C-29/10/2019 - 26e zondag door het jaar

 

“Die hongerigen overlaadt Hij met gaven. en rijken zendt Hij heen met lege handen…”

( Lc. 1:53 )

 

 

Dierbare mede gelovigen,

Ja,  ook vandaag een bekende parabel….voor ieder van ons een bekend verhaal…en ik heb deze week de woorden die we  nu als Woord van God zomaar krijgen, vaker dan ooit nagelezen….Want, dit verhaal van Jezus staat in het evangelie van LUCAS, en deze goede man wil niet ons op de eerste plaats een ethische norm PREKEN, dat wil zeggen, veel mooie woorden opnoemen die we in praktijk moeten brengen,  maar  VOORAL  ook aan Ons een BLIJDE Boodschap door geven. Elke dag worden de woorden over heel de wereld uitgezongen in het Magnificat van Maria: ‘De hongerigen overlaadt Hij met gaven en de rijken gaan heen met lege handen’.

 

Zo krijgen we de kans om nu al na het bekende verhaal van de rijke en de arme Lazarus….een binnen komen, laat ik het zo maar noemen,  ja in het Hart van die  Jezus op weg tussen  zijn optrekken met al die mensen, aan wie Hij aan de Farizeeën  en aan ONS NU vandaag aan het vertellen is.

 

Ik heb misschien pas laat, in 1981 geleerd…..dat preken niet is : proberen de mensen te boeien met dit of een ander verhaal uit de Heilige Schrift….maar je goed voorbereiden, nadenken, en proberen te praten met Jezus, met God de vader, en de Heilige Geest, en PAS DAN …..proberen te vertalen , naar de mensen, terwijl je zelf ver van nog heilig bent.

ik was toen, we zeggen toevallig , in de Franse plaats: Paray-le-Monial, waar Jezus eens aan Maria  Margaretha verscheen; als de Zoon van God, met een Hart van liefde.

 

En nu doe ik het goed om hier tegen mezelf en , we zeggen het tegen elkaar….de parabel van vandaag. Kijk eerste even terug naar de mooie woorden, die je zojuist in de handen had en beluisterden.

De lezingen, eerst Amos uit het verre oude testament, en de woorden van Jezus  zelf confronteren ons met het menselijk gedoe van verwaandheid, geld rijkdom, en maar feesten en vieren van wat te pakken is in het leven, Jezus schetst de rijke man ….We zien hem  NU NOG overal om ons heen tot op onze dagen…..de rijken die doen en die de tobbers, de armen gewoon niet zien….

Ik weet zeker, dat ik dit verhaal van de rijke en de arme, al zoveel keer  ‘mooi’ heb gevonden, en maandag na de zondag heb ik er niet meer over doorgedacht,…

En NU vandaag 2019…hier de taak, als priester , maar toch een beperkte mens…..Ik moet  vooral eerst zelf en aan ons hier zeggen…En dat vind je in de  woorden van Paulus in de tweede lezing…..het is Jezus Christus hier onder ons, de gelukzalige, de grote koning.

En Hij spreekt Nu ook ons aan…..zoals Hij in ons persoonlijk bestaan, iedere mens bij de Naam noemt…..

En dan maak ik een sprong naar het tweede deel van het verhaal;

Dit is de enige keer, dat Jezus in een parabel een persoon noemt, zijn eigen Naam.  Lazarus …..De betekenis: God is de REDDER, HIJ die HELPT…..

Als Jezus dit verhaal brengt, gaat Hij uit van wat de meeste Joden zo dachten over: de ONDERWERELD, wie dood gaat wordt verzameld bij de gestorvenen…de GROTE VERKONDIGING zou Jezus vlak na dit verhaal ONS gaan vertellen met zijn Verrijzenis, de opstanding…..iemand die uit de doden opstaat!

De verdrukte Lazarus wordt afgebeeld vaak als een groot man op de schoot van Abraham…maar in het Hebreeuws werd iemand, naast wie je dichtbij een goede vriend, aanlag, voelde de warmte……ook schoot genoemd.

Denk aan het verhaal van Jezus met de 12 en die leerling aan de tafel, van

wie Hij hield rustte aan het hart van Jezus….

Dus zo was de beste veilige plek en de mooiste plaats voor Lazarus……en Abraham geeft antwoord aan de rijke, die zichzelf nu de armste moet voelen.

-----------------

We hebben dit verhaal, en ook in de schoot van Abraham….trekt Jezus ieder van ons mee in zijn verhaal met de mensen …..

Een parabel met je naam genoemd voor elkeen…

Och, vanzelfsprekend zullen we bij onszelf…… bij de rijke dingen van onszelf tekorten tegen komen.

Maar van de andere kant wil Jezus ons toespreken, vanuit de veilige plek van Lazarus, want zo is zijn en onze Naam bij God…..

Veel gelovigen blijven als Jezus’ naam wordt genoemd, op een afstand staan….want dichtbij  lijkt het op iemand die iets heiligs wil……zo hebben de mensen van deze moderne tijd nood aan de verkondiging van Jezus, die gekomen is niet om te roddelen maar om te redden…..jou ook Lazarus!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak jouw eigen website met JouwWeb