A-13/09/2020 - 24e zondag door het jaar

 

“ Niemand leeft voor zichzelf,

niemand sterft voor zichzelf alleen

Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,en sterven wij, dan sterven we voor de Heer.

Wij leven en sterven voor de Heer, 

want Hem behoren wij toe.”

( Rom. 14: 7-9 ) 

 

 

Bij het horen van de lezingen op deze zondag, denk ik zo:

Zijn we geneigd om veilig rustig te blijven zitten…..want de woorden van de eerste lezing over WOEDE en WRAAK….dat willen we  natuurlijk geen kans geven, en ook zijn er talloze mensen, die ons  niet “zo liggen”…..en gauw een gebedje om vrede voor ieder….

En in het evangelie denken wij misschien ook mee met Petrus, die aan Jezus vraagt: hoe dikwijls moet ik mijn medebroeder of zussen vergeving schenken, het echt goed maken?  Tot zeven keer toe?

Het lijkt Petrus toch wel een hele opoffering…. zeven keer.

En, vergeten we niet…hoe dikwijls moeten anderen MIJ vergeven, als ik te veel heb gezegd, een rotte opmerking heb gemaakt, of vul maar in.

Jezus pakt het meteen fors aan…en ik heb geleidelijk aan geleerd, kijkend naar Jezus, die tegen mij ook zegt…zeventig maal zeven keer, vergeven….dat is altijd bij iemand die Jezus wil volgen.

Het is niet voor niets dat mensen die als christen willen leven, dat je vroeger al heel jong, dat ondervond ik met 12 jaar op een internaat, dat we elke middag rond 12 uur, een gewetensonderzoek moesten houden…..zo’n tien minuutjes…….zo lang om stil te zijn? En als  je te veel vraagt en zo maar stevige jongens opdraagt,…..je moest toch iets kunnen incasseren?

Ja, en nee….Maar Jezus komt dan met zijn voorbeelden te voorschijn.

Wat ik net zei….Jezus kijkt anders naar jou en mij en iedereen….de leuke dingen en dat we goed willen zijn voor ieder ander….

De man uit het evangelie, met zijn miljoenenschuld, tonnen in onze berekening, niet te betalen, …. En de man buigt tot op de grond….och Heer, ik zal het terug betalen, en als u vergeeft dan hoef ik mijn vrouw en kinderen niet te verkopen….

De Heer heeft medelijden, altijd, Jezus vertelt dit verhaal met gevoel ….En bij ieder van ons wil Jezus niet dat verhaal over ons uitstorten, maar in ons LATEN GROEIEN …..En ook als wij zoiets meemaken van zo een man, dan vertelt de pers en andere media er genoeg over aan ons mensen die hun Toegeëigend kapitaal WIT WILLEN WASSEN ZONDER EEN POGING TE DOEN TE DENKEN AAN VASTLOPEN……deze week kwamen we  hier in onze bijeenkomst Jezus ook nog tegen bij zijn ontmoeting met die vrouw uit Samaria, die al bij 5 mannen alles binnen gehaald heeft  die man die je nu hebt, zegt Jezus: is je man niet….

En toch…..ja, Jezus , God vergeeft….

Maar het kan diep zitten bij ons, zoals bij die man die buiten komt en de man ontmoet met zijn  kleine schuld van honderd euro….

God vergeeft, van harte, daartoe bewogen, en WIJ?  

Kunnen wij zeggen, als het over geld gaat: laat maar zitten….

Ik hoorde eens een ruzie over een paar gulden….twee ouderen, al met één been in het graf zouden wij zeggen, zegt de een tegen de andere: kaartgeld moet je altijd betalen!

Het kan over veel gaan, behalve over geld…..

Ik denk , dierbaren, aan de woorden  die Jezus ons dieper in het hart wil drukken…..Kijk naar Zijn woorden, waarin Hij Petrus een antwoord geeft over vergeven…..daar kunnen we in ons dagelijks leven sporen, verwondingen ook in ons hart tegen komen.

 

Jezus ‘ verhaal vooral dat met die eerste man met zijn grootste schuld, lijkt bij niemand hier van pas te zijn…je hoort er over praten…hoe vaak hoor je niet dat er wordt gesproken over mensen die hun verdiende geld wit willen maken, …..

Ik denk, dat Jezus ons wil onderdompelen in ZIJN wereld waarin Hij ons thuis wil laten raken……de wereld van Gods Hart van waarheid, eerlijkheid, het kunnen delen en geven.

Ik kan het met een voorbeeld zeggen hoe Jezus, die zelf rijk was (Zoon van God) maar wilde gewoon: de zoon van de timmerman zijn.

Ja, ook al blijven we door Gods genade af van deze donkere zaken die mensen doen ,elkaar aandoen,  WIJ OOK ademen dezelfde lucht in van deze wereld, en, Jezus, overwinnaar van alle kwaad, kijkt ons aan vanuit zijn lijden, dat Hij hier tegen kwam en Hij vraagt aan ons…..met Hem mee te werken, te bidden, te vragen, uit te dragen in de wereld om ons heen: dat mensen tot inkeer komen, en mensen die rijk zijn….dat ze leren delen……

Ja, en hier kunnen we  bidden tot de Heilige Geest, zeker nu we proberen hier samen die woorden van God te overwegen……dat wij die ook maar zondaars zijn, dat we bidden om Gods genade van zijn Barmhartige vergevingsgezindheid.

 

In deze liturgie heeft men na het concilie bij de uitspraken van Jezus die vandaag over heel de wereld gaan ook naar mensen zoals wij hier samen….

En men heeft toen de woorden uitgesproken die St. Paulus voor ons opschreef.

En als we straks of morgen nog eens de woorden van vandaag door lezen, zullen de woorden blijven lichten in het hart van ieder van ons….Hoe wij in alles met Jezus, met God, mens geworden, door de doop met Hem verbonden zijn. Het zijn woorden die destijds bij de uitvaart van Mgr. Bekkers zijn gezongen…en ieder van ons moge het doen gaan beleven door de Heilige Geest;

 

Niemand leeft voor zichzelf,

Niemand sterf voor zichzelf.

Wij Leven en sterven voor God onze Heer,

aan Hem behoren we toe !

Daarom is Jezus gestorven en weer levend geworden,

om de Heer te zijn van LEVENDEN EN DODEN !

Amen.