C-12/05/2019/ - 4e zondag van Pasen
 
 
“ Hieruit zullen allen kunnen opmaken,
dar gij mijn leerlingen zijt:
als gij de liefde onder elkaar bewaart.”
( Joh. 13:35 )
 
 
INLEIDING
 
 
Dierbaren,  jullie hebben het op je boekje al zien staan: vandaag is het ROEPINGENZONDAG….en ja, een woord van welkom aan ieder die gekomen is, die GEROEPEN wordt met jouw waarde en kunnen!
Natuurlijk denken we dus, rondkijkend in de kerk , dat we diaken, priesters, maar ook religieuzen tekort komen…….We bidden er te weinig voor, zo voel ik het.
Maar om vandaag jullie allen te vragen: we bundelen de krachten om te denken aan Jezus die ons zegt: De OOGST is groot maar arbeiders zijn er te weinig!
Zo’n gebedje is gauw gezegd,  en misschien morgen weer vergeten, en daarom willen we eens extra nadenken over dat woordje; ROEPING…..
Bij elk pasgeboren kind vragen ouders zich wel eens af: ja, zij of hij is nu nog stil, maar wat zal zijn of haar toekomst zijn? Wat zal hij gaan doen in het leven, of liever: welke talenten zullen er uit komen?……Waartoe wordt een mens GEROEPEN ?
Ja, goede God, hier zijn we om U te vragen voor mannen en vrouwen, die vrij kiezen kunnen voor het uitdragen in hun leven van uw LIEFDE, heel bijzonder tussen anderen om ons heen.
Heilige Geest van God leid ons bij ons vragen en bidden….
Geef dat we los van alles uw inspiratie mogen volgen tot dit gebed om ROEPINGEN.
 
HOMILIE
 
Afgelopen maandag deed ik het boekje van deze zondag al open, om te kijken waar GODS WOORD  voor ieder over zal gaan.
Ik zie staan: LEVEN IN CHRISTUS op de omslag …. maar ineens zie ik daar dunnetjes boven gedrukt: R O  E P I N G E N Z O N D A G…..
En die woorden biedt de paus vandaag, las ik in enkele bladen, ons op het hart heel bijzonder aan. En bij het binnenkomen heb ik u al gezegd….we zijn van goede wil en willen wel bidden om meer priesters en religieuzen.
Maar ineens: dacht ik….wacht even…als ik hier rond zie en ieder zou kunnen aankijken…..Ieder heeft een roeping.
Ja, iedereen….heeft God geroepen…..
Roepen…., even doordenken…eerst de Naam…Het kan best om NU IEDER bij je naam te NOEMEN…..Piet, Steven, Maria, ……Ik heb het ooit gedaan in een bijeenkomst van tieners en jongeren in Helvoirt….
Ik vroeg even een seintje, één vinger als ik je noem…..dat sprak aan, ook als twee of drie al Astrid of Jan heten.
 
Toen tegen die jongeren heb ik ook gezegd…..ja, jij bent aan die naam gewend, je ouders roepen je…….., Mijn Naam ?: dan moeten we reageren……Wat wilt u van me, wat moet ik doen? Alweer ? 
Een naam, die paar letters, dat ben JIJ, dat ben IK…….en God , zo zie en voel ik het ook….Hij legt zich neer bij de naam, die jullie ouders, of je bijnaam van een geliefde. Maar ook hoort ieder zijn naam bij het groter worden,een leraar die je roept om naar die en die school te gaan….en niet te vergeten….begin je na te denken: wat wil ik worden???? 
 
VANDAAG IS HET ROEPINGENZONDAG……Ja, ook kan het zijn, dat jongens en meisjes binnen in hun hart iets voelen om mensen te gaan verzorgen, ja sommigen om helemaal vrij te zijn….als priester, of vanuit een klooster te gaan zorgen voor mensen die verloren lopen, verslaafd zijn……niet weten hoe en wat kan ik …..gaat dan zoals je vaak in programma’s ziet, …..
Vandaag wordt  in de eerste lezing van TWEE BEKENDE PRIESTERS , Paulus en Barnabas  die volop bezig zijn in het begin van de Kerk, en in de tweede lezing horen we een droom van Johannes.
Mannen met wie Jezus de kerk begonnen is…….En in het evangelie staat DE NAAM  die ons allen bij ons doopsel GEROEPEN heeft.
JEZUS IS DE SLEUTEL DIE OP ELK HART PAST…..die van jou en jou houdt en zelfs misschien aan je vraagt: wil je heel je leven met Mij samen gaan geven voor mensen in de Kerk, waarin zoveel is te doen.
JA, we moeten en kunnen bidden voor onze mensen….maar je weet ook, dat ze die Jezus, die God niet kennen, en hoe en wat ze zouden KUNNEN doen …
GEBED……daarom doe ik even een boekje open in de Bijbel dat gaat over de roeping van Samuel……Zijn ouders en vooral zijn moeder had gebeden om een kind te krijgen, en toen ze een zoon kregen beloofden ze dat de jongen aan God heel bijzonder werd gegeven, en heel jong bracht ze hem naar de tempel om bij de Joodse priester ELI opgevoed te worden, en God te dienen voor het volk.
Het is van lang geleden en zo zou een jongere van nu, jongen maar ook meisje, zoals in het boekje Samuel staat geroepen kunnen worden;
Hij sliep in de tempel. en op een nacht werd hij tot drie keer toe wakker, omdat hij bij zijn  naam geroepen werd….Samuel, Samuel!
Hij dacht: de oude priester heeft iets nodig, hij er heen, maar de man zei: ik heb je niet geroepen, ….ga maar slapen. Maar toen hij de derde keer kwam begon de priester te denken: misschien roept God hem….dat komt zo niet vaak voor en vooral in die tijd niet…want de meesten Joden trokken zich niet veel aan van God en gebod. Eli zei: het zal God kunnen zijn, en zeg dan maar : Spreek Heer, ik luister, ik wil uw dienaar zijn!
Ook staat er van die jonge Samuel bij: “ Samuel kende God nog niet, en God had nog nooit iets tegen hem gezegd….”
Ja, en dan komt God voor hem met een roeping: het volk van de Joden terugbrengen om tot God terug te komen.
 
Ja, beste mensen….bidden om roepingen, en ik zeg altijd : vraag om drie priesters voor deze parochies, en kom iedere zondag mee, en bid voor al die jongeren die niets van God en Jezus weten,
Ik heb het dikwijls al meegemaakt: Vertel over Hem, en vooral als je een klein groepje hebt of een alleen., …en vertel het van Samuel…zoek het op in uw bijbel…..en dan zijn we echt bezig, meer dan wat woorden van goede wil, maar er achter staan: Kom Heer JEZUS speciaal naar onze jongeren, want er is veel te doen voor uw Kerk en de verdwaalde mensen.  Amen