C-24/03/2019/ - 3e zondag 40 dagen tijd
 
“ Maar Mozes sprak opnieuw  tot God:
Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg:
De God van uw vaderen zendt mij tot u,
en zij vragen: Hoe is zijn Naam?
Wat moet k dan zeggen?
Toen sprak God tot Mozes:
‘ IK BEN DIE IS “
En ook dit moet gij de Israëlieten zeggen:
Hij die IS zendt mij tot u.”
( Ex. 3:13-16 )
 
 
INLEIDING
 
Hartelijk welkom aan ieder….op deze derde zondag wordt dikwijls het verhaal uit het evangelie van Johannes voorgelezen, waarin Jezus bij de put van Jakob een vrouw uit Samaria tegenkomt….Heel bijzonder gaat Jezus daar zitten , terwijl van Hem gezegd werd dat Hij moe was en de leerlingen naar de stad voor de boodschappen had gestuurd,…..aan die onbekende mag Hij als Jood niets vragen, laat staat wat Hij doet: Geef me te drinken……!
Ik vertaal het meteen maar met alle degenen die de geschiedenis ooit lazen: God spreekt ons, aan…..
God komt in onze geschiedenis….in de eerste lezing bij Mozes, die naar de woestijn is gevlucht uit Egypte…..om hem het volk te gaan bevrijden vanuit dat land.
Terwijl Lucas , je zou zeggen, een akelig stukje geschiedenis uit het journaal opvoert, en Jezus laat reageren op ons mensen van deze tijd.
Ja, ik denk dat het goed is, daar vandaag bij stil te staan, en te leren die God te laten binnenkomen in ons eigen bestaan, denken, en voelen.
Goede God, kom naar ons toe, en spreek ons aan, maar help ons eerst om ons te bekeren tot U, die altijd zo dichtbij met ons leeft en  in ons leeft.
 
 
HOMILIE
 
 
 We zetten ons na Gods Woord ontvangen te hebben…..Nu onze taak om ons af te vragen: Wat God wil zeggen, tegen ons samen, tegen ieder op onze eigen weg straks door het leven, en ook nog WAT zouden wij met anderen kunnen delen?????
En ik wil het deze keer EENS HEEL ANDERS DOEN…….
We hebben een HEEL OUD VERHAAL te horen gekregen…..MAAR ik ga de tekst niet regel voor regel uitleggen…..EN DEZE KEER samen GODS BOODSCHAP voor ons nu kort bijeen zetten.
In het OUDE TESTAMENT  al, net als enkele dagen geleden met JOZEF, spreekt God een MENS , een hem of haar AAN …..
Eeuwen geleden gaat Hij naar Mozes toe….in de woestijn met zijn gewone werk: herder bij zijn schoonvader, in de buurt van de berg Horeb……
Hij ziet een merkwaardig verschijnsel….VUUR in een doornstruik…..en die verbrandt toch niet…..
Verrast gaat hij van dichterbij kijken…..
Ineens dan de stem: MOZES, MOZES,…..Ja, dit is heilige grond,….Ik ben nu JOUW GOD zoals die van Abraham, Isaak en Jakob……
Ik heb een een taak voor je om het verdrukte Joodse volk te gaan bevrijden…..
MAAR……GOD spreekt een mens aan.
En we laten het mooie verhaal met grote waarde….maar wij die NU in deze tijd JEZUS ontmoeten…..dadelijk in het evangelie.
DURVEN wij luisteren….God spreekt ons aan, we hebben zulk een taak niet, maar GOD  roept mij, u en jou, en bij ieders naam….
In deze veertig dagen tijd…..Het is LIEFDE-TAAL, als Hij je naam aanspreekt….
En als wij net als Mozes de vraag stellen toch, omdat Hij zo hoog mij kent …Wat te zeggen tegen de MENSEN VAN NU….WIE U BENT ?
IK BEN, DIE IS…..ja, Ik God IEMAND VOOR JOU….en IK ben er voor jou en  de anderen.
EVEN STIL….God kijkt naar me, god niet zo maar een stopwoord….Die IEMAND zendt mij naar de anderen ook……
Stil blijven in de dertig dagen….Hoe? bidden, dat Hij me het laat zeggen, en vooral vriendelijk aankijken, want God zend jou…
 
En in de evangelielezing……..
God die ons roept, je naam kent…..komt nog meer dan bij Mozes dichterbij….JEZUS….de zoon van de timmerman…….
En Jezus roept ons OOK….ik heb dat kinderen en jongeren en mensen van vele leeftijden bij hen binnen mogen laten komen! JEZUS.
En de mensen van toen gaan naar Hem toe met de verhalen van die tijd….Galileeërs….vreselijk vermoord, het bloed vermengd met hun offerdieren, door Pilatus….en dan de ramp met die ingestorte toren? 
Ze zijn er net als wij, met Utrecht, bezig en met die mensen en die overblijven….Wie heeft zonde begaan , dat die rampen over hen kwamen……
En INEENS VANDAAG, zo vlak voor de eigen Dood van Jezus, horen we: die slachtoffers waren niet alleen  schuldig aan al dat kwade in de wereld…..Je moet allemaal bekeren……
En dan zet Jezus de vijgenboom tussen ons……wat doen we ? wat deden we om de mensen te laten voelen….dat de lieve Heer ieder bij de Naam roept.
Neen, niet meteen omhakken, maar nog een kans geven, en nog eens een kans en de grond omspitten……..En wie weet komen ze, en luisteren ze beter naar de God die roept, die liefde is?
Kom Heer …… uw bent ons verhaal, u bent de God van Mozes en van Jezus nu dichtbij, die je kunt voelen…..Kom en laten we vertellen ::::Hij kent jou ook, en je naam……
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb