Pinksteren 2014

A-Pinksteren 2014 - 08/06/2014
 
 
“ Er verscheen hun iets dat op vuur leek
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. 
Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest.....en zij begonnen...”
( Hand. 2:3 en4 )
 
 
Meer dan ook mogen  - en ik zou zeggen: ‘moeten’  we elkaar begroeten op het Pinksterfeest ..... Het is de dag dat we gedenken hoe eens het kerk-zijn begon, dat wil zeggen : mensen die bij elkaar gingen komen,om Jezus te volgen, om samen te overwegen wat ons te doen staat als mensen van Hem.
Zoals ik het heb ervaren hebben we het feest wel  gevierd, en vele kwamen, en toch bleef het eigenlijk in “TOEN” hangen, ja, wel bidden om de Geest, maar het werd niet voor en met het gevoel ‘ingevuld’: wat we vragen, wat we verwachten....
2014 geeft ook Pinksteren, proberen we het NU, vertrouwend op de Heilige Geest .... Kom over ons en kom bij ons, ...NU zoals TOEN.
Laten we ons eerst dan wassen door Gods barmhartigheid voor alles wat tekort en zondig in ons is.
 
 
 
HOMILIE
 
Weten we ermee om te gaan: met Pinksteren, het feest van de Heilige Geest.
Wat moet, wat doet die Heilige Geest, die Geest van God?
Alle jaren dat ik priester mag zijn heb ik op de verschillende plaatsen met de mensen mee  gevierd. Wel gebeden: Kom , Heilige Geest .... en het zal best allemaal goed geweest zijn en goed bedoeld, maar wat raakte ons, wat voelden we?
Geloven is niet voelen maar als je het verhaal leest, over het eerste Pinksteren in de eerste lezing, dan gebeurde er nog al wat, wat de mensen RAAKTEN, zelfs VERANDERDEN, ze werden warm van Gods vrede en liefde, hun leven veranderde!
Als we ons openen, dat de Heilige Geest NU bij ons kan komen, moeten we niet alleen het verhaal gaan lezen, van wat toen gebeurde... zo maar een verhaal,...ja meer gehoord, mensen van toen...Nee, het wordt ons gelezen, is ons gelezen, en nu slaan we het nog eens open...Op ons boekje staat een van de bekende plaatjes....de Apostelen met Maria, en nog enkele andere vrouwen en mannen....
Maar we hebben gehoord in de woorden van Paulus, 2e lezing, : Aan IEDER van ons wordt de Geest bekend gemaakt.
En Pinksteren wil zeggen, dat we dit plaatje zich zien herhalen van toen, en hier zitten wij , gedoopten, mensen van Jezus NU bij elkaar.
 
Dus, ook nu wil de Heilige Geest op ons neerdalen,..... En zoals bij het gezelschap van die eerste Pinksterdag, zal de Geest niet zo maar in het algemeen bij ons komen, zoals we hier zijn, en dan straks staan we op en gaan ons weegs, en naar ons gewone leven.....
Nee, de Geest is voor ons allen, zoals de adem die we hier uit de lucht allemaal opnemen, zo is ook de Geest bij ieder van ons.
De vlammetjes zetten zich op ieder van hen neer, en je kunt er bij zeggen, aangepast zoals ieder een eigen persoon is.
Ieder deel van ons lichaam heeft zijn eigen gave, zijn eigen taak, zo ook ieder van ons heeft een eigen taak, eigen karakter, persoon, en zo worden we de ene Kerk, Lichaam van Jezus.
Woorden zijn al gauw gezegd....maar dit kun je eigenlijk tot je laten doordringen zoals we nu ieder en samen  gaan bidden, uitzonderlijk lijkt dat misschien....
Maar laten we dat doen....
Kom Heilige Geest,...Zend uw Geest, o Heer, kom bij ons.
U ziet ons hier samengekomen met onze zwakke maar goede wil. U ziet ons, zoals we hier bijeen zijn ook namens allen die door de Doop eigenlijk ook bij ons horen, en al degene, die U nog niet kennen en de Vader niet en Jezus niet.
Kom bij ons, en doe met ons dat we gelovig zijn, dat U alles van ons menszijn gaat bezielen.... dat we hartelijk worden voor elke mens die we ontmoeten en natuurlijk voor hen die dichtbij ons zijn!
Kom Heilige Geest, U die weet van alles wat we in uw Kerk tekort komen: Warmte, liefde tot U God, liefde tot de mensen.
Ga naar hen die zich alleen voelen, of afgesloten zijn, ga naar de armen, ga naar de gevangenen, die zich nergens bij voelen, en die helemaal uw verhaal en uw liefde niet kennen.
Heilige Geest van God, maak van ons mensen van Jezus, dat we durven bidden om genezing voor zieken, dat we mogen en durven vragen dat mensen PROFETEREN, dat ze woorden van U krijgen om ons en anderen te bemoedigen, dat we moed krijgen om goede dingen te doen, en van het evangelie gaan vertellen......
God Heilige Geest wij roepen de moeder aan, Maria, dat zij ook in onze dagen vooral jonge mensen mag komen bezoeken en aanspreken, die ons op hun beurt gaan aanwakkeren.
Heilige Geest maak van ons bijeen zijn een Pinksterfeest... dat we elkaar verstaan als de mensen van toen,. dat massa’s vragen om het doopsel en gevormd te worden.
Heilige Geest dat we vertrouwen mogen uitspreken ......in wat U nu in ons doet ,
Amen