C-16/06/2019 - 11e zondag door het jaar Heiige Drievuldigheid
 
 
“ Toen Hij de de fundamenten legde voor de aarde,
was ik aan de zijde van de Kunstenaar,
en was ik zijn troetelkind  dag voor dag,
en ik speelde voor zijn aangezicht. 
ik speelde over het oppervalk van zijn
aarde, en het was me een genot bij de mensen te zijn.”
Spreuken 8, 30-31
 
 
 
 

HOMILIE

 

Ja, we hebben het grootste Feest mogen mee maken: het Pasen van 2019 !  Het grote gebeuren dat de Schepper, de Vader met en voor ons bewerkte in zijn Zoon, mens geworden als wij, opgestaan uit tijd en dood ! En vorige week nog eens een groot uitroepteken met Pinksteren….hoe de God van eeuwigheid iets van Zijn BINNENSTE gaf, die we de H. Geest noemen, en die ons alle goed ingeeft, helpt te doen, die ons hoort en verhoort bij alles wat we vragen en waar we rond ons kijkend bij alles wat bedreigend lijkt…..

Deze God, we noemen Hem achteloos, zonder erbij na te denken, met die drie letters….

En vandaag is Hij voor ons met Zijn geheimen, die Hij ons van dag tot dag toevertrouwt, we mogen zijn verhalen met ons mensen horen.

En Hij is Drie…..we  begrijpen het niet, we kunnen gaan optellen en dan lijkt er voor ons mensen verschil…want Hij is groot en hij past niet bij ons tellen.

 

Ja, we kunnen filosoferen met talloze uit de geschiedenis: Theologen en filosofen, en de  eenvoudige mens, die denkt: Is de goede God dan toch te groot voor mij ? En ook voor geleerde mensen ?

En hij groeit en gaat met ons mee, Schepper, van het uitziend heelal, honderdduizenden sterren, planeten….en als het donker is laat Hij ons wat zien aan de grote . eindige Hemel.

En we kunnen het niet vatten….ijverige wetenschappers zijn er steeds mee doende, ontdekkend…en sommigen roepen hard: dat alles is ontstaan zo bij toeval, en het gaat voort en wordt nog groter en sterren doven…..

En God , we lezen het vandaag in het boek van de Spreuken, een mens, die dacht en een dichter werd over: hoe het was en toch de Persoon Vader, Zoon en Heilige Geest en dat Hij onder de mensen te vinden is, zo vertelt ons de Wijsheid. (1)

En God lezen we, ging het op Zijn tijd bekend maken aan de mensen…Ik Ben God, nog ver, maar Hij noemt Zijn Naam in onze taal: maar Hij spreekt als eerste  Abraham aan….en Sara.

En we hebben de boeken van de geschiedenissen van mensen op zoek naar God, aan wie Hij Zich bekend maakt, en die mensen lieten Hem toch telkens weer los, en gingen ten onder.

En dan Komt de NAAM van God in JEZUS, en God komt nog dichterbij uit zijn schepping, zeggen we: naar beneden, bij ons….en die JEZUS neemt ons lichaam aan…en we verstaan Zijn spreken als de mensen, en Hij geboren uit een lieve moeder zoals elke mens, maar Hij uit de liefste…..

En met Pasen vierden we hoe die God in die Jezus alles wat ten onder leek te gaan, door Hem deed overwinnen, lijden dood en hoe Hij opstond  tot nieuw leven, tot een nieuwe Hemel, heel anders als we eerst dachten.

 

Vandaag; Vader, Zoon en Heilige Geest….ja, U leeft in ieder van ons…en we kunnen van alles proberen in te denken, maar we moeten denk ik terug naar het woord LIEFDE……

Wij buigen, wij aanbidden U,. …en we zeggen zo maar wat woorden….en U bent er, en U leeft in elke gedoopte heel bijzonder. Op deze zondag vragen we die Heilige Geest, ons in te geven , zoals dat bij ons past:

O God, Vader, Zoon en Heilige Geest….

En we denken als we zouden willen bidden, dat we naar woorden moeten zoeken, maar U bent er eerst voordat dat wij iets zeggen, of het nu dag is of nacht, of we oude wijsheid leerden of nog maar een kind zijn……U spreekt ons aan, en u roept iedereen bij de naam zoals wij die van mensen kregen…lieve God, kom in ons tot leven, spreek ieder van ons NU AAN…dat we U nooit meer vergeten, dat we U altijd bij ons hebben.

Jezus, U heb woorden in mensentaal ook nog achtergelaten in de kostbare bijbel zoals in het evangelie vandaag; NOG VEEL HEB IK JE TE ZEGGEN….Kom bij ons, kom op de aarde, hemel, daar waar we U  eens zullen zien, Hoog, Boven, in de Hemel…..Ik denk ineens aan de droom van Jacob, aan de ladder…de trap van engelen….en ieder mag naar boven komen, en ieder mag nu zijn zoals we hier nu Leven

O Lieve God, vader Zoon en heilige Geest !

 

 

(1) De Wijsheid staat aan het begin van alles. Als een eeuwige Persoon spreekt zij. Roept zij. Lokt ieder naar zich. Luister naar mij, je zult gelukkig zijn, als je mij volgt. Wie mij niet zoekt zet zijn leven op het spel, wie mij haat bemint de dood. Laat de echo van deze woorden nooit eindigen in ons leven!