en naar de mensen is gegaan…praten over liefde,  en dat niet alleen met mooie woorden, die we nog elke dag kunnen lezen….

Maar Jezus gaat luisteren naar de noden van de mensen…in het land van Jezus waren de  Romeinen de baas, en er was het geloof in God zoals Hij werd verkondigd aan de Joden alleen, maar ook daar hadden mensen hun visie op….en ziektes en armoe, het leek dat de meesten meer bezig waren met hun bestaan te verrijken en hen voorbij te lopen en te laten in hun nood.

Jezus komt, geneest, geeft te eten als teken wat God met de wereld van mensen wil gaan doen…

We gaan op Kerstmis af, en ik denk dat we er mooi mee bezig moeten zijn, om iets van dat Kind te zien te krijgen, maar dan voor IEDEREEN, niet langs de weg gaan staan  voor een stoet van mensen die de mooiste mens staan op te wachten…en voorbij zien gaan..

Jezus voor iedereen, Ja, ook voor zondaars, voor mensen die niet eens weten waarom iets niet mag ….

De LIEVE Mens, dat woord moet je voor kerstmis vaak uitspreken, en op laten komen. Iedere die hier is, ieder heeft er al wat aan…en Jezus komt ons beter maken.

En behalve dat oorlogen kwamen en komen, en al die andere  rampen waar we voor bang zijn.....

Als Jezus aan het kruis hangt, en sterven gaat heeft tevoren gezegd: ik zal terugkomen, en de dood overwinnen…..en toch ..

Op deze zondag zou ik willen zeggen: al die mensen die jullie kennen, en die Jezus niet meer kennen, niets van Hem weten of van geloof…..WIJ MOETEN, MOGEN tegen mensen uit de straat gaan zeggen…wil je met ons mee gaan naar kerstmis…en een mooie tijd hebben, en gaan zingen met de anderen over Jezus en over mensen, herders die niet geloofden, en die Jezus als Kind zagen en begrepen…Ja Hij KIJKT NAAR MIJ…dat mogen we zeggen en beleven en doorvertellen. Nee niet alleen pastoors of mensen die kostbaar proberen te bidden…nee, Jezus komt….en met het vuur van de Geest en komt ons vertellen over de liefde, dat we mooie dingen mogen ervaren met elkaar en met de mensen in de straten, en de kinderen willen de verhalen van oudere mensen weer horen.

Het komt…Hij is al dicht bij. Hij houdt van jou en jij en iedereen.

Kom Jezus, kom naar ons, kom naar alle mensen ook bij ons uit de straat, in de gevangenis, in ziekenhuizen en bejaardenhuizen……blije mensen en mensen die troost krijgen. Ja met Jezus komen verhalen over zijn Moeder en zijn eerste vrienden…En dat zijn jullie dan!