Zevende zondag van Pasen 2014

A-07-01/06/2014- zevende zondag van Pasen

 

“ Ik blijf niet langer in de wereld,
zij echter blijven in de wereld,
terwijl Ik naar U toe kom.”
( Joh.17: 11 )
 
 
We proberen er oog voor te hebben....we verwelkomen elkaar, ieder hier en boven op de kamers, want we zijn hier ERGENS : om Wat te doen?
het is morgen zo’n zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.... Wat kunnen we ontdekken, en ter harte nemen van Gods Woord  vandaag? En ter harte nemen wil zeggen: we openen ons voor IETS NIEUWS, of IETS MEER BEWUST, dat tot ons geloven behoort.
Mijn moeder zei dikwijls tegen mij: als je moeder of vader bent,..... er komt steeds meer bij: kinderen en kleinkinderen en nog verder en wat er mee gebeurt, en als je priester bent is dat hetzelfde.... er komt steeds iets bij.....
Laten we bidden dat we het oppikken, en we beginnen met God te vragen voor alles wat niet goed in ons was.
 
Homilie
 
Ja, beste mensen, je voorbereiden op wat we de PREEK noemen, dat doe je zo maar niet even!
Lezen wat er ons gezegd wordt.....nadenken : wat wil God nu tegen ons met die woorden zeggen.... 
Normaal kijk ik naar de lezingen, aan het begin van de nieuwe week.
Maandag is open slaan van de Bijbel bij wat we nu hier samen lezen en horen.
We hebben net Hemelvaart gevierd, Jezus is naar de Hemel terug, en in een hardop-bidden tot God de Vader, zegt Jezus op de laatste avond voor zijn lijden: 
‘Ik blijf niet langer in de wereld....maar zij echter wel, terwijl ik naar U toe kom.’
Ik had van de week nog een gesprekje met een nicht, die me zei: Ja, die lieve Heer, zie je toch maar niet...Moet je in geloven...en er is hier wat me zoveel bezig houdt...Hij hoort van mij niet veel.
Eerlijke praat, en we kunnen het wel volgen denk ik.....Hemel.... omhoog kijken helpt niet, maar kijken rondom je heen, om God, om Jezus hier te ervaren...
En zo voor Pinksteren, toen de eerste keer, lazen we in de eerste lezing, dat de elf leerlingen en Maria en nog een paar anderen, ... bij elkaar zijn gaan zitten, nu ze Jezus hebben weggewuifd...en dan staat er:
Ze baden eensgezind....Ja, ze wisten goed, dat ze door moesten, maar: HOE ?
Bidden met elkaar , dat gaat gemakkelijker dan alleen, en je kunt ook hardop met elkaar delen waar je over wilt bidden, of danken of vooral veel VRAGEN.....
En wij weten het al, hoe met Pinksteren ze allemaal vervuld zijn geworden van de Heilige Geest, dat ze ineens meer begrepen, 
dat ze voelden,  dat Hij weg was, maar TOCH onder ons,
Hij wil dat we zijn verhaal van liefde beleven en aan elkaar doorgeven.
Wij zijn nu voor Pinksteren... en we zijn net als de apostelen met Maria en enkele andere vrouwen en mannen....en ook wij bidden...
 
Misschien vragen we, wat dan ook, en dat is goed, je mag alles vragen...
En samen voelen we wel, dat we als kerk dingen hebben zien veranderen, dat mensen het kwijt zijn, dat velen niets meer kennen van Jezus, dat je dan helemaal geen antwoord heb op leven en dood en lijden....
Ja, en we kunnen en mogen vragen dat Hij opnieuw komt, dat 'Hij' de Geest van God ons vervullen mag.
Het is een bijzondere ervaring, die we altijd eigenlijk bij ons hebben, maar het wordt allemaal gewoon, ....
Je mag er om bidden dat de mensen van nu, het ook ineens mogen krijgen, zoals toen met Pinksteren....Besteden we de tijd van de komende week heel goed, met vuur en vreugde en blijheid met elkaar en nog veel meer, wat je in het hart verlangt.