B-08/11/2015 - 32e zondag door het jaar

"De pot met meel raakte niet leeg
en de kruik met olie niet uitgeput
naar het woord dat de heer gesproken
had door de profeet Elia."
( 1 Kon.17:16 )


INLEIDING

Beste allemaal, ik moet zeggen, dat ik me er elke week op verheug, hier nu met iedereen te kunnen samen komen. Ondanks de jaren slijt het niet, wordt het telkens gestimuleerd, ja door de lieve Heer...En zoals elke keer kan ik dan ook van harte zeggen: Welkom, fijn dat ieder er is.... Jammer genoeg kan ik niet ieder op naam aanspreken, maar het is warm, wij aan elkaar gegeven, die het binnenste van onszelf aandacht geven, ons hart, wat er in ons leeft aan liefde en geloof.
We bereiden ons voor om Gods Woord te kunnen verstaan, en Jezus te ontmoeten in het geheim van Zijn aanwezigheid in Hostie en Beker, door te vragen om ons te concentreren, en ons te zuiveren, als er kwaad in ons zou spelen naar God en elkaar.

HOMILIE

Ja, ik wil deze keer met u nadenken over wat we in de eerste lezing en het evangelie tegen gekomen zijn. Het zijn eigenlijk twee verhalen die gaan over alleenstaande vrouwen in nood, die geholpen worden, of zoals bij Jezus als voorbeeld wordt gesteld.
Het gaat over een tijd, dat er geen sociale dienst was om vrouwen die alleen komen staan te steunen, en ze moeten maar zien te leven, en rond kijken of iemand ziet wat ze nodig hebben.
Toch wil ik in wat ons gezegd wordt naar die laatste zin gaan van de eerste lezing......En je zult je misschien af vragen: wat moeten we ermee, dat er wordt gezegd, dat de pot van die weduwe en haar kruik met olie niet uitgeput worden, omdat God zijn hulp had toegezegd door de profeet Elia.

Als je de verhalen op zich neemt, en vooral ook bij Jezus, die rustig zit toe te ijken wat de mensen aan het goede doel in de tempel weggeven....die arme vrouw maar één cent, alles wat ze kan missen.
Op zich kun je dus stil blijven staan bij de goede werken, die beide vrouwen doen, de een aan Elia, de andere aan de kas van de tempel. En een preek zou dan een verhaal kunnen worden met vragen aan ons geweten: Wat geef ik voor goede doelen? Kan ik wel eens iets wat extra missen voor mensen in nood?
Toch neem ik ons mee naar het verhaal van de pot met meel en de kruik met olie......
Er wordt in deze ons dikwijls door de paus gezegd: mensen, je moet aan elkaar evangeliseren, je moet elkaar helpen met God te zoeken en Jezus te vinden.....
En de meesten van ons denken dan: ja maar, ik kan geen catechismus meer opzeggen , en ze lachen je uit als je laat merken dat Jij  nog gelooft......en toch....Welke mens je ook tegen komt, we krijgen zoals de uitdrukking zegt:
elke huis krijgt zijn kruisje....Je komt iemand tegen met een ziekte, met zorg om een van de kinderen, en zoals we hier zitten hebben we de meesten wel iets bij ons van mensen die het moeilijk hebben....en wij weten dat we ze mee brengen en voor hen bidden.
Maar we moeten het verhaal vertellen zoals we dat vandaag tegen komen....De profeet Elia. die daar die weduwe tegenkwam  aan de poort van de stad....en hij vraagt haar brood en wat water om te drinken....En dan krijgt hij te horen, ik heb nog zo'n beetje meel en olie over om een brood te bakken, en dan ga ik naar huis om het laatste klaar te maken en dan maar wachten op het einde....
Juist omdat ze doet wat de profeet vraagt krijg ze het van God, olie en meel....Ja, mensen die vragen in hun nood, worden door God gehoord.....Kijk hoe Jezus naar die weduwe kijkt die haar laatste cent aan het goede doel geeft......
Dat verhaal hebben we nodig in deze tijd, ik denk ook voor onszelf.... over eten hoeven we geen zorg te maken, maar onze zorg om brood en drinken,,,dat zijn onze vragen...en Gods Woord zegt ons vandaag:  vertrouw op me, .En, ook niet vergeten: mensen te vertellen het verhaal en dat God van hen houdt en kijkt zoals in het evangelie, en zorgt zoals bij Elia.... Zo mogen we meedoen met de blijde boodschap met anderen te delen. Heer prent het ons in, dat we dit niet vergeten....Amen