Dertiende zondag 1 juli 2012

‘God heeft de dood niet gemaakt, en Hij schept geen vreugde in de dood van de mensen die leven.’
( Wijsheid 1:13 )
 
Inleiding: Van harte welkom u hier en degenen die vanuit hun kamer mee kijken en luisteren.
 
Beste mensen, ik heb de laatste tijd hier met u mogen nadenken over wat God ons in onze bijeenkomst mee wil geven. De lezingen van vandaag, over heel de wereld hetzelfde, zeggen ook NU IETs tegen ons, dus ONS mensen van 2012, hier bij elkaar, allemaal iets dragend in ons van : ik geloof ... er moet toch méér zijn,.....  er is een Lieve Heer! Het is moeilijk om te zeggen wat er in je omgaat aan wat we geloof noemen!
We horen bekende verhalen dat van het dochtertje van Jaïrus, en dat van die vrouw met die zo lang al aan dat kwellende bloedverlies lijdt.
Laat ieder en wij samen het binnen laten komen....
 
Het zijn dus bekende verhalen ....
Het begint met ons te vertellen dat toen Jezus hier op aarde was er massa’s mensen Hem achterna gingen .... Ze hadden of kenden allemaal zieken in de familie, ze hadden ook te maken  met mensen, die geestelijk gestoord waren, mensen gewoon met verdriet ... en als dokters niet kunnen helpen, toen zeker nog niet, dan hoorden zij, dat Hij genas, dat Hij machtige woorden sprak, de mensen aanraakten.
Geen wonder, dat er zoveel op de been kwamen! Dat zouden we nu ook nog doen. Af en toe hoor je nog van mensen die blij elkaar komen, en in een kerk tot Jezus bidden en dat er mensen genezen, of anders verhoord worden.
 
We zitten met een grote vraag: heb je weleens een wonderlijke genezing of zo meegemaakt?
Dan wordt het stil, denk ik, we zouden het willen, voor wat jezelf misschien in je lijf voelt aan pijn .... Sommigen, zelfs priesters en schriftgeleerden roepen heel hard: wonderen gebeuren niet meer .....
 
Maar ik wil toch niet zo maar met u denken dat Jezus  niet meer zou luisteren en dat Hij in deze tijd ook geen wonderen meer zou willen doen!!! We moeten hier toch eens even stil staan bij het ‘Waarom ‘.
Waarom genas Jezus zoveel mensen ...  denk even door: al die mensen die toen genezen werden zijn toch later gestorven met dat toen genezen lichaam!  
Ook nog dit: Je kunt  in de bijbel wel merken, dat Jezus niet zo maar wil rondgaan als een  kunstenaar, toppunt van genezer, weldoener.  Ja, je hoort het en ziet, omdat Hij de pijn van mensen niet kan aanzien.  ....
Jezus laat dat zien in de twee verhalen van deze zondag: Hij heeft te doen met de ouders die hun dochtertje verliezen, en ook met die vrouw, met haar ziekte waarover ze zich vreselijk schaamde!
 
En toch helpt Hij  die mensen, een voor een, Om de mensen , ook ons, om te laten zien, dat Hij ook nog voor iets anders in ons belangrijk is, dat we als mensen, van God alles in ons dragen, niet alleen dat lijf, niet alleen die persoon die je bent. Jezus wil duidelijk maken ; JE MOET God niet alleen voelen of denken als IEMAND HEEL VER weg.
 
Vandaag dat verhaal van die twee, die door Jezus worden aangeraakt, ieder zoals bij dat meisje en bij die vrouw paste.
Hun verhaal dat Hij naar ons omkijkt, wordt ons en over heel de wereld tegen iedereen gezegd ...... Ook jij zoals je bent, met je pijn , of lijden of zorgen: Ik draag alles met je mee.
 
Wonderen toen?
Ja, ik heb het nog een paar keer dit jaar al gezegd tegen u.WIJ MENSEN VAN 2012, wij die geloven willen in God, in Jezus, wij houden vast, maar we zien hoe ons geloof, onze kerk zo worden betwijfeld, en ook uitgelachen, en bespot en aangevallen zelf . ....
We MOETEN denk ik DURVEN BIDDEN: o, Goede Heer, kom ook nu onder ons, met een klein teken voor ons mensen, die je niet meer lijkt te kunnen aanspreken ... Heer, wij geloven U zoals alles over U in de Bijbel staat en ons in uw kerk wordt beleefd. Kom, en raak met uw gevoel ons aan, dat mensen opstaan uit ziekte, uit dwaling, uit het niet verdragen van anderen.
 
Ja, beste mensen, ik durf zo bidden.
Ik weet dat de meesten het nog niet durven of doen.
We bidden als voorbeeld elke derde woensdag van de maand in de Kerk hier in Aalst voor en MET mensen die ziek zijn.
Ik weet dat we lang niet altijd krijgen wat wij denken te moeten vragen ... en toch, geeft dit sterkte.
Ik heb zelf  door de jaren echt wonderen van genezing mogen zien en meemaken, in ons land, in het buitenland.
Ik ben ervan overtuigd dat ik dit alles vandaag tegen u KAN vertellen, en dat ik met mijn 85 jaar, het wonder heb gekregen, dat ik dat hier in Aalst en bij u, tegen u met geloof mag zeggen.
Dank dus Lieve Heer voor dat meisje van toen en die vrouw, die vanuit de hemel ons aansporen op U te vertrouwen. Amen